UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31

Op deze bladzijden vindt u alle geplande projecten van UCSIA. Informatie over de voorbije projecten vindt u onder archief.

UCSIA werkt langs vier themalijnen samen met studenten, onderzoekers, maatschappelijke actoren en het brede publiek om na te denken over belangrijke kwesties :
• religie, cultuur en maatschappij;
• solidariteit in Antwerpen, Europa en de wereld;
• economie en ethiek;
• maatschappij, gezondheid en welzijn.

UCSIA streeft naar academische excellentie en maatschappelijke relevantie en laat zijn stem horen door krachtige communicatie die steunt op degelijk en veelzijdig wetenschappelijk werk. De Universiteit Antwerpen en de Antwerpse hogescholen, de jezuïeten, de kerk en het middenveld zijn de pijlers waarop UCSIA gebouwd is.

Sinds haar start in 2003 bracht de vereniging meer dan tweeduizend nationale en internationale academici in gesprek met elkaar en met professionelen in vele verantwoordelijke functies. UCSIA bouwt verder op dat kapitaal en onderzoeksnetwerk: het verbreedt zijn werking door meer dienstverlening aan de samenleving en steun aan het hoger onderwijs. Een speerpuntproject is de uitbouw van ‘service-learning’.

De internationale zomerschool is een jaarlijks terugkerend evenement bestemd voor een academisch, internationaal publiek van jonge postdocs of doctorandi. De congressen of workshops van het Scribani-netwerk spreken een internationaal professioneel en academisch publiek aan.

Jaarlijks vinden vier of vijf internationale multidisciplinaire academische workshops plaats over een specifiek thema binnen de missie van UCSIA. Wellicht vindt u als academicus thema's terug in uw belangstellingssfeer en kunt u als deelnemer zelf aan zo'n workshop bijdragen. U kunt ook de gastlezingen volgen in het kader van een aantal leerstoelen en stipendia of eventueel zelf hiervoor kandideren.

Daarnaast organiseert UCSIA een waaier aan activiteiten zoals congressen, seminaries, lezingenreeksen, masterclasses enz. voor academici en studenten in de alfa en beta wetenschappen, maar ook voor specifieke doelgroepen van professionals en geëngageerde vrijwilligers.

De publieke lezingen van UCSIA zijn een begrip geworden. U vindt er in deze rubriek alle inhoudelijke en praktische informatie over. De lezingen voor het voorjaar werden ook gebundeld in de halfjaarlijkse programmabrochure publiekslezingen.