Nieuws over religie en samenleving

2021  •  2020  •  2019

2021

Christendom en radicaal-rechts

Hoe komt het dat radicaal-rechtse politici vaak ondersteund worden door een conservatief-christelijke achterban? Welke gemeenschappelijke denkbeelden en idealen koesteren ze? Journalist Sander Rietveld (ZEMBLA), historicus Vincent Scheltiens (UAntwerpen) en politica Bianca Debaets (CD&V) buigen zich over deze vragen in dit webinar i.s.m. Tertio.
Bekijk het webinar...

Islamonderwijs in Europa

Tegen het licht van arbeidsmigratie en de vluchtelingencrisis, is de manier waarop islam onderwezen wordt in onderwijscontexten onderwerp van debat in Europa. De nieuwe publicatie ‘Islamic Religious Education in Europe’ kijkt naar de uitdagingen en voordelen van effectief islamonderwijs. We hadden Martin Rothgangel (Universität Wien) en Abdullah Sahin (University of Warwick), twee van de auteurs, te gast op de online boekvoorstelling.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Subliem en subtiel? De Kathedraal, 500 jaar zoeken naar taal

De O.L.V.-Kathedraal is al 500 jaar een belangrijk deel van het Antwerpse stadsweefsel. Haar rijke geschiedenis nodigt ons uit tot reflectie over haar rol van vandaag en morgen. Guido Vanheeswijck, Jan Van Ballegooijen, Jens Van Rompaey en Marlies De Munck analyseren de verhouding van de Kathedraal tot de hedendaagse seculiere samenleving. Aansluitend is er het concert ‘the four seasons’ van Antonio Vivaldi / Max Richter door het Atanares ensemble met soliste Nadja Nevolovitsch.
Bekijk het webinar en concert...

Achter de schermen van 'Passie. Verhalen uit het hart'

Hoe kwam de stadswandeling en de expo in de Sint-Pauluskerk tot stand? Het Religious Bodies-onderzoekstem neemt je mee in de methodes, bronnen en historiografische velden die ze gebruikten om de verhalen van het hart in katholiek symbolisme, devotie en mystiek te vertellen.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Planetaire theologie en klimaatverandering

Wat is de rol van 'mens', 'overheid' en 'politiek' in de klimaatverandering? Professor Peter Scott laat zich inspireren door populaire cultuur, planetaire en politieke theologie om een antwoord te vinden op deze vraag.
Bekijk het webinar (in het Engels)...
Javier Melloni sj

Ouverture à la diversité religieuse

Op woensdag 21 april van 19.00 – 21.45 uur, organiseert inTOUCH samen met Chapelle pour l’Europe en UCSIA een online boekvoorstelling van Ouverture à la diversité religieuse, de eerste Franstalige publicatie van de Spaanse jezuïet Javier Melloni. Het is een pleidooi aan de verschillende religieuze tradities om zich open te stellen voor diversiteit en anders-zijn binnenin hun traditie.
Lees meer...

ELP fellowship

Au nom de la séparation: judaïsme et christianisme à l’épreuve

Filosofe en musicologe Danielle Cohen-Levinas van Sorbonne Université gaf een webinar over 'séparation'. Het jodendom en het christendom zijn twee Abrahamitische religies met één gemeenschappelijke tekst: de Hebreeuwse Bijbel. Dit gedeelde fundament onderging echter 'une séparation'. De tekst is nu beschikbaar in het Frans, het Engels en het Nederlands.
Lees meer...

2020

De genereuze ruimte

De ruimtes die we bewonen nemen vandaag meer dan ooit een prominente plaats in in onze belevingswereld. Maar hoe kan een ruimte voor verbinding en verdieping zorgen? Hoe geven we nieuwe plekken van betekenis vorm? Interieurarchitect Tom Callebaut (tc plus & KU Leuven) stelt 'de genereuze ruimte' voor, een uniek concept dat tot stand kwam uit ontwerpend onderzoek, concrete projecten en persoonlijke ervaringen.
Bekijk het webinar...

Vrouwen, werk en zorg: Naar een nieuwe economische balans

Professor Yana Van der Meulen Rodgers denkt na over hoe we een feministische economie kunnen opbouwen tijdens de Covid-19-pandemie. Daarna deelt Ilse De Vooght het verhaal over het ontstaan en de resultaten van de 30-uren-werkweek, waarmee vrouwenorganisatie Femma vorig jaar experimenteerde.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Naar een financiële markt in dienst van de maatschappij

Hoe gaan we naar een financiële markt in dienst van de maatschappij? Politiek economiste Ann Pettifor en Thomas Van Craen, CEO van Triodos Bank, onderzochten deze vraag in het eerste voorbereidende webinar voor de 'Economy of Francesco'-conferentie. 
Bekijk het webinar...

De dialoog tussen joden, christenen en moslims

Experten Etienne Vetö en Felix Körner sj gingen in gesprek over de actuele hangijzers in de trialoog met vertegenwoordigers van de drie verschillende geloofsovertuigingen. Dit online colloquium viert de 20ste verjaardag van het christelijke opinieweekblad Tertio, en werd georganiseerd samen met UCSIA en het Instituut voor Joodse Studies.
Bekijk het colloquium...

Christianity, Social Justice and Civic Duty after Assisi 2020

Op 3 oktober 2020 ondertekende Paus Franciscis in Assisi zijn derde encycliek: Fratelli Tutti. Francis Davis onderzoekt wat we kunnen leren uit het document, een halfjaar na de corona-uitbraak in Europa. De hamvraag van zijn lezing is: hoe geven we concreet vorm aan nieuwe strategiëen van sociale en economische verandering en burgerplicht in het huidige ontwrichtende tijdperk?
Bekijk het webinar...

Kerk & digitale media

In dit webinar getuigen ervaringsdeskundigen Philip Debruyne sj en Bart Paepen over de mogelijkheden en beperkingen van het digitale kerk-zijn. Tijdens de lockdown ontwikkelden ze een eigen digitaal aanbod voor hun parochies. Het werd een boeiend gesprek over de praktische en theologische consequenties van online liturgie, sacramenten en pastoraal.
Bekijk het webinar...

Zomerschool-webinar over welvaartsethiek

In dit exclusief webinar met twee van onze zomerschool-docenten presenteerde socioloog Jayeel Cornelio zijn onderzoek naar de welvaartsethiek in de Filippijnen. Antropologe Angie Heo verzorgde de respons. De zomerschool over 'Religie, mobiliteit en politiek' kon dit jaar helaas niet doorgaan omwille van de pandemie. Met dit webinar brachten we de onderzoekers digitaal samen.
Bekijk het webinar...

Digitale liturgie & pastoraal

Ook geloofsgemeenschappen hebben hun ‘business as usual’ in deze tijd moeten opgeven. Ze hebben moeten zoeken en zoeken nog steeds naar alternatieven, zoals het online aanbieden van eucharistievieringen. Stijn Latré interviewde jezuïet Philip Debruyne sj over digitale liturgie en pastoraal in de Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk in Mechelen.
Bekijk het interview...

Vijfde verjaardag van Laudato Si

In 2015 werd de encycliek ‘Laudato Si’ gepromulgeerd, een krachtige oproep van Paus Franciscus voor een solidaire aanpak van de ecologische crisis . Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Laudato Si’ zijn er heel wat initiatieven zoals de internationale Laudato Si’-Week, online conferenties en gezamenlijke gebedsmomenten.
Bekijk ze hier...

Terugblik symposium 'Parochie & ambt. Tussen renovatie en innovatie'

Begin maart brachten we verschillende geledingen van de Vlaamse kerk samen rond de centrale vraag: hoe kunnen we aan kerkopbouw doen voorbij de verlieservaring? De boeken ‘Als God renoveert’ van James Mallon en ‘Te weinig priesters… en nu?’ van Alphonse Borras waren de rode draad doorheen het symposium.
Lees hier het verslag...

Sociale cohesie tijdens coronacrisis is van levensbelang

De coronacrisis heeft een enorme impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Vooral de meest kwetsbaren onder ons verdienen extra zorg en aandacht. Huisarts en doctorandus Bert Leysen licht toe hoe 'compassionate communities' hierin een rol kunnen spelen.
Lees meer op de UZA-coronablog...

Bekijk de film Rozen van barmhartigheid ~ over leven en sterven

Marc Desmet is arts en jezuïet. Documentairemaker Leo De Bock volgde hem in maart op de dienst palliatieve zorgen in het Jessa ziekenhuis, Hasselt.
Bekijk de documentaire...

Nieuwe visietekst 'Religie, cultuur en samenleving'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘religie, cultuur en samenleving’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de visietekst...

Terugkeerpunt

Klinkt in de coronacrisis een christelijke stem? UCSIA las het nieuwste boek van Tom Holland: Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde. Hoe beïnvloedt de christelijke traditie ons denken en handelen, ook in tijden van corona.
Lees en reageer...

Virtuele tour expo 'WONDE(R)'

In het najaar van 2019 bracht het Stigmatics-team van het Ruusbroecgenootschap het verhaal van 250 Europese stigmatici naar KADOC in Leuven. Deze stigmatici uit de 19e en 20e eeuw zijn tot op vandaag onderwerp van controverse tussen ‘believers’ en ‘non-believers’. Je kan deze unieke expo nu (her)beleven via een virtuele tour en de catalogus.
Lees meer...

Paus Franciscus roept op tot reflectie over het “leven na de pandemie”

Op Pasen richtte paus Franciscus zich in een brief tot de sociale bewegingen en organisaties die de samenleving draaiende houden in de strijd tegen COVID-19. Hij roept op om na te denken over het “leven na de pandemie” en om te werken aan integrale menselijke ontwikkeling.
Lees en reageer...

Call for Applications: deadline verlaat

voor de UCSIA-zomerschool
over 'Religie, mobiliteit & politiek'
op 23-30 augustus 2020
aan de Universiteit Antwerpen
nieuwe deadline kandidaturen:
15 april 2020
Lees meer...

Coronavirus

Omwille van de uitbraak van het coronavirus in ons land, hebben we beslist om alle UCSIA-evenementen in maart te annuleren. Daarnaast zal ons kantoor meestal gesloten zijn, omdat onze medewerkers zo veel mogelijk van thuis zullen werken.
Lees meer...

Bezoek Resam

Op 29 januari 2020 ontvingen we Resam in Antwerpen. Deze Deense vzw bestaat uit vooraanstaande religieuze leiders van de 3 monotheïstische godsdiensten. Het doel: de interreligieuze dialoog. Gids van dienst, rabbijn Aaron Malinsky, nam onze gasten mee naar de joodse wijk en de synagoge.

2019

Call for Applications

voor de UCSIA-zomerschool
over 'Religie, mobiliteit & politiek'
op 23-30 augustus 2020
aan de Universiteit Antwerpen
deadline kandidaturen:
15 maart 2020
Lees meer...

Kerknet bezoekt expo Wonde(r)

De tentoonstelling toont vreemde fascinatie voor wonden van Christus. Tussen 1800 en 1950 kende het fenomeen van gestigmatiseerden in West-Europa een enorme opleving. Er zijn zowaar 250 verhalen bekend. 6 vaststellingen.
Lees het artikel op Kerknet…

De spirituele zoektocht van een ex-atheïst

Willemijn Dicke, respondent op ons symposium over “Onbeminde gelovigen”, begon in 2009 aan een spirituele zoektocht. In haar boek “De sjamaan en ik” beschrijft ze hoe ze daarbij het atheïsme uit haar jeugd achter zich liet. De eenheidservaring die ze een jaar na de start van haar queeste beleefde, had daarbij een enorme impact.
Lees het interview in Tertio…

Eric Holterhues over het financieel systeem en ignatiaanse spiritualiteit

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven wijdt op 9 november een symposium aan de toekomst van de spiritualiteit. De Nederlandse bankier Eric Holterhues (47) zal er spreken over zijn visie op een gezond financieel systeem en over de rol die de ignatiaanse spiritualiteit daarin speelt. Kerknet sprak met hem.
Lees het artikel…

Guido Vanheeswijk over 'Onbembinde gelovigen'

Tertio interviewde Guido Vanheeswijck over zijn essay ‘Onbeminde gelovigen’:
Lees het artikel…

Van onze partners

Op 30 augustus organiseert de Werkgroep 17de eeuw zijn jaarlijks congres over deugd en ondeugd. In het kader van dit congres, kan je de gelijknamige expo bezoeken in de Universiteitsbibliotheek van Antwerpen.
Lees meer…

Supernatural religion in the age of empire

Call for papers voor een workshop over de interactie tussen bovennatuurlijke geloofsovertuigingen en ervaringen van kolonialisme en imperialisme op 18 oktober 2019 aan de Universiteit Antwerpen. Lees meer…

Converso-Paulinism

Herbekijk de lezing van Claude Stuczynski in het kader van de UCSIA-IJS-leerstoel.

Call for Applications

voor de UCSIA-zomerschool
over “Religion & Mobility”
25 augustus-1 september 19
Universiteit Antwerpen
deadline: 31 maart 2019

Alternatief voor seculariseringsthese

Lees het interview met de Duitse socioloog Hans Joas in Tertio.

Verbinding in tijden van fragmentatie

Op 17 en 18 januari vond het jaarlijkse VUHP-seminarie voor de pastoraal verantwoordelijken van de Vlaamse hogescholen en universiteiten plaats.

Lees hier het verslag!

Van onze partners

Op 14 februari 2019 heeft het Centrum Pieter Gillis Ger Groot te gast voor een lezing over het materialisme van de godsdienst.

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31