Visietekst
Service-Learning

“Dit is de eerste keer dat ik het gevoel heb dat mijn werk er echt toe doet.”

“Ik ken enkel armoedecijfers, geen mensen in armoede.”

“Dit project heeft me meer zelfvertrouwen gegeven.”

“Dit is een zware investering als docent, maar studenten zijn ongezien enthousiast.”

Service-Learning is een innovatieve onderwijsvorm die theoretische kennis aan een concreet maatschappelijk engagement verbindt. Door praktijkervaring binnen een sociale organisatie via kritische reflectie aan theoretische kennis te koppelen, worden theoretische leerinhouden concreet toegepast. Service-Learning is dus geen vrijwilligerswerk; het is ook geen stage. Service-Learning (SL) versterkt het leren, maakt de ontwikkeling van professionele vaardigheden mogelijk en verbetert de motivatie, het kritisch denken en de sociale betrokkenheid van de studenten. Studenten worden gestimuleerd in hun groei tot verantwoordelijke en actieve burgers en hun aandacht voor sociaal kwetsbare groepen in de samenleving. 

Het is een onderwijsvorm die wijdverspreid is in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Zuid-Afrika. SL is als onderwijsvorm relatief nieuw in de Vlaamse onderwijscontext. UCSIA zet zich actief in om de erkenning van maatschappelijk engagement als een belangwekkende leercomponent in het Vlaams hoger onderwijs te promoten. UCSIA ondersteunt de Universiteit Antwerpen in de implementatie van deze innovatieve onderwijsvorm door de organisatie van vormingsdagen en praktische ondersteuning van individuele docenten bij de uitwerking van SL in hun opleidingsonderdelen. De afgelopen jaren gingen reeds een heel aantal service-learning vakken van start aan verschillende opleidingen. De Universiteit Antwerpen richtte ook een keuzevak ‘Maatschappelijk engagement’ in.

UCSIA coördineert het Vlaams Service-Learning netwerk waarin meer dan vijftien onderwijsinstellingen binnen het hoger onderwijs hun krachten bundelen. Via uitwisseling van onderzoeksresultaten en good practices wil dit netwerk dit nieuwe perspectief op onderwijs in Vlaanderen kracht bijzetten en de meerwaarde van Service-Learning onder de aandacht van student, onderwijsinstelling en beleidsmaker brengen. Ook op internationaal niveau beweegt UCSIA zich als bruggenbouwer binnen het landschap van Service-Learning door actieve participatie binnen het UNICORN Erasmus + project. Daarnaast stond UCSIA mee aan de wieg van de European Association of Service-Learning in Higher Education (EASLHE).

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31