UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Vrouwelijke mystici aan het woord

UCSIA organiseerde deze conferentie op 1 december 2017 in samenwerking met het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen ter gelegenheid van de sterfdag van de Brusselse mysticus Jan van Ruusbroec.

Traditioneel worden mystieke vrouwen geassocieerd met het fysiek of geestelijk verlaten van de wereld; zij keren zich in de eigen ziel of zijn zelfs onzichtbaar achter de muren van een klooster. Voor de schrijvende vrouwen onder hen is dat een al te beperkt beeld. Het geschreven woord draagt ver, over de grenzen van fysieke beslotenheid en van de eigen tijd heen.

Vier gastsprekers belichtten vier vrouwelijke mystieke auteurs uit evenveel tijdsperioden: Marguerite Porete († 1310), Maria Petyt († 1677), Theresia van Lisieux († 1897) en Simone Weil († 1943). Ze lieten zich, elk op eigen wijze, via hun daden en geschriften gelden en die intellectuele nalatenschap spreekt vandaag nog aan. Dichter-performer en redacteur van het tijdschrift Streven Annemarie Estor liet de mystieke vrouwen zelf aan het woord.

WERKTEN MEE: Marleen Cré (Université de Lausanne | Ruusbroecgenootschap), Annemarie Estor, Veerle Fraeters (Ruusbroecgenootschap), Elisabeth Hense (Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen), Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen), Kristof Smeyers (Ruusbroecgenootschap).