Service-Learning

Service-Learning is een innovatieve onderwijsvorm die theoretische kennis aan een concreet maatschappelijk engagement verbindt. Door praktijkervaring binnen een sociale organisatie via kritische reflectie aan theoretische kennis te koppelen, worden theoretische leerinhouden concreet toegepast. Service-Learning is dus geen vrijwilligerswerk; het is ook geen stage. Service-Learning (SL) versterkt het leren, maakt de ontwikkeling van professionele vaardigheden mogelijk en verbetert de motivatie, het kritisch denken en de sociale betrokkenheid van de studenten. Studenten worden gestimuleerd in hun groei tot verantwoordelijke en actieve burgers en hun aandacht voor sociaal kwetsbare groepen in de samenleving. 

Projecten

Community Service-Learning aan de Universiteit Antwerpen

Na een succesvol pilootproject in samenwerking met UCSIA, kunnen alle studenten aan de Universiteit Antwerpen kiezen voor dit keuzevak rond maatschappelijk engagement.

Evenementen

Vlaamse Service-Learning bijeenkomst

bijeenkomst
4 mei 2021
*** nieuwe datum ***

alle evenementen

over community service-learning

Nieuws

Online service-learning

De coronacrisis heeft de aandacht voor digitale service-learning sterk opgedreven. In dit webinar analyseren Nadine Blignaut-van Westrhenen, Lotte van der Haar en Babette Berrocal Vargas-van den Brink de mogelijke toekomstscenario’s van de digitalisering van service-learning.
Bekijk het webinar...

Nieuwe visietekst 'Service-Learning'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Service-Learning’ voor? Wat is Service-Learning? Wat is de rol van UCSIA in Service-Learning in Vlaanderen?
Lees de nieuwe visietekst...

alle nieuws

over community service-learning

Publicaties

Er zijn momenteel nog geen publicaties over Community Service-Learning.

alle publicaties

over community service-learning

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31