UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Zomerschool - Markt, staat en Religie

De dertiende editie van de zomerschool vond plaats van 27 augustus tot 2 september 2017 met publieke lezingen door prof. dr. Mayfair Yang op 29 augustus en prof. dr. Paul Oslington op 31 augustus. Het was het 3de luik van een trilogie over de wisselwerking tussen religieuze, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen; de zomerschool stelde in 2015 religie en geweld centraal, in 2016 religie, spiritualiteit en levensstijl.

Deze editie besteedde aandacht aan de manier waarop sociaaleconomische evoluties zoals globalisering, de historische opkomst van kapitalistische economieën en het idee van de zelfregulerende markt in wisselwerking staan met en invloed hebben op socioreligieuze en cultureel normatieve kaders:

  • welke impact hebben economische groei en globalisering op mensenrechten en sociale rechtvaardigheid?
  • wat leren voorbeelden uit het confucianisme en boeddhisme, de islam of christelijke monastieke tradities over de beleving van waarden zoals armoede, vrijgevigheid of gelijkheid en over de economische praktijk?
  • hoe inspireren theologische en levensbeschouwelijke inzichten economische denkbeelden, wat zijn de wortels van het kapitalisme en welke ruimte en verantwoordelijkheid hebben beleidsmakers en middenveld om de 'onzichtbare hand' te leiden?

Mayfair Yang analyseerde in dialoog met Eric Vanhaute hoe in Wenzhou (China) eeuwenoude niet-kapitalistische principes van een rituele economie zoals verwantschapsethiek, uitwisseling tussen goden en mensen, schuldeconomieën, gemeenschappelijke belangen, staatsbelangen en wedijverende vrijgevigheid doorwerken in de hedendaagse context van kapitalisme en globalisering in China.

Paul Oslington en Guido Erreygers toonden in een publieke lezing en respons hoe de christelijke ‘natuurlijke’ theologie figuren beïnvloedde zoals Adam Smith, John Henry Newman, Max Weber, Jacob Viner of Bernard Lonergan.

De twintig deelnemende jonge academici werkzaam in Europa, de Verenigde Staten, Afrika en Azië betrokken deze nieuwe inzichten op de methodologie en waarden voor hun eigen onderzoekswerk en traden in een interdisciplinaire uitwisseling tussen (godsdienst-)sociologie, religieuze studies, (pastorale) theologie, psychologie, politicologie, sinologie, antropologie en mediastudies.