UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
God als liefde

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen organiseert jaarlijks een studiedag voor leerkrachten rooms-katholieke godsdienst en islam uit het secundair onderwijs, in samenwerking met de levensbeschouwelijke inspectie. Op dinsdag 17 oktober 2017 organiseert UCSIA de studiedag "Interreligieuze dialoog: God als liefde" in het Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen.

In 2007 verscheen in de New York Times een brief van moslimleiders van over de hele wereld, getiteld A Common Word between Us and You. Deze werd beantwoord door christelijke leiders met de brief Loving God and Neighbor Together. Zo ontstond een gesprek waarbij niet alleen de echte verschillen werden erkend, maar ook de gemeenschappelijke opdracht benadrukt ‘Bemin God en je naasten’. Deze studiedag vertrekt vanuit de brieven en verdiept zich in de vraag hoe moslims en christenen deze gemeenschappelijke opdracht begrijpen en vormgeven. Tijdens dit programma nodigen we de leerkrachten uit om elkaars verhaal te beluisteren en in gesprek te gaan over hun eigen spirituele identiteit en de betekenis van hun levensbeschouwing in de ruimere maatschappelijke context. De deelnemende leerkrachten verkennen de diversiteit van de levensbeschouwelijke realiteit, ervaren hoe het is om te werken met de interlevensbeschouwelijke competenties en te ontdekken hoe dit de eigen levensbeschouwing kan verrijken.

Programma

09u00 Welkom
Luc Braeckmans, academisch directeur UCSIA
09u10 Inter-levensbeschouwelijke bezinning
09u20 Introductie/ inleiding met aandacht voor Brief “A Common Word”
Dominiek Lootens,  academisch onderdirecteur, UCSIA
09u30 God, “The Loving” van Reza Shah-Kazemi
Bespreking van de tekst
Kamel Essabane, Thomas More hogeschool
10u15 Reflectie vanuit christelijke traditie
Ronald Sledsens, voormalig inspecteur-adviseur RKG Antwerpen
10u30 Koffiepauze
11u00 God Is Love: Biblical and Theological Reflections on a Foundational Christian Claim van Miroslav Volf
Bespreking van de tekst
Dominiek Lootens, academisch onderdirecteur, UCSIA
11u45 Reflectie vanuit islamitische traditie
Kamel Essabane, Thomas More hogeschool
12u00 Gesprek met sprekers
12u30 Lunch
13u30 Eerste dialoogsessie
In de eerste dialoogsessie staat de eigen spiritualiteit centraal: Wat doen deze teksten met jouw spreken over God? Zie je raakvlakken? Verschillen?
14u30 Koffiepauze
14u45 Tweede dialoogsessie
In de tweede sessie staat de klascontext centraal: hoe breng jij God aanwezig in je lessen? Wat wil je van God laten zien? Hoe bespreek je dit in de les? Welke insteek gebruik je? Aan welke competenties werk je? Hoe pak je dit aan bij de leerlingen?
15u45 Afronding “God = Liefde”
Wat heb ik nu geleerd?
Hoe is dit bruikbaar voor het eigen lesgeven?
Welke aanknopingspunten zie je voor je les? Voor je leerlingen?
16u00 Einde