UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Bevolkingsverandering in Europa

Van 10 tot 11 mei 2012 organiseerde UCSIA in samenwerking met professoren van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven de academische workshop "Population Change and Europe: Thinking Beyond the Demographic Divide".

Klik hier om de fotogalerij te openen. Klik hier om de fotogalerij te openen. Klik hier om de fotogalerij te openen.

Bekijk de fotogalerij

Olivier Thévenon (econoom aan INED en OECD)

In zijn bijdrage besprak Olivier Thévenon de recente demografische bevindingen in West-Europese landen dat de vruchtbaarheidsgraad mogelijks weer zou toenemen. Verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen. In eerste instantie werd gekeken in hoeverre het herstel te maken had met het toenemende aantal zwangerschappen op latere leeftijd (30-34 en 35-39 jaar). Echter het uitstelgedrag van koppels blijkt maar een beperkte verklaringsgrond te hebben; en ook migratie en kunstmatige inseminatie hebben maar een beperkte rol. Het grootste effect op de vruchtbaarheid wordt gevonden in de betere economische situatie en voornamelijk de mogelijkheden van vrouwen om werk en familie te combineren. Landen met de hoogste vruchtbaarheidsgraad zijn ook de landen waar arbeidsparticipatie van vrouwen het hoogst is. Hoewel de meeste empirische studies aantonen dat dergelijk overheidsbeleid vooral een effect heeft op de periode waarin koppels kinderen krijgen en minder op het aantal kinderen, tonen recente studies ook aan dat de beschikbaarheid en kosten van kinderopvang een belangrijke impact hebben. Thévenon bevestigt met zijn studie de rol van het beleid op de directe en de alternatieve kosten van kinderen. Daarbij is een goede mix van belang, met aandacht voor financiële ondersteuning, betaald verlof en toegang tot kinderopvang.


meer

Bekijk ook het verslag en de presentatie van de publieke lezing Global Geographic Trends and Change in Europe door Frans Willekens.

Deze workshop vormde basis voor het boek Population Change in Europe, the Middle-East and North Africa (Ashgate, 2015). 

Terug naar Solidariteit en identiteit in Europa