UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
UCSIA-leerstoel aan de Universiteit Antwerpen
UCSIA financiert bij Universiteit Antwerpen een leerstoel die beantwoordt aan de doelstellingen van UCSIA en tevens de academische vrijheid respecteert.
 
De leerstoel wordt aangeboden aan buitenlandse wetenschappers met internationale faam die werkzaam zijn op thema's die het levensbeschouwelijk discours verdiepen en de maatschappelijke betrokkenheid van wetenschap versterken. Indirect draagt UCSIA hierdoor bij aan het onderwijs en het onderzoek in Universiteit Antwerpen. De gastdocenten geven één of meerdere masterclasses, via een doctoraal seminarie nemen ze deel aan het wetenschappelijk onderzoeksgebeuren en ze verzorgen ook een publieke lezing al dan niet gevolgd door een paneldebat.

De leerstoel werd ingevuld door:

Terug naar Leerstoelen en stipendia