UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Onthaal en ondersteuning van migranten

Van 21 tot 23 september 2017 hielden de leden van het Scribani-netwerk hun tweejaarlijkse workshop met twee publieke evenementen over vluchtelingen en migranten op 20 en 21 september.

Vijftien Europese centra voor academisch onderzoek en sociale actie die met de jezuïetenorde verbonden zijn, vormen het Scribani-netwerk met Mark Rotsaert sj als voorzitter. In workshops en congressen geeft het netwerk vanuit een christelijke en ignatiaanse inspiratie stimulansen voor rechtvaardigheid en gelijkheid in Europa.

De leden van het netwerk wisselden bij deze gelegenheid van gedachten met het publiek en met onderzoekers, praktijkexperts uit het onderwijs en begeleiders van migranten in Vlaanderen:

  • welke factoren en percepties bepalen – onder meer volgens de International Organisation for Migration (IMO) – dat mensen wereldwijd vluchten of migreren, zoals Afrikaanse vrouwen die vluchten voor seksueel geweld, mannen en vrouwen die naar betere economische kansen op zoek gaan (pull) of die vluchten voor langzame klimatologische achteruitgang zoals een stijging van de zeespiegel of woestijnvorming of voor plotse catastrofes (push) ? Het aantal klimaatvluchtelingen zou tegen 2050 vervijfvoudigen naar 250 miljoen mensen! De meeste vluchtelingen blijven dat jarenlang en er zijn merkbare verschillen tussen motieven en strategieën van mannen en vrouwen.
  • op welke internationale, regionale en lokale steun en onthaal kunnen ‘anderstalige nieuwkomers’ rekenen voor onderwijs, huisvesting of jobs? Welke kansen bieden bijvoorbeeld de aparte OKAN-klassen aan 4.700 vluchtelingen en asielzoekers (2016) in het Vlaamse secundair onderwijs? Wordt dit onthaal niet beter geïntegreerd in de 'gewone' klassen en daagt dit de traditionele rol en aanpak van de school uit? Hoe engageert de Universiteit Antwerpen haar studenten bij de begeleiding van anderstalige nieuwkomers en helpt de universiteit hun doorstroming naar hoger onderwijs? Hoe gaan vrijwilligers, leerkrachten en medeleerlingen daarmee om en hoe pakken andere landen de uitdaging aan?
  • welke positieve economische bijdrage levert migratie naar Vlaanderen, wat leren we van de weerbaarheid en het proactief handelen van migranten en vluchtelingen en welke interculturele waarden brengen ze bij?

Lees het verslag van de publieke sessies en download de presentaties