UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Een historische blik op het ethisch socialisme

Programma

UCSIA en de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man organiseren samen het colloquium Een historische blik op het ethisch socialisme.

Hendrik de Man is een interessante, maar ook dramatische figuur. Voor velen blijft de naam van de Man verbonden met het ‘Plan De Man’ dat hij in de jaren dertig van de voorgaande eeuw uitschreef als antwoord op de economische crisis en het opkomende fascisme. Hoewel de bezetter hem wantrouwde en tegenwerkte, werd Hendrik de Man na de oorlog veroordeeld voor collaboratie. Hij stierf in 1953 tijdens het politiek asiel dat hij in Zwitserland gevonden had.

Hoewel socialisme en religie vaak tegenover elkaar worden geplaatst, is dit geen evidentie. Mensen als Hendrik de Man hebben geprobeerd om de dwarsverbindingen tussen beiden aan het licht te brengen. In de ogen van de Man konden morele waarden – met name de voltooiing van de democratie – een brug maken tussen socialisme en religie. In deze studiedag onderzoeken we deze relatie.

14.00 Welkom door prof. dr. Luc Braeckmans, academisch directeur, UCSIA

14.15 De historische stroming van het religieus socialisme

Em. prof. dr. Herman Balthazar is eregouverneur en historicus. Hij richtte het Amsab op, het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging, dat uitgroeide tot een instituut voor sociale geschiedenis. Tegelijk bestudeerde hij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

15.00 Hendrik de Man en het ethisch socialisme

Dr. Lode Hancké is voormalig politicus van de SP.a en heeft meerdere eretitels gekregen (Ereschepen van Berchem, erevolksvertegenwoordiger en erefractievoorzitter van het Vlaams Parlement). Hij is kenner van het werk van Hendrik de Man.

15.45 Vragen

16.00 Ethical and Moral Justifications of the Socialist Idea from the 1920s to the 1980s: From Hendrik de Man to Gustavo Gutiérrez

Prof. dr. Gerd-Rainer Horn doceert geschiedenis van de 20ste eeuw aan het Institut d’Études Politiques de Paris, Sciences Po. Hij voert onderzoek op de transnationale dimensie van sociale bewegingen tussen 1920 en 1980, meer in het bijzonder over de reisweg van de sociale democratie en de sociaal-politieke uitdagingen van de naoorlogse heropbouw sinds 1945. Ook bestudeert hij het progressieve katholicisme in West-Europa.

17.00 Einde