UCSIA biedt een platform voor de uitwisseling van wetenschappelijke bevindingen in het domein van religie, cultuur en samenleving en hun onderlinge relaties. Daarbij onderscheidt UCSIA volgende thema’s.

Met de focus op religie blijft UCSIA trouw aan zijn wortels: de christelijke traditie in het algemeen en de jezuïetentraditie in het bijzonder. Dat betekent we met een open en positieve ingesteldheid naar onze eigen leefwereld kijken; dat het particuliere onderzocht moet worden om iets te kunnen ontwaren over het universele. Gedegen kennis over religies en levensbeschouwingen is essentieel om staande te blijven in het maatschappelijk debat, maar ook om de eigen spiritualiteit cognitief te onderbouwen.

Daarnaast is de relatie tussen levensbeschouwing en exacte wetenschap een belangrijk thema voor UCSIA. Hoewel we als mens niet gereduceerd kunnen worden tot biochemie, neurologie, psychologie of sociologie, leren deze disciplines ons iets over het hoe en waarom van religieuze ervaringen. De grensgebieden tussen wetenschap, moraal en zingeving wil UCSIA verder verkennen.

Projecten

Centraal Station Antwerpen

UCSIA-Zomerschool

Tijdens onze jaarlijkse zomerschool over religie, cultuur en maatschappij volgen jonge academici en doctorale studenten les bij internationale experts en presenteren ze hun eigen onderzoek.

UCSIA-IJS Leerstoel

UCSIA-IJS leerstoel

bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om zo de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden.

Evenementen

INSeCT conference

De/colonizing Theologies: Glocal Histories, Contemporary Challenges

INSeCT Twin conferentie
(in het Engels)
27-30 maart 2023

Liz Bucar

Waarom spiritueel shoppen in alle hoeken van de wereld een probleem kan zijn

lezing (in het Engels)
Grote vragen van Barokke Influencers
3 mei 2023

alle evenementen

over religie en samenleving

Nieuws

Harry Potter en de zin van het leven

Miljoenen lezer(tje)s wereldwijd verslonden de avonturen van Harry Potter. Wat maakt deze fantasyreeks zo populair? Volgens religiepsychologe Hetty Zock (Universiteit Groningen) zijn de boeken niet alleen leuk, spannend en humoristisch, maar borduren ze ook voort op de algemeen menselijke, existentiële thema’s met een hedendaagse insteek.
Bekijk de lezing...

Reveil Talks

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood, afscheid nemen en rouwen. En toch zit dit onderwerp al veel te lang in een donker hoekje verscholen. Nochtans is onze rouwcultuur de jongste jaren sterk in beweging. In deze reeks vertellen inspirerende troosttrekkers hoe we onze rouwcultuur warmte kunnen inblazen en hoe ze daar met hun werk een steentje toe bijdragen.
Bekijk de webinarreeks...

alle nieuws

over religie en samenleving

Publicaties

De Kerk in Vlaanderen - boekcover

alle publicaties

over religie en samenleving

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31