UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen

Op 29 september had in het Elzenveld te Antwerpen de UCSIA- studiedag over ‘gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen’ plaats waaraan een 200-tal (jeugd-)psychologen en (gezins-)therapeuten, advocaten en bemiddelaars, hulpverleners en maatschappelijke assistenten, pedagogen en opvoedingsondersteuners, leerkrachten en zorgcoördinatoren, onderzoekers en beleidsmakers deelnamen.

Het programma werd ontwikkeld met een samenwerkingsverband van de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen (Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen), het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek CeLLO (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen), het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee), Een Nieuw Gezin v.z.w. en Stichting Nieuw Gezin Nederland.

De discussie over het invoeren van het ouderschapsplan, dat in Nederland verplicht is bij scheiding vormde de aanleiding, maar nog vele andere vormen van ondersteuning van ouders en kinderen bij scheiding werden concreet voorgesteld in tien workshops aangeboden door De Scheidingsschool, de Interactie-Academie, centra voor welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg, jeugd- en familierechters en de jongerenwerkingen KAJ en Villa Pinedo. Er werd geopteerd voor het uitgangspunt van de rechten van het kind en de opzet bracht de juridische en welzijnssectoren samen.

Dit weerspiegelde zich in het lezingenaanbod over demografische verschuivingen in Vlaanderen (onderzoeksresultaten ‘Scheiding in Vlaanderen’ gepresenteerd door socioloog Dimitri Mortelmans van het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek van UA), de juridische gang (door jurist Frederik Swennen van de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen van UA), de impact van scheiding en gezinstransities op de ontwikkeling van het kind (door pedagoge Claire Wiewauters van Odisee), klachten van kinderen (door Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen) en een evaluatie van het verplichte ouderschapsplan in Nederland (door socioloog Ed Spruijt en rechtsonderzoeker Christina Jeppesen de Boer van de Universiteit van Utrecht).

Lees meer...

Terug naar Samenleving en welzijn