UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Anneke Newman

De sociaal antropologe dr. Anneke Newman voerde onder leiding van prof. dr. Christiane Timmerman aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen een onderzoeksproject uit over islamitisch onderwijs en migratie in Senegal. De UCSIA-visiting scholar is verbonden aan de Universiteit van Sussex en aan het Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains van de Franstalige Vrije Universiteit Brussel.

Op 29 november 2017 gaf zij een lezing in dialoog met dr. Edith Piqueray van het Departement Gelijke Kansen en Diversiteit aan de Universiteit Antwerpen. Ouders kiezen voor hun kinderen ofwel een Koranschool, een seculiere openbare school of een hybride Frans-Arabische school die religie aanbiedt naast seculiere onderwerpen. De beslissingen van ouders worden voor elk van deze schoolvormen bepaald door de zeer hoge migratie, in het bijzonder die van volwassen mannen. Dat bepaalt het geld voor het schooltraject en vaak ook voor de onderwijsinfrastructuur.

De onderzoeksresultaten dagen onze stereotypen uit over islamitisch onderwijs: we associëren het meestal met extremisme of gebrek aan integratiebereidheid. De islamitische scholen in Senegal blijken niet alleen een ethos van vredevol samenleven aan te brengen, ze passen zich voortdurend aan de vormingsnoden en plaatselijke leefomstandigheden aan, die afhangen van binnenlandse en internationale migratie.

Beide gastsprekers keerden ook onze kijk op de rol van het eigen onderwijs ten aanzien van migranten en vluchtelingen binnenstebuiten. Het voorgestelde onderzoek toont dat de Poolse scholen in België de schoolcarrière en slaagkansen van hun nieuwkomers in het algemeen onderwijs in Vlaanderen ondersteunen door hen te omringen met een eigen culturele, sociale en linguïstische omgeving en door hen te ondersteunen in de school- en studiekeuze van de kinderen. Dat weerlegt onze intuïtie die een effect van segregatie veronderstelt.