UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Luther anno 2017

Lezingenreeks

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen over de aflaat publiceerde. Hoe men dit gebeuren ook interpreteert, zeker is dat deze actie krachten heeft losgemaakt die veel verder en dieper gingen dan Luther zelf besefte. Toen een kleine anderhalve eeuw later de ‘godsdienstoorlogen’ gepacificeerd werden, was het gelaat van Europa veranderd. Er was religieuze pluraliteit in Europa, maar in de meeste landen kon men de vrede enkel garanderen door staatsgrenzen en confessionele grenzen te laten samenvallen.

UCSIA organiseert, in het kader van deze herdenking, een (Engelstalige) publieke lezingenreeks (met seminaries voor studenten) aan de Universiteit van Antwerpen, waar op academisch niveau onderzocht wordt hoe het mogelijk was dat de ‘zaak Luther’ zulke enorme weerklank kreeg. De rol van de (toenmalige) moderne media komt aan bod, alsmede de repercussies die Luthers optreden heeft gehad voor de Joodse inwoners van Europa.

Drie internationale experts komen aan het woord naar aanleiding van recente publicaties. Het startschot voor deze lezingenreeks wordt gegeven met een (Nederlandstalig) panelgesprek, dat inzoomt op één aspect van de toenmalige discussie, dat ook vandaag nog veel stof doet opwaaien: hoe ga je om met religieuze of levensbeschouwelijke verschillen als die met elkaar botsen?