Januari 2022

Lerarentekort

Het diverse lerarenkorps

webinarreeks lerarentekort
18 januari 2022

U-Turn

De overheid bekeken door een nieuwe bril

de uitdaging van een donuteconomie
webinarreeks
20 januari 2022

Februari 2022

Lerarentekort

Leerkracht voor altijd

webinarreeks lerarentekort
1 februari 2022

kerk vormen in een seculiere tijd

Kerk vormen
in een seculiere tijd

symposium
15 feburari 2022

Maart 2022

Seminariereeks 'Tijd voor de mens in zorg en economie'

Toon Vandevelde

Online seminariereeks 'Tijd voor de mens in zorg en economie'
3 maart 2022

Seminariereeks 'Tijd voor de mens in zorg en economie'

Stefanie Broes

Online seminariereeks 'Tijd voor de mens in zorg en economie'
10 maart 2022

Seminariereeks 'Tijd voor de mens in zorg en economie'

Luc Van Gorp

Online seminariereeks 'Tijd voor de mens in zorg en economie'
17 maart 2022

Juni 2022

nieuwjaarsconcert

Barokke influencers

nieuwjaarsconcert
20 januari 2022
23 juni 2022
*** nieuwe datum ***

September 2022

6de Europese Godly Play Conferentie

academisch symposium
15-16 september 2022
*** nieuwe datum ***

HDCA conference

Capabilities and Transformative Institutions

HDCA-conferenctie
19-22 september 2022
*** nieuwe datum ***

Datum te bevestigen

dialoogsessies

Filosofisch: de paradox van democratisch burgerschap

burgerschap dialoogsessie
13 oktober 2021
*** uitgesteld ***

niet langer onzichtbaar

Niet langer onzichtbaar

studiedag
4 november 2021
*** uitgesteld naar voorjaar 2022 ***

dialoogsessies

Leerlingparticipatie en persoonsvorming

burgerschap dialoogsessie
10 november 2021
*** uitgesteld ***

Op weg met Ignatius

Op weg met Ignatius

boekvoorstelling
27 november 2021
*** uitgesteld ***

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31