UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Een historische blik op het ethisch socialisme

UCSIA en de Vereniging voor de Studie van het Werk van Hendrik de Man organiseerden op 30 maart 2017 het colloquium Een historische blik op het ethisch socialisme.

Hendrik de Man is een interessante, maar ook dramatische figuur. Voor velen blijft de naam van de Man verbonden met het ‘Plan De Man’ dat hij in de jaren dertig van de voorgaande eeuw uitschreef als antwoord op de economische crisis en het opkomende fascisme. Hoewel de bezetter hem wantrouwde en tegenwerkte, werd Hendrik de Man na de oorlog veroordeeld voor collaboratie. Hij stierf in 1953 tijdens het politiek asiel dat hij in Zwitserland gevonden had.

Hoewel socialisme en religie vaak tegenover elkaar worden geplaatst, is dit geen evidentie. Mensen als Hendrik de Man hebben geprobeerd om de dwarsverbindingen tussen beiden aan het licht te brengen. In de ogen van de Man konden morele waarden – met name de voltooiing van de democratie – een brug slaan tussen socialisme en religie.

Volgende academici onderzochten het ethisch socialisme:

  • em. prof. dr. Herman Balthazar: De historische stroming van het religieus socialisme
  • dr. Lode Hancké: Hendrik de Man en het ethisch socialisme
  • prof. dr. Gerd-Rainer Horn (Sciences Po): Ethische en morele verrechtvaardigingen van de socialistische idee van 1920 tot 1980: van Hendrik de Man tot Gustavo Gutiérrez.