UCSIA

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) komt voort uit de vroegere jezuïeteninstelling UFSIA. Het is een onafhankelijke vereniging zonder winstgevend doel die opgericht werd door leden van de Sociëteit van Jezus en van de vroegere UFSIA met het doel in de Antwerpse regio de traditie verder te zetten van een jezuïtisch universitair project dat is toegespitst op thema’s die bijzonder gestalte geven aan de christelijke levensvisie.

Het centrum wil bijdragen tot meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving door onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en academisch onderzoek. We hebben de ambitie om hét referentiecentrum te worden waar het rijke intellectuele, spirituele en pedagogische erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen levendig wordt gehouden.

Historiek

In 1852 stichtten de paters van de Sociëteit van Jezus in de Belgische havenstad Antwerpen een instituut voor handelsonderwijs. Hieruit groeide één van de eerste “business schools” in Europa die universitaire diploma’s toekende.  Geleidelijk aan verbreedde de Sint-Ignatius Handelshogeschool haar activiteiten met een Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (inclusief Rechten) en een Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.

Op het einde van de jaren zestig verwierf de handelshogeschool het wettelijk statuut van universiteit en bij die gelegenheid werd haar naam omgevormd in Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA). De nieuwe universiteit kende officiële diploma’s toe in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Wijsbegeerte en Letteren, Rechten en Politieke en Sociale Wetenschappen. Vanaf het begin van de jaren zeventig was UFSIA één van de partners in de confederale Universiteit Antwerpen, samen met twee openbare instellingen: het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) en de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA).

In 2002 werd beslist om de drie instellingen van de confederatie te fusioneren in een nieuwe universiteit: de Universiteit Antwerpen (UA). De Universiteit Antwerpen is de eerste universiteit met een uitdrukkelijk pluralistisch karakter in België, met een grote nadruk op het belang van het levensbeschouwelijk en ethisch discours en openheid voor religie en interculturele dialoog. Vandaag biedt de universiteit onderwijs- en opleidingsprogramma’s aan in de sociale- en menswetenschappen, rechten, natuurwetenschappen en geneeskunde. De instelling telt ongeveer 9.000 studenten.

Het “Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen” (UCSIA) komt voort uit de vroegere jezuïeteninstelling UFSIA. Het is een onafhankelijke vereniging zonder winstgevend doel die opgericht werd door leden van de Sociëteit van Jezus en van de vroegere UFSIA met het doel in de Antwerpse regio de traditie verder te zetten van een jezuïtisch universitair project dat is toegespitst op thema’s die bijzonder gestalte geven aan de christelijke levensvisie en op die manier dienstig is aan het geloof en cultuur en bijdraagt tot een rechtvaardiger samenleving.

De vzw UCSIA werd opgericht in de zomer van 2002 en werd een half jaar later operationeel.

Het team

Prof. dr. Bea Cantillon

Prof. dr. Bea Cantillon

Voorzitter raad van bestuur

T | +32 (0) 3 265 53 98
E | bea.cantillon@uantwerpen.be

Dr. Stijn Latré

Dr. Stijn Latré

Directeur

T | +32 (0) 3 265 45 87
E | stijn.latre@ucsia.be

Erik De Bom

Erik De Bom

Adjunct-Directeur

T | +32 (0) 3 265 19 97
E | erik.debom@ucsia.be
Gilke Gunst

Gilke Gunst

Projectcoördinator

Religie, cultuur & samenleving
Jezuïetenerfgoed
T | +32 (0) 3 265 95 67
E | gilke.gunst@ucsia.be

Barbara Segaert

Barbara Segaert

Projectcoördinator

Europa & solidariteit
T | +32 (0) 3 265 45 94
E | barbara.segaert@ucsia.be

Kaat Somers

Kaat Somers

Projectcoördinator

Service-Learning
T | +32 (0) 3 265 17 73
E | kaat.somers@ucsia.be

Marijke Celis

Marijke Celis

Communicatiemedewerker

T | +32 (0) 3 265 49 60
E | marijke.celis@ucsia.be

Christel Van Wonterghem

Christel Van Wonterghem

Administratief medewerker

T | +32 (0) 3 265 45 80
E | christel.vanwonterghem@ucsia.be

Annick Wilms

Annick Wilms

Administratief medewerker

Boekhouding & inschrijvingen
T | +32 (0) 3 265 40 15
E | annick.wilms@ucsia.be

Beheerorganen

UCSIA is een vereniging zonder winstoogmerk.

De Algemene Vergadering bestaat uit maximaal 36 leden, waarvan één derde gemandateerden door de Sociëteit van Jezus, één derde gecoöpteerden uit de Antwerpse universitaire gemeenschap en één derde extern gecoöpteerden (de Kerk, onderwijs, pers, vakbonden en werkgevers, niet-gouvernementele organisaties, enz.). De Algemene Vergadering bepaalt de algemene strategie, ziet toe op de Raad van Bestuur en keurt de begroting en de rekeningen goed.

De Raad van Bestuur leidt de vereniging.

De Academische Raad draagt als adviesorgaan bij tot de hoogstaande academische kwaliteit van de projecten.

De Algemene Vergadering is als volgt samengesteld:

voorzitter: Karine Moykens

voor de sociëteit van Jezus :

 • Loïc De Cannière, managing partner en founder Incofin
 • Marc Desmet sj, regionaal overste jezuïeten
 • Jacques Haers sj, professor theologie KU Leuven
 • Jos Moons sj, pastor Universitaire Parochie & onderzoeker KU Leuven
 • Maaike Mottart, stafmedewerker onderwijsbeleid Arteveldehogeschool
 • Bart van Emmerik sj, directeur platform voor ignatiaanse spiritualiteit
 • Erwin Van Wassenhove
 • Guy Vanheeswijck, professor filosofie Universiteit Antwerpen
 • Cecilia Vanneste, stuurgroeplid IgnAN

voor de Antwerpse universitaire gemeenschap :

 • Bea Cantillon, voorzitter van de raad van bestuur UCSIA vzw | professor sociologie Universiteit Antwerpen
 • Flora Carrijn, academisch beheerder KU Leuven Campussen Antwerpen
 • Sara Geenen, professor internationale ontwikkeling Universiteit Antwerpen
 • Veerle Hendrickx, algemeen directeur Karel de Grote-Hogeschool
 • Willem Lemmens, professor ethiek en moderne filosofie Universiteit Antwerpen
 • Sarah Marchal, professor sociologie Universiteit Antwerpen
 • Gerlinde Verbist, dr. assistent Universiteit Antwerpen
 • Sara Vicca, biologe Universiteit Antwerpen

externe leden :

 • Lieven Boeve, directeur-generaal VSKO
 • Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
 • Alain de Crombrugghe, professor economie Universiteit van Namen
 • Mia De Schamphelaere, eresenator
 • Jan De Volder, professor KU Leuven
 • Annemarie Gielen, algemeen directeur Pax Christi Vlaanderen
 • Geert Janssens, hoofdeconoom ETION
 • Jan van den Nieuwenhuijzen, voorzitter AUHA

In de Raad van Bestuur zetelen:

 • Bea Cantillon, professor Centrum Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen – voorzitter van de raad van bestuur
 • Bart De Moor, hoogleraar STADIUS, KU Leuven
 • Ann De Schepper, vicerector onderwijs Universiteit Antwerpen
 • Martin Decancq, financieel beheerder Universiteit Antwerpen
 • Jacques Haers sj, professor theologie KU Leuven
 • Nicolas Standaert sj, professor sinologie KU Leuven
 • Annemie Verhoeven

De vergadering wordt bijgewoond door:

 • Stijn Latré, directeur
 • Erik De Bom, adjunct-directeur

De academische raad heeft tot taak de raad van bestuur en de directeur te adviseren over academische aangelegenheden. Leden van de academische raad kunnen gevraagd worden om vanuit hun specifieke onderzoeksexpertise gedurende een bepaalde periode de medeverantwoordelijkheid op te nemen van één of meerdere themalijn(en).

De raad van bestuur heeft de volgende academische adviseurs (‘peters’ en ‘meters’) aangeduid bij de themalijnen:

 • Religie en samenleving: Judith Gruber
 • Europa en solidariteit: Tom De Herdt en Dirk De Bièvre
 • Ethiek en economie: Luc Van Liedekerke
 • Jezuïetenerfgoed: Pierre Delsaerdt

Partners

Universiteiten, hogescholen en academische centra
CEMIS: Centrum Migratie en Interculturele Studies (Universiteit Antwerpen)
KVHU: Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding
Pastorale Dienst Universiteit Antwerpen
Thomas: Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking (KULeuven)
Universiteit Antwerpen

Jezuïeten
Europese Jezuïeten
Ignatiushuis: Ignatiaans centrum voor geloof en cultuur in Amsterdam
Igniswebmagazine: Online tijdschrift van de Nederlandse jezuïeten
Jesuit European Office – OCIPE
Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland
Oude Abdij: Ignatiaans centrum voor spiritualiteit in Drongen
Scribani netwerk

Andere
IICT: International Institute Canon Triest
Tijdschrift Recht, Religie en Samenleving

ACPT

Academisch Centrum voor Praktische Theologie

CeMIS

Centrum voor Migratie en Interculturele Studies aan de Universiteit Antwerpen

Centrum Pieter Gillis

reflectiecentrum voor actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen

logo CSB - Universiteit Antwerpen

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

onderzoekt de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat

Chair for European Values

 samenwerking tussen UC Louvain en de Universiteit Antwerpen gewijd aan de studie van de Europese waarden in hun diversiteit

Econopolis

financieel kennishuis gespecialiseerd in vermogensbeheer, beleggingsadvies, economische en strategische studies en wealth coaching

ELIZA

Eerstelijns- en Intedisciplinaire Zorg aan de Universiteit Antwerpen

ETION

Forum voor geëngageerd ondernemen

FUCE

Europese Federatie van Katholieke Universiteiten

ICC

Interdiocesane Commissie voor Catechese

IJS

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de wetenschappelijke studie van het jodendom

ILO

Internationale Arbeidsorganisatie

IOB

instituut voor economische, politieke en sociale aspecten van ontwikkelingsbeleid en -beheer

IPB

Interdiocesaan Pastoraal Beraad

KADOC

Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving aan de KU Leuven

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteiten in Vlaanderen en Brussel

KSGV

Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid

KU Leuven

Katholieke Universiteit Leuven

Pax Christi Vlaanderen

Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging

Ruusbroecgenootschap

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden

Sant'Egidio

Wereldwijde christelijke lekenbeweging die zich inzet voor de armen

SCRIBANI-netwerk

netwerk van Europese onderzoeks-instellingen en sociale centra die werken rond rechtvaardigheid en de Europese toekomst.

logo SPES-forum

SPES-forum

Spiritualiteit in economie & samenleving

Streven Vrijplaats

cultureel-maatschappelijk tijdschrift over diverse onderwerpen: van filosofie tot film, van recht tot kunst, van theologie tot economie

Tertio

Christelijk opinieweekblad

Tijdschrift Geestelijk Leven

Tijdschrift voor spiritualiteit in Vlaanderen en Nederland

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

Uitgeverij Halewijn

uitgever van religieuze boeken

Uitgeverij Polis

USOS

Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking

Vredescentrum

vredesopvoeding en herinneringseducatie, voor zowel jongeren als volwassenen

VUHP

Vlaams Universiteits- en Hogeschoolpastoraat

VERUS

vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland

11.11.11

Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen