UCSIA-IJS Chair

Au nom de la séparation: judaïsme et christianisme à l’épreuve 

webinar (in het Frans) op 18 februari 2021

Ter gelegenheid van de dertiende editie van de UCSIA – IJS Leerstoel zoomt Danielle Cohen-Levinas, musicologe en filosofe verbonden aan Sorbonne Université, in op het concept séparation.

Danielle Cohen-Levinas vertrekt vanuit de vaststelling dat het jodendom en het christendom twee Abrahamitische religies zijn met één gemeenschappelijke tekst: de Hebreeuwse Bijbel. Vanaf de tweede eeuw onderging dit gedeelde fundament, vanuit het jodendom zelf, hetgeen wat une séparation genoemd wordt. Wat betekent het concept séparation precies, in historische, theologische en filosofische zin?

Tijdens deze lezing wordt het concept séparation onderzocht in het licht van de belangrijkste vragen die de relatie tussen jodendom en christendom in de geschiedenis van onze beschaving hebben gekenmerkt. De kwestie van séparation impliceert dat er rekening gehouden wordt met de onherleidbare verschillen die de voorwaarden zijn voor de mogelijkheid tot een oprechte dialoog, die tegelijk broederlijk, vruchtbaar en helend is. Danielle Cohen-Levinas boogt in haar bijdrage op teksten van filosofen, in het bijzonder op die van Franz Rosenzweig en Emmanuel Levinas, voor een beter begrip van la séparation. Waar staan we vandaag met de reflectie over het ononderbroken gesprek tussen het jodendom en het christendom?

Prof. dr. Danielle Cohen-Levinas is filosofe en musicologe. Ze liep school in het Conservatoire National Supérieur de Musique, l’Ecole Normale Supérieur de musique en l’Université Paris I en IV Sorbonne, waar ze sinds 1998 als professor werkzaam is. In 2011 richtte ze het Collège des études juives et de philosophie contemporaineCentre Emmanuel Levinas op. Daarnaast is ze als onderzoeker verbonden aan Archives Husserl de Paris in l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Haar onderzoek richt zich op de muzikale esthetica, de hedendaagse filosofie, de Franse post-fenomenologie en de joods-Duitse filosofie.
Verder is Danielle Cohen-Levinas voorzitter van het tijdschrift Cahiers Maurice Blanchot, dat ze samen met Monique Antelme en Mike Holland in 2010 opstartte. Ten slotte is ze ook collectiedirecteur bij Editions Hermann.

In samenwerking met

IJS

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de wetenschappelijke studie van het jodendom

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen