UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
God als liefde

Op 17 oktober 2017 vond de vijfde gemeenschappelijke studiebijeenkomst plaats van leerkrachten islam en leerkrachten rooms-katholieke godsdienst in samenwerking met de respectievelijke onderwijsadviseurs-inspecteurs.

In 2007 verscheen in de New York Times een brief van moslimleiders van over de hele wereld, getiteld A Common Word between Us and You. Deze werd beantwoord door christelijke leiders met de brief Loving God and Neighbor Together. Zo ontstond een gesprek waarbij niet alleen de echte verschillen werden erkend, maar ook de gemeenschappelijke opdracht ‘Bemin God en je naasten’.

Met deze brieven als uitgangspunt, onderzocht deze studiedag hoe moslims en christenen hun gemeenschappelijke opdracht begrijpen en vormgeven. De leerkrachten werden uitgenodigd om elkaar te beluisteren en met elkaar te spreken over hun eigen spirituele identiteit en de betekenis van hun levensbeschouwing in de ruimere maatschappelijke context. Ze verkenden de diversiteit van de levensbeschouwelijke realiteit, ervoeren hoe het is om te werken met de interen intra-levensbeschouwelijke competenties die ze als leerkracht zelf aan leerlingen moeten bijbrengen en ze gingen na hoe dit de eigen levensbeschouwing kan verrijken.

UCSIA en de medeorganisatoren nemen zich voor om deze gemeenschappelijke interreligieuze studiedagen te verruimen naar de andere erkende levensbeschouwingen.

WERKTEN MEE: Malik Al Asmar, Ahmed Azzouz, Omer Berktas, Kamel Essabane (Thomas More Hogeschool), Ronald Sledsens, Jos Van Rompay en de deelnemende leerkrachten.