UCSIA biedt een platform voor de uitwisseling van wetenschappelijke bevindingen in het domein van religie, cultuur en samenleving en hun onderlinge relaties. Daarbij onderscheidt UCSIA volgende thema’s.

Met de focus op religie blijft UCSIA trouw aan zijn wortels: de christelijke traditie in het algemeen en de jezuïetentraditie in het bijzonder. Dat betekent we met een open en positieve ingesteldheid naar onze eigen leefwereld kijken; dat het particuliere onderzocht moet worden om iets te kunnen ontwaren over het universele. Gedegen kennis over religies en levensbeschouwingen is essentieel om staande te blijven in het maatschappelijk debat, maar ook om de eigen spiritualiteit cognitief te onderbouwen.

Daarnaast is de relatie tussen levensbeschouwing en exacte wetenschap een belangrijk thema voor UCSIA. Hoewel we als mens niet gereduceerd kunnen worden tot biochemie, neurologie, psychologie of sociologie, leren deze disciplines ons iets over het hoe en waarom van religieuze ervaringen. De grensgebieden tussen wetenschap, moraal en zingeving wil UCSIA verder verkennen.

Projecten

UCSIA-Zomerschool

Tijdens onze jaarlijkse zomerschool over religie, cultuur en maatschappij volgen jonge academici en doctorale studenten les bij internationale experts en presenteren ze hun eigen onderzoek.

UCSIA-IJS leerstoel

bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om zo de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden.

Evenementen

Passie: verhalen uit het hart

Passie:
Verhalen uit het hart

tentoonstelling & wandelroute
14 februari - 30 juni 2021

Behind the scenes

Achter de schermen van 'Passie: verhalen uit het hart'

webinar (in het Engels)
29 april 2021

Religion, Culture and Society

Islamitisch religieus onderwijs in Europa

online boekvoorstelling
(in het Engels)
18 mei 2021

alle evenementen

over religie en samenleving

Nieuws

Planetaire theologie en klimaatverandering

Wat is de rol van 'mens', 'overheid' en 'politiek' in de klimaatverandering? Professor Peter Scott laat zich inspireren door populaire cultuur, planetaire en politieke theologie om een antwoord te vinden op deze vraag.
Bekijk het webinar (in het Engels)...
Javier Melloni sj

Ouverture à la diversité religieuse

Op woensdag 21 april van 19.00 – 21.45 uur, organiseert inTOUCH samen met Chapelle pour l’Europe en UCSIA een online boekvoorstelling van Ouverture à la diversité religieuse, de eerste Franstalige publicatie van de Spaanse jezuïet Javier Melloni. Het is een pleidooi aan de verschillende religieuze tradities om zich open te stellen voor diversiteit en anders-zijn binnenin hun traditie.
Lees meer...

alle nieuws

over religie en samenleving

Publicaties

alle publicaties

over religie en samenleving

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31