UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Ongelijkheid in een tijdperk van globalisering | Branko Milanović

Op voorstel van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, nodigen het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen, de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer en de Leerstoel P.W. Segers u op woensdag 20 september 2017 van harte uit op de lezing Ongelijkheid in een tijdperk van globalisering.

Sinds het midden van de jaren tachtig met de herintegratie van China in de wereldeconomie, de val van de Berlijnse Muur en de ontsluiting van India voor buitenlandse investeerders, vond de grootste herverdeling van welvaart plaats sinds de industriële revolutie. De absolute winnaars in de wereld zijn de superrijken, maar ook de middenklasse van de opkomende economieën in Azië. Beiden profiteerden van de groeiende mobiliteit van kapitaal, goederen en kennis – kortom de globalisering. De inkomens van de arbeiders- en middenklasse van de ontwikkelde landen groeiden weinig. Zij voelden zich in de steek gelaten door de 1% rijksten in hun landen en bedreigd door concurrentie van armen uit de landen in ontwikkeling. Hierdoor werd de 'vergeten' middenklasse een belangrijke drijfveer achter de recente opkomst van populistische partijen en politici. Milanović onderzoekt de effecten van de globalisering niet alleen vanuit de lens van wereldongelijkheid, hij analyseert ook welke beleidskeuzes aan de basis liggen van deze ontwikkelingen en welke politieke ruimte we hebben om ermee om te gaan.

Branko Milanović (1953) is hoogleraar aan de City University of New York. Hij is onder andere verbonden geweest aan de Wereldbank, Johns Hopkins University en het Carnegie Endowment for International Peace in Washington. Hij geldt als een van de meest vooraanstaande economen van deze tijd en zette de studie naar wereldwijde welvaartsongelijkheid mee terug op de politieke agenda.

Lezing en paneldebat in het Engels

Welkom | Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen

Inleiding | Sunčica Vujić, Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen

Lezing | Branko Milanović

Paneldebat met

  • Koen Decancq, Universiteit Antwerpen & London School of Economics
  • Luc Cortebeeck, voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie
  • Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur, 11.11.11

Drink

Boek - Wereldwijde ongelijkheid

cover van het boek wereldwijde ongelijkheid door Branko Milanovic Unieboek Uitgeverij Spectrum publiceerde in april 2017 de Nederlandse vertaling van het boek van Milanović "Wereldwijde ongelijkheid".

Tijdens de lezing biedt onze partner Acco het boek te koop aan voor het kortingstarief van € 25,00. (Prijs in de boekhandel: € 29,99 | Niet cumuleerbaar met de Acco-aandeelhouderskorting). U moet het boek afhalen tijdens de lezing.

Hoe bestellen?

U kan het boek bestellen bij uw online inschrijving. Als u dit vóór 1 september 2017 doet, dan leggen we uw exemplaar sowieso klaar aan de boekenstand bij de lezing. Wie later bestelt, is afhankelijk van de beschikbare voorraad. (We zullen u uiteraard voor de lezing informeren of u het boek zal kunnen meenemen.)

Organisatiecomité

Bea Cantillon, Tom De Herdt, Guido Erreygers, Stefaan Marysse, Sunčica Vujić en UCSIA