UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Archief: Pastoraal en kerk

Het alledaagse geloof van moeders in armoede
Lezing
18 december 2017

Het Marcusevangelie
Lezing
27 maart 2017

Thuiskomen in een wereld van diversiteit en migratie
Seminarie voor universiteits- en hogeschoolpastores
12-13 januari 2017

Het Onzevader (op)nieuw uitgelegd
Lezing
19 december 2016

Giftige religie en spiritualiteit?
Lezing
14 maart 2016

Studiedag
3 maart 2016

Zorg dragen voor de schepping
VUHP-seminarie
14-15 januari 2016

Hoe zien moslims Jezus?
Lezing
14 december 2015

Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen
Boekvoorstelling
10 oktober 2015

Uitsluiting doorbreken
Lezing
23 maart 2015

Spiritueel maar niet religieus?
Seminarie
11 maart 2015
 
Ankerpunten voor religiositeit in de jongerenculturen
Seminarie voor universiteits- en hogeschoolpastores
15-16 januari 2015

Verrijzenis in het Johannesevangelie 
Publieke lezing
31 maart 2014

De Sinus-jeugdstudie en haar belang voor de pedagogiek van religie
Publieke lezing
16 december 2013

Spiritueel leiderschap
Publieke lezing en doctoraal seminarie
25 maart 2013

Het brood breken. Nota's voor een politieke theologie van migratie
Publieke lezing, doctoraal seminarie en studiedag
17-19 december 2012

Pastoraal en kerkopbouw
Pastoraal seminarie
2-3 mei 2012

Theologische lezingen
Publieke lezingen
Vanaf 2004 tot heden

Bisdom Antwerpen - Vitale kerkgemeenschap vandaag?
Seminarie
15-16 maart 2011

Ontsluitende zorg. De toekomst van het pastorale beroep in de ziekenhuizen
Studiedag
17 februari 2011

Seminarie jongerenpastoraal "De Jakobsladder"
13-14 januari 2011

De verlokking van oosterse religies
Publieke lezing
18 maart 2010

Seminarie jongerenpastoraal "Godsbeelden"
14-15 januari 2010

Op zoek naar God in godvergeten tijden
Congres
19-20 November 2009

Pausdom, verlichting en vooruitgang van de 18de tot de 20ste eeuw
Boekvoorstelling (Frans)
20 oktober 2009

Seminarie jongerenpastoraal "Het niet-wetende weten"
Congres
8-9 januari 2009

Sociale leer van de Kerk 
Lezingenreeks
Academiejaar 2007-2008

Seminarie jongerenpastoraal "Metamorfosen"
Congres
10-11 januari 2008

Kerk op weg naar een missionaire beweging
Congres
28-29 november 2007

Seminarie jongerenpastoraal "Het numineuze"
Congres
11-12 januari 2007

De identiteit van de christelijke jeugdbeweging
Studiedag
16 december 2006

Dom Hélder Câmara, radicale strijd voor rechtvaardigheid
Publieke lezing
12 oktober 2006

Seminarie jongerenpastoraal "Aanwezig - afwezig"
Congres
12-13 januari 2006

De parochie: een grensgeval!
Congres
3-4 november 2005

Marriage and the Church: A Great Divorce?
Publieke lezing
15 april 2005

De Vleugel
Publieke lezing
4 maart 2005

Seminarie jongerenpastoraal "Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde"
Congres
13-14 januari 2005

Door het zure heen - rouwverwerking bij jongeren
Studiedag
23 oktober 2004

Seminarie jongerenpastoraal "Aandacht en oproep"
Congres
15-16 januari 2004

Colloquium "Onderweg"
Publieke lezing
8 oktober 2003