UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Vacatures

DIRECTEUR (M/V)

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen ( UCSIA ) wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek. We hebben de ambitie om hét referentiecentrum te worden waar het rijke intellectuele, spirituele en pedagogische erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen levendig wordt gehouden.

UCSIA zoekt een directeur die onder dit project zijn/haar schouders zet en het creatief mee uittekent.
De directeur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke, administratieve en financiële werking en voor de communicatiestrategie. Hij of zij geeft leiding aan de medewerkers en werkt nauw samen met de voorzitter van de raad van bestuur en de academische raad.

UCSIA werkt langs vier assen om samen met studenten, onderzoekers, maatschappelijke actoren en het brede publiek na te denken over belangrijke kwesties :

 • religie, cultuur en maatschappij;
 • solidariteit in Antwerpen, Europa en de wereld;
 • economie en ethiek;
 • maatschappij, gezondheid en welzijn.

UCSIA streeft naar academische excellentie en maatschappelijke relevantie en laat zijn stem horen door krachtige communicatie die steunt op degelijk en veelzijdig wetenschappelijk werk. De Universiteit Antwerpen en de Antwerpse hogescholen, de jezuïeten, de kerk en het middenveld zijn de pijlers waarop UCSIA gebouwd is. Sinds haar start in 2003 bracht de vereniging meer dan tweeduizend nationale en internationale academici in gesprek met elkaar en met professionelen in vele verantwoordelijke functies. UCSIA bouwt verder op dat kapitaal en verbreedt zijn werking door meer dienstverlening aan de samenleving en steun aan het hoger onderwijs. Een speerpuntproject is de uitbouw van ‘service-learning’.

Meer weten? Zie www.ucsia.org

VEREISTEN

U komt in aanmerking voor deze taak indien u:

 • affiniteit hebt met de drie aspecten van de academische opdracht ( onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening) en met het christelijke gedachtengoed;
 • een masterdiploma hebt, bij voorkeur in de humane wetenschappen, een doctoraat op proefschrift strekt tot aanbeveling;
 • 10 jaar ervaring hebt in een leidinggevende functie en goed samenwerkt binnen een team;
 • sociaal bewogen en communicatief vaardig bent in het Nederlands en het Engels, over een creatieve geest beschikt en mensen kan overtuigen en enthousiasmeren.

De directeur zal hoofdzakelijk op de administratieve zetel in en rond de Prinsstraat 14 te Antwerpen werken, maar verplaatst zich occasioneel naar het buitenland voor activiteiten en contacten.

AANBOD

UCSIA biedt een bediendenovereenkomst van onbepaalde duur met een bruto aanvangswedde die volgens het aantal jaren passende ervaring tussen 5.477 € en 6.482 € per maand bedraagt. De medewerkers van UCSIA genieten van een groepsverzekering.

U kan rekenen op een enthousiaste en gemotiveerde groep medewerkers die zich graag voor de doelstellingen van UCSIA engageren en actief op zoek gaan naar innovatieve en kwaliteitsvolle vormen van wetenschappelijke, maatschappelijke en pedagogische dienstverlening.

SOLLICITEREN

Uw sollicitatie bevat:

 • documenten die staven dat u aan de formele voorwaarden voldoet,
 • uw cv,
 • een motivatiebrief.

Een selectiecommissie zal de kandidaturen beoordelen en waardevolle kandidaten aanbevelen aan de raad van bestuur.

U richt uw schriftelijke sollicitatie uiterlijk tot en met 20 september 2018 naar:

Prof. dr. Bea Cantillon
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Vzw UCSIA
Prinsstraat 14
BE-2000 Antwerpen
mailto:info@ucsia.be?subject=Vacature%20Directeur