UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Summer School

Ieder jaar organiseert UCSIA een Engelstalige zomerschool over religie, cultuur en maatschappij. Jonge academici en doctorale studenten leren er na te denken over de onderlinge wisselwerking tussen religie, cultuur en maatschappij. Ze kunnen lezingen bijwonen van internationale academici die in de domeinen deskundig zijn. De deelnemers stellen ook hun eigen onderzoeksactiviteit voor en ze wisselen hierover van gedachten in een ontspannen en open klimaat en binnen een multidisciplinair kader. 
De UCSIA zomerschool Religion, Culture and Society: Entanglement and Confrontation onderzoekt religies in een internationale globale context en focust daarbij op de uiteenlopende processen van secularisatie wereldwijd. Dit thema nodigt verder uit tot een reflectie over de wijze waarop religies en samenlevingen op elkaar inspelen in contexten van pluraliteit. Op die manier ontwikkelt er zich een diversiteit aan religieuze en maatschappelijke perspectieven, worden identiteitsaanspraken geëxpliciteerd en concepten van burgerschap geherdefinieerd.  Daar waar globalisatie een effect heeft op alle aspecten van ons leven, worden ook de relevantie van religies en religieuze socio-culturele praxissen er door bevraagd en geherdefinieerd. 

Het programma in 2016 handelt over Public Religion, Spirituality and Lifestyle.

De voorbije jaren werden volgende thema'sonderzocht:
2007: Gender 
2008: Multiculturalism
2009: Religion and politics
2010: Religion and culture in a globalizing world (two-day conference)
2011: Religion and international relations
2012: Secularism(s) and religion in society
2013: Religion, Reform and the Challenge of Plurality
2014: Religion and Culture in a Globalized World: Questioning our Research Frames (alumni conference)
2015: Is faith-based violence religious?
 
Blogpost door Sarbeswar Sahoo over de UCSIA Summer School 2014 op The Practice of Sociology.
 
Meer informatie vindt u op de Summer School-website: www.ucsia.org/summerschool