UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Vrouwelijke mystici aan het woord II

UCSIA organiseert deze conferentie in samenwerking met het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen) ter gelegenheid van de sterfdag van de Brusselse mysticus Jan van Ruusbroec. In opvolging van de succesvolle Ruusbroecdag 2017 over Vrouwelijke mystici aan het woord, stellen we dit jaar opnieuw vier vrouwelijke mystieke schrijvers voor.

‘En zoals een vis, die zwemt in de onmetelijke ruimte van het water en rust in de diepe zee, en zoals een vogel, die onverschrokken vliegt in de hoge lucht, precies zo beleeft zij hoe haar geest zich vrij beweegt in de weidsheid, en in de diepte en de zaligheid van de minne.’ In deze poëtische bewoordingen beschrijft de dertiende-eeuwse cisterciënzerin Beatrijs van Nazareth († 1268) in haar traktaatje Zeven manieren van minne de eenwording van de ziel met God.

Naast Beatrijs hebben vele andere vrouwen uit de christelijke traditie mystieke teksten nagelaten. Om de 750ste verjaardag van het overlijden van Beatrijs te vieren, laten we – net zoals we dat deden op de Ruusbroecdag 2017 – vier vrouwelijke mystici uit verschillende tijdsgewrichten aan het woord. Ze lieten zich, elk op eigen wijze, via hun daden en geschriften gelden en hun spirituele nalatenschap spreekt ook vandaag nog aan.

Programma

Inleiding
Veerle Fraeters, directeur Ruusbroecgenootschap

Beatrijs van Nazareth
Rob Faesen, Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap | KU Leuven, Theologie

Maria van Hout
Lieve Uyttenhove, KU Leuven, Theologie

Madame Guyon
Marc De Kesel, Titus Brandsma Instituut Nijmegen

Edith Stein
Ilse Kerremans, em. prof. Universiteit Gent
 

Meer info vind je op www.uantwerpen.be/ruusbroecdag.