UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Voorbij de polarisering?

Oefeningen in verbindend spreken en handelen

Op dinsdag 7 maart 2017 organiseerde UCSIA deze tweede impulsdag als een lerende gemeenschap met de vzw Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving.

Deze studiedag vervolgt de impulsdag over zingeving van 9 juni 2016. Men kan vinden dat het zinvol is om zingeving in organisaties op de agenda te brengen met respect voor ieders authenticiteit en zelfexpressie, maar vaak gaat het daarbij om thema’s die polarisering uitlokken. Welke kundige aanpak helpt die klip omzeilen?

De juriste en schrijfster Rachida Lamrabet schilderde met beelden en verhalen de gepolariseerde realiteit met aandacht voor etnische en culturele verschillen. Dr. Goedroen Juchtmans (HIVA/KU Leuven) verkende de factoren die maken dat een indringende vraag toch gesteld kan worden zonder te polariseren: een verband leggen met een toekomst die spreker en aangesprokenen delen, geen schuldgevoelens opwekken, eerlijke en open vragen stellen d.w.z. zonder ingebakken antwoorden. Em. prof. dr. René Bouwen gaf verdere theoretische aanknopingspunten vanuit de methode van ‘appreciative inquiry’.

De deelnemers oefenden hun eigen vaardigheid in niet-polariserend spreken met gebruik van rituelen en symbolen in gesprekken over concrete situaties in de gezondheidszorg, het onderwijs, de welzijnssector of de media.