UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Hoe verandert artificiële intelligentie ons leven en werk?

Dit is de zesde editie van de tweejaarlijkse studienamiddag die UCSIA organiseert in samenwerking met de Federatie van oudleerlingenbonden van de Vlaamse jezuïetencolleges. Het programma richt zich tot alumni van de jezuïetencolleges, alsook tot het brede publiek.

Tijdens deze studienamiddag gaan we dieper in op artificiële intelligentie en de impact op het menselijke denken en gedrag, alsook op de ethische implicaties van technologische ontwikkelingen.

Programma

14.00u Welkom door Luc Braeckmans, Academisch Directeur UCSIA
14.05u Inleiding door Olivier Wouters , Voorzitter Federatie Oudleerlingenbonden Vlaamse Jezuïetencolleges
14.10u Inleidende lezing door Steven Latré, professor computer science engineering, IDLab onderzoeksgroep, Universiteit Antwerpen
14.30u

DE IMPACT VAN ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE OP DE WERKVLOER

Lezing door Jonathan Berte, CEO RoboVision

Jonathan Berte, CEO van het Gentse bedrijf Robovision, is een van de toonaangevende AI pioniers in de Benelux, met AI toepassingen in manufacturing, agricultuur en media. Als veteraan in de sector ziet hij een duidelijke verschuiving in noden op de arbeidsmarkt richting creativiteit. Zoals elke nieuwe technologie, zal deep learning deuren sluiten én openen, maar niet zonder de nodige maatschappelijke veranderingen.

15.15u Koffiepauze
15.45u

HOE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE IMPLEMENTEREN IN DE STEDELIJKE LEEFOMGEVING

Lezing door Nik Van den Wijngaert, Business development manager IMEC City of Things

Nik Van den Wijngaert, business development manager bij IMEC, een internationaal toonaangevend onderzoeks- en innivatiecentrum op vlak van nano-electronica en digitale technologie, is actief in het programma City of Things, een samenwerking tussen de Stad Antwerpen, het Vlaams Ministerie van Economie en Innovatie en IMEC. Binnen City of Things wordt een fijnmazig netwerk van slimme sensoren en draadloze gateways in Antwerpse gebouwen, straten, pleinen en objecten uitgebouwd. Via dat netwerk worden Antwerpenaars en bedrijven binnenkort verbonden met allerlei innovatieve toepassingen. Digitale innovatie geeft de stad meer economische slagkracht. Met de inzichten die City of Things oplevert kunnen de stad en bedrijven data verzamelen en deze gebruiken om doeltreffend beslissingen te nemen en innovatieve slimme toepassingen te bouwen. Ook de haven zal binnenkort een kweekvijver worden van innovatieve slimme toepassingen. Het Antwerpse Living Lab moet uitgroeien tot de grootste Europese proeftuin voor internet of things toepassingen.

16.30u Panel met sprekers en Q&A met de zaal
17.00u Drink