UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Discussion papers indienen

UCSIA heeft als doel om een interdisciplinair forum te bieden voor wetenschappelijk debat over onderwerpen verwant met religie, cultuur en samenleving. Hiervoor hebben we een nieuw instrument ontwikkeld: een online discussion paper website, waarvan we de draagwijdte willen verbreden met uw medewerking.
 
De website is een manier om nog ongepubliceerde academische papers te verspreiden en deze voor te leggen aan uw collega’s voor peer review. Ondertussen biedt u ook het bredere publiek een waardevolle bron van deskundige informatie.
 
UCSIA beheert en promoot de website. We waarborgen de kwaliteit door ingediende papers te beoordelen vooraleer deze worden aanvaard en online worden gezet.
 
We zouden u willen aanmoedigen om uw recente onderzoeksbevindingen in te dienen en zo bij te dragen aan een breder sociaal debat.
 
We zien dit initiatief ook als een aanmoediging voor jonge academici. Door gebruik te maken van dit instrument, kunnen ook zij hun werk in de kijker zetten. Hun bijdragen zijn dus zeker en vast welkom.
 
Hopelijk voldoet dit UCSIA initiatief aan uw verwachtingen en kunnen we rekenen op uw medewerking om het verder uit te bouwen.

U kan uw paper hier indienen.

U kan hier een paper zoeken en lezen.