UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
David B. Ruderman
Het Instituut voor Joodse Studies van de Universiteit Antwerpen richt jaarlijks de 'Leerstoel UCSIA-IJS/Universiteit Antwerpen joods-christelijke verhoudingen' in. Het doel van de leerstoel is de bevordering van de studie van de geschiedenis van het jodendom en de hebraïstiek vanuit het perspectief van de joodschristelijke dialoog om aldus de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden en haar bijdrage tot de interreligieuze dialoog te onderzoeken.

In het academiejaar 2016–2017 bekleedt David Ruderman de leerstoel. Hij is Joseph Meyerhoff Professor of Modern Jewish History en voormalig Ella Darivoff Director of the Center for Advanced Judaic Studies aan de universiteit van Pennsylvania (USA).

In het kader hiervan, geeft professor Ruderman twee publieke lezingen en een gastcollege:
 • Publieke lezing 1
  Missionaries, Meshumadim (Converts), and Maskilim (Jewish Enlighteners): An Entangled History of Christians, Jews, and Those in Between in Nineteenth-Century Europe
  op 16 februari 2017, 20.00u-21.30u
  in de Elsschotzaal van het Hof van Liere - Universiteit Antwerpen
  meer info...

 • Publieke lezing 2: prof. dr. Ruderman in dialoog met dr. Theodor Dunkelgrün
  Two Intellectual Giants of the Nineteenth Century and Their Contributions to Modern Jewish Civilization: Isaac Baer Levinsohn and Moritz Steinschneider
  op 22 februari 2017, 20.00u-21.30u
  in de Elsschotzaal van het Hof van Liere - Universiteit Antwerpen
  meer info...

 • Gastcollege
  What is Jewish History?
  cursus 'Inleiding tot de Joodse Cultuur' van Prof. Karin Hofmeester (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Geschiedenis)
  op 15 februari 2017, 17.00u-18.00u
  in lokaal R.125 op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen
  inschrijven via IJS: +32 3 265 52 43 – ijs@uantwerpen.be

Meer informatie en inschrijven: www.uantwerpen.be/ijs

Terug naar Leerstoel UCSIA-IJS