UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Studiedag voor leerkrachten islam en rooms-katholieke godsdienst

Op dinsdag 18 november 2014 had de derde editie van de UCSIA-studiedag voor leerkrachten islam en rooms-katholieke godsdienst in het Vlaamse secundaire onderwijs plaats. Meer dan 200 leerkrachten woonden deze editie, gewijd aan pluraliteit en meerstemmigheid tussen en binnen religies, bij. Het programma, dat in samenwerking met de vakinspecteurs, werd opgesteld, omvatte lezingen en paneldebatten waarin het pluralisme binnen de islam (lezing door Arnold Yasin Mol, Universiteit van Leiden), het christelijke godsdienst-pedagogische perspectief op levensbeschouwelijke pluraliteit (lezing door Bert Roebben, TU Dortmunt) en de interculturele competenties voor dialoog (lezing door Hans Van Crombrugge van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen) aan bod kwamen. De sprekers gingen met elkaar en met de aanwezige leerkrachten in debat over de didactische implicaties voor de klaspraktijk. 

Pluralisme binnen de islam - Arnold Yasin Mol
Arnold Yasin Mol doet onderzoek naar de christelijke en islamitische theologie met betrekking tot pluralisme, mensenrechten en moderniteit. Hij toonde, aan de hand van passages uit de bronteksten en interpretaties van islamgeleerden, aan dat de islam al van bij aanvang ruimte heeft gelaten voor diverse lezingen en meerdere interpretaties, in die mate dat men eerder over ‘islams’ moet spreken. De huidige pluralistische samenleving in Europa omvat zowel nieuwe als oude uitdagingen, waarvoor de islamitische erfenis bruikbare pistes aanreikt. 

Christelijk godsdienst-pedagogisch perspectief op levensbeschouwelijke pluraliteit - Bert Roebben
Bert Roebben, bekleder van de leerstoel voor godsdienstpedagogie aan het instituut voor katholieke theologie van de Technische Universiteit van Dortmund, hield een pleidooi voor persoonsvormend onderwijs (‘Bildung’) dat in kleine, haalbare stappen kan bijdragen tot een klimaat van ‘inter-spirituele’ verstandhouding tussen mensen van verschillende achtergrond. Ook het Christendom (in schrift en traditie) biedt een  eigen theologische fundering voor (de omgang met) pluraliteit en meerstemmigheid: de oproep om zich te bekeren en leerling te worden moet elkeen voor zich in geweten uitklaren. God dwingt niemand, in de persoon van Jezus biedt hij een theologische wegwijzer – hoe men spiritueel en moreel een goed leven kan leiden. 

Interculturele competenties voor dialoog - Hans Van Crombrugge
Hans Van Crombrugge, heeft als pedagoog aandacht voor de rol van levensbeschouwing en religie op gezinsrelaties, met bijzondere aandacht voor islam. Hij gaat daarbij uit van het gedachtegoed van toonaangevende islamitische pedagogen. Voor hem is interculturele dialoog een zaak van cultuursensitiviteit;  een gevoeligheid voor het ‘andere’ in andere culturen en religies, waardoor men zich openstelt voor het anders-zijn. Dit wordt bevorderd door het voorbeeld dat de leerkracht zelf geeft en de cultuur die de school zelf ontwikkelt. Hij poneert als centrale dialogische pedagogische deugd de gastvrijheid.

Terug naar Onderwijs, religie en maatschappij