UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Louise Nelstrop

Met haar UCSIA-scholarship verblijft onderzoekster Louise Nelstrop (Dr. Theologie, Universiteit van Oxford) enkele maanden aan het Ruusbroec genootschap om onderzoek te voeren naar de receptie in laat-middeleeuws Engeland van nieuwe vormen van vrouwelijke spiritualiteit die in de dertiende eeuw in de Lage Landen en het Rijnland waren ontstaan. In haar lezing zette ze de eerste lijnen uit van dit onderzoek. Ze vertrok daarvoor vanuit eerder werk over Engelse mystici zoals Richard Rolle en Julian of Norwich. Terwijl vroegere onderzoekers meenden dat Engeland afgelegen was en weinig banden onderhield met mystieke denkers in de Lage Landen en Europa, toont Louise aan dat de Engelse mystici wel op de hoogte waren van de centrale noties van die nieuwe mystiek, zoals bv. ‘eenheid met God’ en ‘deïficatie’. Als voorbeeld bespreekt Louise onder meer de metafoor van de hazelnoot in het werk van Norwich waaruit blijkt dat de menselijke ziel de woonplaats van God is.

Respondent John Arblaster (Dr., postdoctoraal onderzoeker, Theologie, KU Leuven) vroeg zich af of er in de voorgestelde metaforen sprake is van een vervaging tussen de ziel en God (e.g. een belangrijke bezorgdheid in de theologie van de tijd) of niet. Daarnaast suggereerde hij om extra argumenten aan te reiken die het idee van het afgelegen karakter van de Engelste mystici kunnen tegenspreken. Tenslotte suggereerde hij om bekende metaforen rond deïficatie die in de mystiek uit de Lage Landen voorkwamen (zoals water en rivier) verder uit te zoeken met betrekking tot de Engelse literatuur.

In het verdere verloop van het project wil Louise onze kennis verdiepen van de transregionale circulatie van mystieke teksten en ideeën uit de Lage Landen in Europa.