Als erfgenaam van de vroegere handelshogeschool en universiteit van de jezuïeten (UFSIA) is UCSIA voor zijn werking schatplichtig aan de traditie van de jezuïeten. De UCSIA-themalijnen ‘Economie & ethiek’ en ‘Europa & solidariteit’ vloeien voort uit de sociaaleconomische accenten die voorheen sterk aanwezig waren in de opleidingen van UFSIA. ‘Religie, cultuur & samenleving’ focust op de spirituele dimensie van de mens in de wereld.

Door de keuze voor deze themalijnen sluit UCSIA aan bij de visie van de jezuïeten op onderwijs als vorming voor de hele persoon: hoofd, hart en handen. Brede en diepe wetenschappelijke kennis, spiritualiteit, engagement en dienstbaarheid, naar het motto van Ignatius: En todo amar y servir. Die dienstbaarheid komt ook tot uiting in de promotie van Community Service-Learning,waar UCSIA sterk op inzet.

Zorg voor goed onderwijs, persoonsontwikkeling en de daaraan verbonden geestelijke gezondheid: het zijn aspecten van de rijke spirituele en geestelijke erfenis van de Sociëteit van Jezus die UCSIA wil uitdragen. Concreet werken we nauw samen met leden van de Sociëteit en met de vele (net)werken ervan. Dat gebeurt zowel regionaal als internationaal.

Partners

Ruusbroecgenootschap

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden

Streven Vrijplaats

cultureel-maatschappelijk tijdschrift over diverse onderwerpen: van filosofie tot film, van recht tot kunst, van theologie tot economie

Evenementen

Barokke Influencers

Barokke Influencers

stadsfestival
maart-november 2023

dummy-4k

Contemplatie en actie

Ruusbroecdag 2023
1 december 2023

alle evenementen

over jezuïetenerfgoed

Nieuws

Barokke Influencers

Werkingsverslag 'Barokke Influencers'

Vorig jaar rond deze tijd openden we trots het stadsfestival Barokke Influencers op het Conscienceplein in het hart van Antwerpen. Daarin legden we het leven in de 17de eeuw naast dat van ons. We ontdekten verbazend veel raakpunten. Het programma omvatte onder meer expo’s, lezingen, concerten en een stadsparcours. Lees het werkingsverslag en duik samen met ons nog één keer in de barok.
Lees meer...

Missies, kaarten en bemiddelaars

Even terugspoelen naar een magische ontdekkingsreis naar Latijns-Amerika in de Nottebohmzaal. Mirela Altic nam de jezuïetenkaarten uit de zeventiende eeuw onder de loep. Francismar Alex Lopes de Carvalho onderzocht de bekering van de lokale bevolking van het Amazonengebied en kwam tot de ontdekking dat dit geen eenrichtingsverkeer was. Daarna volgde een panelgesprek met onze twee gasten onder leiding van Christiane Stallaert.
Herbeluister het hier...

alle nieuws

over jezuïetenerfgoed

Publicaties

De publicaties over het jezuïetenerfgoed worden binnenkort aangevuld.

alle publicaties

over jezuïetenerfgoed

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen