UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31

Het Universitair  Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA vzw) is niet toevallig in Antwerpen gevestigd: een havenstad en wereldstad. Wie er studeert, werkt, woont of bestuurt ondervindt wat globalisering betekent: talrijke mogelijkheden door internationaal verkeer, economische groei, materiële welvaart en culturele rijkdom, maar ook sociale ongelijkheid, snelle veranderingen van buitenaf en een grote verscheidenheid, ook religieus, door vroegere en nieuwe migratie.

In 1852 stichtten de paters van de Sociëteit van Jezus in de Belgische havenstad Antwerpen een instituut voor handelsonderwijs. Hieruit groeide één van de eerste "business schools" in Europa die universitaire diploma's  toekende.  Geleidelijk aan verbreedde de Sint-Ignatius Handelshogeschool haar activiteiten  met een Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (inclusief Rechten)  en een Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.

Op het einde van de jaren zestig verwierf de handelshogeschool het wettelijk statuut van universiteit en bij die gelegenheid werd haar naam omgevormd in Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA). De nieuwe universiteit kende officiële diploma's toe in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Wijsbegeerte en Letteren, Rechten en Politieke en Sociale Wetenschappen. Vanaf het begin van de jaren zeventig was UFSIA één van de partners in de confederale Universiteit Antwerpen, samen met twee openbare instellingen: het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) en de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA).

In 2002 werd beslist om de drie instellingen van de confederatie te fusioneren in een nieuwe universiteit: de Universiteit Antwerpen (UA). De Universiteit Antwerpen is de eerste universiteit met een uitdrukkelijk pluralistisch karakter in België, met een grote nadruk op het belang van het levensbeschouwelijk en ethisch discours en openheid voor religie en interculturele dialoog. Vandaag biedt de Universiteit onderwijs- en opleidingsprogramma's aan in de sociale- en menswetenschappen, rechten, natuurwetenschappen en geneeskunde. De instelling telt ongeveer 9.000 studenten.

Het "Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen" (UCSIA) komt voort uit de vroegere Jezuïeteninstelling UFSIA. Het is een onafhankelijke vereniging zonder winstgevend doel die opgericht werd door leden van de Sociëteit van Jezus en van de vroegere UFSIA met het doel in de Antwerpse regio de traditie verder te zetten van een Jezuïtisch universitair project dat is  toegespitst op thema's die bijzonder gestalte geven aan de christelijke levensvisie en op die manier dienstig is aan het geloof en cultuur en bijdraagt tot een rechtvaardiger samenleving.

De vzw UCSIA werd opgericht in de zomer van 2002 en werd een half jaar later operationeel.

Terug naar Organisatie