UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Wijken voor een betere geestelijke gezondheid

Conferentie over geestelijke gezondheidszorg voor professionelen uit de gezondheidssector

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen organiseert op donderdag 4 mei 2017 een conferentie over geestelijke gezondheidszorg voor professionelen uit de gezondheidssector.

De wens voor verandering komt vaak van onder, door emanciperende cliënten die hun buur(t), familie of professionals mobiliseren voor hun gezondheid. Voorbeelden van een dergelijke benadering zijn de Finse ‘Open Dialogue’ of het Italiaanse ‘Freedom first’. Initiatieven zoals ‘Te Gek’ zetten in op een genuanceerde beeldvorming en taal rond psychosociaal welzijn en dat is cruciaal om de maatschappij – bijvoorbeeld de woonwijk – in de zorg te betrekken.

Het congres Open Minds van Zorgnet Icuro stimuleerde de aandacht voor duurzaam innoveren met een cruciale rol voor vermaatschappelijking van zorg. Wetenschappelijk onderzoek aan het Centrum voor Contextuele Psychiatrie van de KU Leuven reikt kennis aan over de interactie tussen psychopathologie en maatschappij, de toepassing van niet-farmacologische interventies en een emanciperende en gepersonaliseerde geneeskunde. In Nederland promoten Jim van Os en Philippe Delespaul een nieuwe geestelijke gezondheidszorg die gebaseerd is op samenwerking tussen cliënten, partners en hulpverleners, op een online zowel als offline gemeenschap en op de verschuiving van middelen uit de ziekenhuizen naar wijkgerichte zorg.

Dit nieuwe, groeiende paradigma integreert eerstelijnszorg, persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijke integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het vormt de basis van de conferentie “Wijken voor een betere geestelijke gezondheid”, die zorgverstrekkers en verantwoordelijken bijeen wil brengen rond deze benadering en nieuwe samenwerkingsverbanden van zorg.