UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Nieuws
Nieuw artikel!
Een meta-analyse van het verband tussen ouderlijke betrokkenheid enerzijds, schoolresultaten en gedrag anderzijds.
door prof. dr. William Jeynes
in Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (T.O.R.B.)

Actua-Zorg over onze studiedag over geestelijke gezondheidszorg