UCSIA biedt een platform voor de uitwisseling van wetenschappelijke bevindingen in het domein van religie, cultuur en samenleving en hun onderlinge relaties. Daarbij onderscheidt UCSIA volgende thema’s.

Met de focus op religie blijft UCSIA trouw aan zijn wortels: de christelijke traditie in het algemeen en de jezuïetentraditie in het bijzonder. Dat betekent we met een open en positieve ingesteldheid naar onze eigen leefwereld kijken; dat het particuliere onderzocht moet worden om iets te kunnen ontwaren over het universele. Gedegen kennis over religies en levensbeschouwingen is essentieel om staande te blijven in het maatschappelijk debat, maar ook om de eigen spiritualiteit cognitief te onderbouwen.

Daarnaast is de relatie tussen levensbeschouwing en exacte wetenschap een belangrijk thema voor UCSIA. Hoewel we als mens niet gereduceerd kunnen worden tot biochemie, neurologie, psychologie of sociologie, leren deze disciplines ons iets over het hoe en waarom van religieuze ervaringen. De grensgebieden tussen wetenschap, moraal en zingeving wil UCSIA verder verkennen.

Projecten

Centraal Station Antwerpen

UCSIA-Zomerschool

Tijdens onze jaarlijkse zomerschool over religie, cultuur en maatschappij volgen jonge academici en doctorale studenten les bij internationale experts en presenteren ze hun eigen onderzoek.

UCSIA-IJS Leerstoel

UCSIA-IJS leerstoel

bevordert de studie van de geschiedenis van het Jodendom vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog om zo de plaats van deze traditie binnen de hedendaagse Europese cultuur te duiden.

Evenementen

De meerwaarde van godsdienstonderwijs

De meerwaarde van godsdienstonderwijs

studiedag voor leerkrachten islam en rooms-katholieke godsdienst
19 oktober 2023

Prent uit ‘Imago primi saeculi Societatis Iesu a Prouincia Flandro-Belgica euisdem Societatis repreasentata.’ (Antwerp: Ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1640) © Pius XII Memorial Library, Saint Louis University

Missies, kaarten en bemiddelaars

lezing (in het Engels)
Grote Vragen van Barokke Influencers
7 november 2023

alle evenementen

over religie en samenleving

Nieuws

Grote Vragen van Barokke Influencers

20 jaar UCSIA-zomerschool

De UCSIA-zomerschool voor doctoraatsstudenten en junior postdocs in religiestudies viert dit jaar haar 20ste verjaardag. Voor deze gelegenheid organiseerde UCSIA een academische workshop waarbij vijf alumni, vijf gastsprekers en de zes leden van de ‘UCSIA Summer School’-stuurgroep in debat gingen over interdisciplinaire kwesties in de studie van religie. De volgende UCSIA-zomerschool vindt plaats in 2024.
Lees meer ...

Het geloof in de grap

Na 1585 werd Antwerpen een proeftuin voor een nieuw barok en militant katholicisme. Het West-Europa van de zestiende en zeventiende eeuw was diepreligieus. Mocht er al eens gelachen worden met het geloof? Literatuurwetenschapper Lieke Stelling onderzocht tal van Engelse humoristische teksten uit die periode. Ze vertelt over humor en religie in het 17de-eeuwse Engeland.
Bekijk de lezing...

alle nieuws

over religie en samenleving

Publicaties

De Kerk in Vlaanderen - boekcover

alle publicaties

over religie en samenleving

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31