UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Beheersorganen

UCSIA is een vereniging zonder winstoogmerk.

De Algemene Vergadering bestaat uit maximaal 36 leden, waarvan één derde gemandateerden door de Sociëteit van Jezus, één derde gecoöpteerden uit de Antwerpse universitaire gemeenschap en één derde extern gecoöpteerden (de Kerk, onderwijs, pers, vakbonden en werkgevers, niet-gouvernementele organisaties, enz.). De Algemene Vergadering bepaalt de algemene strategie, ziet toe op de Raad van Bestuur en keurt de begroting en de rekeningen goed.

De Raad van Bestuur leidt de vereniging.

De Academische Raad draagt als adviesorgaan bij tot de hoogstaande academische kwaliteit van de projecten.

Terug naar Organisatie