UCSIA
Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
marijke.celis@ua.ac.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31
Leerstoel UCSIA-IJS/UA joods-christelijke verhoudingen

UCSIA en het Instituut voor Joodse Studies/Universiteit Antwerpen brengen hun gezamenlijke aandacht voor joods-christelijke verhoudingen tot uitdrukking door een nieuwe leerstoel aan de Universiteit Antwerpen met ingang van het academiejaar 2008-2009.

Het doel van de leerstoel is de bevordering van de studie van de geschiedenis van het Jodendom en de hebraïstiek vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om aldus de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden en haar bijdrage tot de interreligieuze dialoog te onderzoeken.

De leerstoel behelst het organiseren van een activiteit over het onderwerp ten behoeve van de studenten en de academici van de Universiteit Antwerpen (zoals bijvoorbeeld een gastcollege, een masterclass of een academische workshop) en een lezing ten behoeve van een breed publiek. Prof. dr. Vivian Liska is de coördinator van de leerstoel bij het I.J.S. Een internationaal gerenommeerde buitenlandse academicus bekleedt de leerstoel.

Jubileumconferentie - Jews and Jesuits: Contact Across the Ages
Om het 10-jarige jubileum van de UCSIA/IJS-leerstoel te vieren, nodigen we u graag uit voor de conferentie Jews and Jesuits: Contact Across Ages op 1 en 2 februari 2018 aan de Universiteit Antwerpen.

Download het programma.
Invulling

De leerstoel werd ingevuld door: