UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Voorbij de polarisering?

Oefeningen in verbindend spreken en handelen

Op dinsdag 7 maart organiseert UCSIA, samen met de vzw IKKS, de impulsdag "Voorbij de polarisering? Oefeningen in verbindend spreken en handelen". Dit initiatief geeft een vervolg aan de succesvolle impulsdag Zin-ergie, over zingeven in organisaties van juni 2016.

Hoe kunnen we in gesprek gaan over lastige en soms polariserende thema’s, zonder dat het een dovemansgesprek wordt? Is het mogelijk over die spanning heen samen te spreken en te werken, ze te beleven, uit te beelden, … ? Op welk punt loopt een gezonde zelfkritische houding tegenover de eigen praktijken en overtuigingen het gevaar over te gaan in existentiële onzekerheid, vertwijfeling, verlammend relativisme? Wat komt er dan in de plaats? Hoe kunnen we de relatie met de andere en het vertrouwen in elkaar behouden en versterken, ook als we radicaal verschillend denken of handelen?

Tijdens deze studiedag confronteert schrijfster Rachida Lamrabet de deelnemers met uiteenlopende verhalen en beelden die ons uitdagen om met elkaar in gesprek te gaan. Daarna geven René Bouwen en Goedroen Juchtmans ons instrumenten en theoretische aanknopingspunten om ook in gepolariseerde contexten met elkaar in gesprek te blijven. In de namiddag kunnen de deelnemers zelf werken rond concrete situaties in de gezondheidszorg, het onderwijs, de welzijnssector, of in de media. De deelnemers oefenen zich in werkgroepjes in het voeren van niet-polariserende gesprekken en ze onderzoeken of en hoe rituelen en symbolen hen hierbij kunnen helpen.