UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Archief: Onderwijs, religie en maatschappij

Geloof en maakbaarheid
Studiedag rooms-katholieke godsdienst
6 maart 2018

God als liefde
Gemeenschappelijke studiedag  rooms-katholieke godsdienst en islam
17 oktober 2017 

Traditie & toekomst van vorming als mens, burger, professional
Studiedag
17 mei 2017

Wat als uw leerling vluchteling is?
Over migratie en diversiteit op school

Studiedag
20 februari 2017 - 6 maart 2017 - 13 maart 2017

Student en maatschappij in verbinding: leren, reflecteren, engageren
Studiedag
13 december 2016

De interreligieuze dialoog: In gesprek met onze tradities
Pedagogische studiedag voor leerkrachten islamitische en rooms-katholieke godsdienst
27 oktober 2016

Wat ik geloof
Pedagogische studiedag voor leerkrachten rooms-katholieke godsdienst
11 oktober 2016

Ouders en school: een partnerschap voor succes?
Lezing en debat
25 mei 2016

STEM: kansen en bedreigingen
Dialoogdag over onderwijs
11 mei 2016

Hoe zijn we gist in het deeg? Identiteit en pastoraal in de katholieke dialoogschool
Studiedag
15 maart 2016

De interreligieuze dialoog: In gesprek met onze tradities
Pedagogische studiedag voor leerkrachten rooms-katholieke en islamitische godsdienst
27 oktober 2015

Wat ik geloof 
Pedagogische studiedag voor leerkrachten rooms katholieke godsdienst 
13 oktober 2015

Therapeutisering en medicalisering in het onderwijs
Studienamiddag
20 mei 2015

De K van Kwaliteit: De toekomst van het katholiek onderwijs in Vlaanderen
Lezing en nieuwjaarsreceptie
22 januari 2015

Studiedag leerkrachten islam en r.k. godsdienst
Godsdienstonderwijscongres
18 november 2014

Opvoeding, veranderende waarden en de school
Academische workshop
20-22 november 2013

Waartoe voeden we op?
Over de maatschappelijke relevantie van het levensbeschouwelijke vak Rooms-katholieke godsdienst

Godsdienstonderwijscongres
7 november 2013

Abraham/Ibrahim
Gemeenschappelijke studiedag RK godsdienst en Islam
8 november 2012

Varen naar het diepe: Over de vakoptiek 
Studiedag
17 november 2011

Moslimjongeren en opvoeding in een multiculturele context
Studiedag
28 april 2011

Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context
Lezing, studiedag en workshop
10-11 februari 2011

De ontmoeting in veelheid
Studiedag
8 november 2010

Islamonderwijs in het secundair onderwijs - 2010
Studiedag
29 april 2010

De leerkracht als getuige en inspiratiebron
17 november 2009

Islamonderwijs in het secundair onderwijs - 2009 
Studiedag
30 april 2009

Op zoek naar een krachtige leer- en onderwijsomgeving voor het vak R.-K. godsdienst
Studiedagen
februari-mei 2009 en februari 2008

Rethinking the University after Bologna: New Concepts and Practices Beyond Tradition and the Market
Internationale conferentie
12-13 december 2008

Het schoolvak R.-K. godsdienst en gemeenschapsopbouw
Studiedag
10 november 2006

De leerkracht als levensbeschouwelijke pedagoog
Studiedag
24-25 november 2005


Theologiseren met jongeren
Studiedag
8 maart 2005

Het schoolvak godsdienst
Studiedag
13-14 november 2003