UCSIA biedt een platform voor de uitwisseling van wetenschappelijke bevindingen in het domein van religie, cultuur en samenleving en hun onderlinge relaties. Daarbij onderscheidt UCSIA volgende thema’s.

Met de focus op religie blijft UCSIA trouw aan zijn wortels: de christelijke traditie in het algemeen en de jezuïetentraditie in het bijzonder. Dat betekent we met een open en positieve ingesteldheid naar onze eigen leefwereld kijken; dat het particuliere onderzocht moet worden om iets te kunnen ontwaren over het universele. Gedegen kennis over religies en levensbeschouwingen is essentieel om staande te blijven in het maatschappelijk debat, maar ook om de eigen spiritualiteit cognitief te onderbouwen.

Daarnaast is de relatie tussen levensbeschouwing en exacte wetenschap een belangrijk thema voor UCSIA. Hoewel we als mens niet gereduceerd kunnen worden tot biochemie, neurologie, psychologie of sociologie, leren deze disciplines ons iets over het hoe en waarom van religieuze ervaringen. De grensgebieden tussen wetenschap, moraal en zingeving wil UCSIA verder verkennen.

Projecten

Centraal Station Antwerpen

UCSIA-Zomerschool

Tijdens onze jaarlijkse zomerschool over religie, cultuur en maatschappij volgen jonge academici en doctorale studenten les bij internationale experts en presenteren ze hun eigen onderzoek.

UCSIA-IJS Leerstoel

UCSIA-IJS leerstoel

bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om zo de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden.

Evenementen

dummy-4k

Religion & Politics
God on Our Side?

UCSIA-zomerschool
25-30 augustus 2024

alle evenementen

over religie en samenleving

Nieuws

Taye Birhanu Taressa

Neutraliteit breidt zich uit als een olievlek

Wint neutraliteit aan terrein ten koste van de godsdienstvrijheid? Lees het interview met politiek sociologe Samira Azabar en professor discriminatierecht Jogchum Vrielink in Tertio!
Lees meer...

Barokke Influencers

Werkingsverslag 'Barokke Influencers'

Vorig jaar rond deze tijd openden we trots het stadsfestival Barokke Influencers op het Conscienceplein in het hart van Antwerpen. Daarin legden we het leven in de 17de eeuw naast dat van ons. We ontdekten verbazend veel raakpunten. Het programma omvatte onder meer expo’s, lezingen, concerten en een stadsparcours. Lees het werkingsverslag en duik samen met ons nog één keer in de barok.
Lees meer...

alle nieuws

over religie en samenleving

Publicaties

cover U-turn 2021
De Kerk in Vlaanderen - boekcover

alle publicaties

over religie en samenleving

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen