UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Studiedag Abraham/Ibrahim

Op 8 november 2012 vond de tweede gemeenschappelijke studiedag plaats tussen leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en leerkrachten islam.

De studiedag concretiseerde de leerdoelstellingen in zake interreligieuze dialoog aan de hand van de figuur van Abraham / Ibrahim. PAUL KEVERS (Vlaamse Bijbelstichting)  en BAHAEDDIN BUDAK (Hogeschool Inholland) situeerden Abraham/Ibrahim in het Oude en het Nieuwe Testament, de joodse geschriften, de Koran en de soenna. Biedt Abraham/Ibrahim inspiratie voor het samenleven in de multiculturele samenleving? De leerkrachten beantwoordden de vraag in workshops met oog voor de aanpak in de klas. 

Werkten mee : de gastsprekers Bahaeddin Buhak en Paul Kevers , de onderwijsinspecteurs Malik Al Asmar, Ahmed Azzouz, Omer Berktas, Ronald Sledsens, Jos van Rompay en docent Mohamed Chatouani. 

De tweede gezamenlijke studiedag die UCSIA voor leerkrachten secundair onderwijs rooms-katholieke godsdienst en islam op 8 november 2012 organiseerde, was gewijd aan de interreligieuze dialoog met als vertrekpunt de figuur Abraham/ Ibrahim. Het programma, dat bestond uit lezingen door deskundigen uit beide tradities, een filmvoorstelling over de klaspraktijk en workshops, werd bijgewoond door 240 leerkrachten uit het vrije en gemeenschapsonderwijs.

Na een inleiding door de verantwoordelijke onderwijsinspecteurs, schetste Paul Kevers, directeur van de Vlaamse Bijbelstichting, de ontwikkeling van de figuur van Abraham in het Oude en Nieuwe Testament en analyseerde Bahaeddin Budak, als coördinator van de opleiding leraar islamgodsdienst aan de hogeschool Inholland in Amsterdam, de belangrijkste passages uit Koran en Sunna over Ibrahim als inspiratiebron voor de interreligieuze dialoog vandaag. 

De studiedag ving aan met twee bezinningsteksten uit Bijbel en Koran die Abraham/ Ibrahim respectievelijk beschrijven als ‘de vader van vele volkeren’ (Genesis 17, 1-8) en ‘de leider der mensen’ (soera 2, 124).

Lees verder...