Onderwijs & Service-Learning

Service-Learning is een innovatieve onderwijsvorm die theoretische kennis aan een concreet maatschappelijk engagement verbindt. Door praktijkervaring binnen een sociale organisatie via kritische reflectie aan theoretische kennis te koppelen, worden theoretische leerinhouden concreet toegepast. Service-Learning is dus geen vrijwilligerswerk; het is ook geen stage. Service-Learning (SL) versterkt het leren, maakt de ontwikkeling van professionele vaardigheden mogelijk en verbetert de motivatie, het kritisch denken en de sociale betrokkenheid van de studenten. Studenten worden gestimuleerd in hun groei tot verantwoordelijke en actieve burgers en hun aandacht voor sociaal kwetsbare groepen in de samenleving. 

Projecten

Community Service-Learning aan de Universiteit Antwerpen

Na een succesvol pilootproject in samenwerking met UCSIA, kunnen alle studenten aan de Universiteit Antwerpen kiezen voor dit keuzevak rond maatschappelijk engagement.

Evenementen

Lerarentekort

De leerkracht (onder)gewaardeerd

webinarreeks lerarentekort
7 december 2021

Lerarentekort

Het diverse lerarenkorps

webinarreeks lerarentekort
18 januari 2022

alle evenementen

over onderwijs & service-learning

Nieuws

Projectoproep studiedag ‘Service-Learning voor Duurzaamheid’

Werk jij rond service-learning en duurzaamheid? Het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs is op zoek naar professionals die een presentatie of workshop willen geven over dit thema op de Vlaamse Service-Learning bijeenkomst op 9 november 2021! Je kan jouw voorstel nog indienen tot en met 1 oktober 2021.
Lees meer...

Online service-learning

De coronacrisis heeft de aandacht voor digitale service-learning sterk opgedreven. In dit webinar analyseren Nadine Blignaut-van Westrhenen, Lotte van der Haar en Babette Berrocal Vargas-van den Brink de mogelijke toekomstscenario’s van de digitalisering van service-learning.
Bekijk het webinar...

alle nieuws

over onderwijs & service-learning

Publicaties

Er zijn momenteel nog geen publicaties over Community Service-Learning.

alle publicaties

over onderwijs & service-learning

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31