Als erfgenaam van de vroegere handelshogeschool en universiteit van de jezuïeten (UFSIA) is UCSIA voor zijn werking schatplichtig aan de traditie van de jezuïeten. De UCSIA-themalijnen ‘Economie & ethiek’ en ‘Europa & solidariteit’ vloeien voort uit de sociaaleconomische accenten die voorheen sterk aanwezig waren in de opleidingen van UFSIA. ‘Religie, cultuur & samenleving’ focust op de spirituele dimensie van de mens in de wereld.

Door de keuze voor deze themalijnen sluit UCSIA aan bij de visie van de jezuïeten op onderwijs als vorming voor de hele persoon: hoofd, hart en handen. Brede en diepe wetenschappelijke kennis, spiritualiteit, engagement en dienstbaarheid, naar het motto van Ignatius:En todo amar y servir.Die dienstbaarheid komt ook tot uiting in de promotie van Community Service-Learning,waar UCSIA sterk op inzet.

Zorg voor goed onderwijs, persoonsontwikkeling en de daaraan verbonden geestelijke gezondheid: het zijn aspecten van de rijke spirituele en geestelijke erfenis van de Sociëteit van Jezus die UCSIA wil uitdragen. Concreet werken we nauw samen met leden van de Sociëteit en met de vele (net)werken ervan. Dat gebeurt zowel regionaal als internationaal.

Partners

Ruusbroecgenootschap

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden

Streven Vrijplaats

cultureel-maatschappelijk tijdschrift over diverse onderwerpen: van filosofie tot film, van recht tot kunst, van theologie tot economie

Evenementen

nieuwjaarsconcert

Barokke influencers

zomerevent
23 juni 2022
VOLZET

Talmud

De rabbijn en de jezuïet

lezing UCSIA-IJS-leerstoel
(in het Engels)
30 juni 2022

Geannuleerd

alle evenementen

over jezuïetenerfgoed

Nieuws

nieuwjaarsconcert

Nieuwe datum nieuwjaarsevent

UCSIA zou op 20 januari een nieuwjaarsevent organiseren in de barokke jezuïetenkerk Sint-Carolus Borromeus in Antwerpen. Op het programma: gelegenheidstoespraken en een vioolconcert met barokmuziek van de Antwerpse componist Henri-Jacques De Croes, gebracht door het strijkorkest ‘Le Pavillon de Musique’, o.l.v. Ann Cnop. Omwille van de nieuwe coronamaatregelen, verschuift dit event naar 23 juni 2022.
Lees meer...

Jezuïetenarchitectuur in het vizier van de confessionele politiek

Kunsthistorica Evonne Levy (Universiteit van Toronto) nam ons mee doorheen de sleutelperiodes van de gepolitiseerde interpretatie van de Europese jezuïetenarchitectuur in de 19de en 20ste eeuw tijdens de zomerschool over jezuïetenerfgoed.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

alle nieuws

over jezuïetenerfgoed

Publicaties

De publicaties over het jezuïetenerfgoed worden binnenkort aangevuld.

alle publicaties

over jezuïetenerfgoed

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31