UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31

Het Universitair  Centrum Sint-Ignatius Antwerpen ( UCSIA )  wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek. We hebben de ambitie om hét referentiecentrum  te worden waar het rijke intellectuele, spirituele en pedagogische erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen levendig wordt gehouden.   

UCSIA werkt langs vier assen om samen met studenten, onderzoekers, maatschappelijke actoren en het brede publiek na te denken over belangrijke kwesties :
• religie, cultuur en maatschappij;
• solidariteit in Antwerpen, Europa en de wereld;
• economie en ethiek;
• maatschappij, gezondheid en welzijn.

UCSIA streeft naar academische excellentie en maatschappelijke relevantie en laat zijn stem horen door krachtige communicatie die steunt op degelijk en veelzijdig wetenschappelijk werk. De Universiteit Antwerpen en de Antwerpse hogescholen, de jezuïeten, de kerk en het middenveld zijn de pijlers waarop UCSIA gebouwd is. Sinds haar start in 2003 bracht de vereniging meer dan tweeduizend nationale en internationale academici in gesprek met elkaar en met professionelen in vele verantwoordelijke functies. UCSIA bouwt verder op dat kapitaal en onderzoeksnetwerk: het verbreedt zijn werking door meer dienstverlening aan de samenleving en steun aan het hoger onderwijs. Een speerpuntproject is de uitbouw van ‘service-learning’.

"Het doel van de vereniging is, in het perspectief van een christelijke levensbeschouwing in een geest van openheid en verdraagzaamheid, samen met de leden van de Sociëteit van Jezus en de leden van de Antwerpse universitaire gemeenschap, een hoogstaand internationaal multidisciplinair forum te bieden dat academische reflectie, vorming en dienstverlening ondersteunt en stimuleert over thema's die bijzondere gestalte geven aan de christelijke levensvisie om aldus dienstig te zijn aan het geloof en bij te dragen tot een meer rechtvaardige samenleving." 

(
Artikel 3 van de statuten).


meer