Themalijn 'Onderwijs en service-learning'

Onderwijs & Service-Learning

Service-Learning is een innovatieve onderwijsvorm die theoretische kennis aan een concreet maatschappelijk engagement verbindt. Door praktijkervaring binnen een sociale organisatie via kritische reflectie aan theoretische kennis te koppelen, worden theoretische leerinhouden concreet toegepast. Service-Learning is dus geen vrijwilligerswerk; het is ook geen stage. Service-Learning (SL) versterkt het leren, maakt de ontwikkeling van professionele vaardigheden mogelijk en verbetert de motivatie, het kritisch denken en de sociale betrokkenheid van de studenten. Studenten worden gestimuleerd in hun groei tot verantwoordelijke en actieve burgers en hun aandacht voor sociaal kwetsbare groepen in de samenleving. 

Projecten

Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs

Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs

Het netwerk brengt professionals en expertise rond service-learning samen. Dat is een onderwijsvorm waarbij de student zich engageert in een sociale organisatie, bijvoorbeeld als vrijwilliger in een voedselbank, daarover reflecteert en leert op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak.

Community Service-Learning aan de Universiteit Antwerpen

Na een succesvol pilootproject in samenwerking met UCSIA, kunnen alle studenten aan de Universiteit Antwerpen kiezen voor dit keuzevak rond maatschappelijk engagement.

Evenementen

Laudato si

Spiritualiteit en integrale ecologie

studiedag leerkrachten r.-k. godsdienst
13 oktober 2022

alle evenementen

over onderwijs & service-learning

Nieuws

Service-Learning

Projectoproep: Service-learning in/met de buurt

Op vrijdag 25 november 2022 organiseert het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs het netwerkevent ‘service-learning in/met de buurt’. Voor dit evenement zijn we op zoek naar inspirerende voorbeelden van service-learning vakken, projecten, onderzoek, getuigenissen, ... in een lokale context. Ken je een project dat het voorstellen waard is? Bekijk dan zeker onze projectoproep!

Islamonderwijs in Europa

Hoe organiseren de Europese landen islamonderwijs? Onderzoekers van over heel Europa en uit verschillende vakgebieden deelden hun inzichten op de conferentie ‘Education of Islam – Islam in Education in Europe’ in Antwerpen.
Bekijk de hoofdsprekers...

alle nieuws

over onderwijs & service-learning

Publicaties

Ignatiusmonoloog

Ignatiusmonoloog

Ga in de klas aan de slag met de theatermonoloog over Sint-Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde.

Kies voor hoop

Kies voor hoop

een lessenpakket over de mentale shift in de economie voor het 5de en 6de jaar secundair onderwijs

alle publicaties

over onderwijs & service-learning

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31