UCSIA biedt een platform voor de uitwisseling van wetenschappelijke bevindingen in het domein van religie, cultuur en samenleving en hun onderlinge relaties. Daarbij onderscheidt UCSIA volgende thema’s.

Met de focus op religie blijft UCSIA trouw aan zijn wortels: de christelijke traditie in het algemeen en de jezuïetentraditie in het bijzonder. Dat betekent we met een open en positieve ingesteldheid naar onze eigen leefwereld kijken; dat het particuliere onderzocht moet worden om iets te kunnen ontwaren over het universele. Gedegen kennis over religies en levensbeschouwingen is essentieel om staande te blijven in het maatschappelijk debat, maar ook om de eigen spiritualiteit cognitief te onderbouwen.

Daarnaast is de relatie tussen levensbeschouwing en exacte wetenschap een belangrijk thema voor UCSIA. Hoewel we als mens niet gereduceerd kunnen worden tot biochemie, neurologie, psychologie of sociologie, leren deze disciplines ons iets over het hoe en waarom van religieuze ervaringen. De grensgebieden tussen wetenschap, moraal en zingeving wil UCSIA verder verkennen.

Projecten

UCSIA-Zomerschool

Tijdens onze jaarlijkse zomerschool over religie, cultuur en maatschappij volgen jonge academici en doctorale studenten les bij internationale experts en presenteren ze hun eigen onderzoek.

UCSIA-IJS leerstoel

bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om zo de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden.

Evenementen

Passie: verhalen uit het hart

Passie:
Verhalen uit het hart

tentoonstelling & wandelroute
14 februari - 30 juni 2021

Christendom en radicaal-rechts

Christendom en radicaal-rechts

webinar
29 juni 2021

alle evenementen

over religie en samenleving

Nieuws

Islamonderwijs in Europa

Tegen het licht van arbeidsmigratie en de vluchtelingencrisis, is de manier waarop islam onderwezen wordt in onderwijscontexten onderwerp van debat in Europa. De nieuwe publicatie ‘Islamic Religious Education in Europe’ kijkt naar de uitdagingen en voordelen van effectief islamonderwijs. We hadden Martin Rothgangel (Universität Wien) en Abdullah Sahin (University of Warwick), twee van de auteurs, te gast op de online boekvoorstelling.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Subliem en subtiel? De Kathedraal, 500 jaar zoeken naar taal

De O.L.V.-Kathedraal is al 500 jaar een belangrijk deel van het Antwerpse stadsweefsel. Haar rijke geschiedenis nodigt ons uit tot reflectie over haar rol van vandaag en morgen. Guido Vanheeswijck, Jan Van Ballegooijen, Jens Van Rompaey en Marlies De Munck analyseren de verhouding van de Kathedraal tot de hedendaagse seculiere samenleving. Aansluitend is er het concert ‘the four seasons’ van Antonio Vivaldi / Max Richter door het Atanares ensemble met soliste Nadja Nevolovitsch.
Bekijk het webinar en concert...

alle nieuws

over religie en samenleving

Publicaties

alle publicaties

over religie en samenleving

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31