UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
UCSIA-zomerschoollezingen

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen organiseert jaarlijks een zomerschool rond religie, cultuur en samenleving. In het kader van dit academische programma nodigen we u uit op twee publieke lezingen.

The Significance of a ‘Ritual Economy’ in the Context of Chinese Capitalism and Globalization

Mayfair Yang (Universiteit van Santa Barbara, Californië) | dinsdag 29 augustus 2017 | 18.00 uur

In deze lezing bevraagt professor Yang in navolging van Julie Graham†, Katherine Gibson, Gilles Deleuze en Félix Guattari het monolithische bouwwerk van het ‘kapitalo-centrisme’ en probeert ze de economische meervoudigheid zichtbaar te maken die we vaak missen door onze reductionistische modellen en discours.

De gastspreekster onderzoekt hoe pre-kapitalistische economische praktijken op een ongemakkelijke manier gedijen binnen moderne kapitalistische economieën waar ze blijven functioneren op grond van niet-kapitalistische of zelfs antikapitalistische principes zoals verwantschapsethiek, uitwisseling tussen goden en mensen, schuldeconomieën, gemeenschappelijke belangen, staatsbelangen en wedijverende vrijgevigheid. Aan de hand van veldonderzoek in Wenzhou (China), onderzoekt ze de ‘rituele economie’ van religieuze en verwantschapsuitgaven die teruggaan tot de pre-industriële ‘commerciële revolutie’ van de Song-dynastie (960–1279 c.e.). Het was een periode waarin zowel het Chinese volksgeloof als een endogene markteconomie zich kristalliseerde en waarvan de schaduwen zich vooruitwerpen naar de religieuze heropleving van China en de toegang tot het globale kapitalisme vandaag.

Mayfair Yang doceert religieuze studies, Oost-Aziatische talen en culturele studies aan de universiteit van Santa Barbara in Californië. Professor Yang besteedt bijzondere aandacht aan de botsing van tradities met koloniale of postkoloniale omstandigheden.

Respondent Eric Vanhaute, gewoon hoogleraar economische geschiedenis en wereldgeschiedenis, Departement Geschiedenis, Universiteit Gent.

Political Economy as Natural Theology

Paul Oslington (Alphacrucis College, Sydney) | donderdag 31 augustus 2017 | 18.00 uur

Paul Oslington analyseert hoe de ‘natuurlijke theologie’ in Engelstalige landen de politieke economie mee vormgaf in de 18de en 19de eeuw en benadrukt daarbij het blijvend belang van theologische thema’s voor het domein van de economie. Vroege politieke economen zoals Adam Smith, Edmund Burke, William Paley, Thomas Malthus en anderen, brachten de wetenschappelijke traditie van natuurlijke theologie van Francis Bacon, Robert Boyle en Isaac Newton naar de maatschappelijke wereld. Deze uitbreiding droeg niet alleen bij tot de ontwikkeling van politieke economie als discipline en tot de uitbouw van het theoretisch kader, maar vooral tot de legitimiteit van politieke economie aan de universiteiten en in beleidskringen. De betrachting om het publiek vertrouwd te maken met de principes van de publieke economie werd gedreven door religieuze motieven. Echter, de spanningen die de natuurlijke theologie teweegbracht bijvoorbeeld door economisch tekort en lijden met goddelijke goedheid en macht te willen verzoenen, leidden uiteindelijk tot haar verval en de scheiding tussen economie en theologie in Groot-Brittannië halfweg de 19de eeuw.

Paul Oslington is decaan en doceert economie aan het Alphacrucis College in Sydney (Australië). De gastspreker is een expert in het nieuwe interdisciplinaire veld van economie en religie die publiceerde over de economische dimensie van theologische inzichten en kerkpraktijken.

Respondent Guido Erreygers, gewoon hoogleraar, Departement Economie, Universiteit Antwerpen.