Uitzonderlijke tijden doen ons stilstaan bij de koers die we varen.
Moeten we het roer niet radicaal omgooien?
Terugkeren op onze passen om na te gaan waar we uit de bocht zijn gegaan?
Welke afslag we hebben gemist?
Om daarna onze bestemming opnieuw te bepalen?
En de route opnieuw uit te stippelen?

Met dit doel voor ogen wil UCSIA zijn rol als reflectieforum en labo voor creatief denken opnemen
In gesprek met vernieuwende denkers over waar het met onze samenleving heen moet.

Hoe kunnen we samen bouwen aan
een solidaire en rechtvaardige samenleving,
een ethisch verantwoorde economie,
religieus en cultureel pluralisme en
maatschappelijk georiënteerd onderwijs?

Vanuit een kritische en humanistische houding
Geïnspireerd door de intellectuele jezuïetentraditie

Na Corona de U-turn

Voor U-turn, een nieuw UCSIA-initiatief, putten we inspiratie uit het beeld en de oproep van de Conferentie van Europese Provinciaals van de Sociëteit van Jezus (zie nieuwsbrief Jesuits in Europe van 1 mei 2020):

Is de coronacrisis een keerpunt voor mens en samenleving? Kan dat keerpunt in sommige opzichten ook een terugkeerpunt zijn, naar fundamentele waarden en verhalen die we te lang uit het oog verloren? Wat doet de nasleep van deze crisis, deze U-bocht, met ons, met U, met jou?

UCSIA wil bijdragen tot brede solidariteit. Brede vormen van solidariteit zijn meer dan ooit nodig. De inzet voor mensen die je niet kent, mensen voor wie je niet eens empathie voelt, vreemden. België kent gelukkig al heel wat vormen van brede solidariteit, maar we kunnen nog beter doen: op Europees niveau en in samenwerking met het globale Zuiden.

Brede solidariteit kan niet zonder toegewijde zorg. ‘Zorg goed voor jezelf en voor je naasten’: zo eindigden wekenlang heel wat mails die we naar elkaar verstuurden. Het achtuurapplaus als teken van waardering voor de grote inzet van zorgverleners vormt hopelijk de aanzet tot een meer structurele waardering van hun inspanningen. Spontaan ontstonden vele solidaire initiatieven. Boodschappen doen voor elkaar, een laptop uitlenen voor het huiswerk van de kinderen, vrijwilligerswerk in voedselbanken… Deze concrete acties en ervaringen van toegewijde en nabije zorg zijn fundamenteel om onze bereidheid tot brede solidariteit duurzaam te voeden. Want wie solidariteit heel concreet en nabij ervaart, zal sneller bereid zijn om de brede solidariteit te versterken via instellingen en structuren zoals de sociale zekerheid.

Het is tijd om het platgetreden pad van business as usual te verlaten en een U-turn te maken richting een meer duurzame wereld. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in het Engels gekend als ‘Sustainable Development Goals’, vormen daarbij een belangrijk ijkpunt. UCSIA voegt daar nog een 18de SDG aan toe: geestelijke duurzaamheid. Cultuur, religie, spiritualiteit… zijn belangrijke bronnen voor reflectie en reiken verbindende verhalen aan. Ook daar wil UCSIA meer dan ooit op inzetten.

Format

In ons U-turnprogramma komen deze thema’s aan bod. Experten getuigen, reflecteren en gaan met elkaar in debat. Hun boodschap zal een breed publiek kunnen boeien, in een tijd waarin fysieke bijeenkomsten met veel mensen helaas nog niet mogelijk zijn. Daarom zullen de meeste activiteiten online plaatsvinden. We organiseren debatten via e-platformen en plaatsen tekst- en videomateriaal op onze website. Waar mogelijk bundelen we teksten in een mooi cahier op papier. Stay tUned!

Programma (in opbouw)

Nieuws

De toekomst is geen wit blad

Voormalig MO*-hoofdredacteur Gie Goris en wetenschapshistoricus Bert De Munck denken kritisch na over de manier waarop we uit deze crisis kunnen geraken en een betere toekomst kunnen bouwen. Hoe pakken we dit aan: terug van nul beginnen, terug naar het fundament en bijsturen waar het systeem is ontspoord of wordt het ‘back to usual’?
Bekijk het webinar...
Naar een nieuw sociaal contract

Naar een nieuw sociaal contract

In september 2020 lanceerden 15 academici de solidariteitsactie 1000x1000 tegen kansarmoede. De campagne werd een groot succes: meer dan 1200 collega’s ondertekenden de oproep en er werd bijna 700.000 euro opgehaald. De actie loopt op zijn einde op 3 februari met het online slotcongres 'Naar een nieuw sociaal contract' waarin eminente collega’s, experten uit de armoedeorganisaties én de minister van Sociale Zaken nadenken over de vraag naar een vernieuwd sociaal beleid voor de toekomst.
Lees meer...

Solidariteit versus armoede

Zal de coronacrisis leiden naar een nieuw sociaal contract dat de strijd tegen de armoede wél kan winnen? Om deze vraag te beantwoorden, gaan vier Antwerpse onderzoekers in dialoog. Stijn Oosterlynck focust op de impact van warme solidariteit en sociale innovatie op armoede in tijden van corona. Bérénice Storms en Marjolijn De Wilde richten zich op de hulpverlening van de OCMW’s tijdens de coronacrisis. Tot slot reflecteert Bea Cantillon over de impact en de tekortkomingen van de koude solidariteit.
Bekijk het webinar...

Leeshoek

De onverwachte warmte van koude solidariteit - Frank Vandenbroucke

De onverwachte warmte van koude solidariteit – Frank Vandenbroucke

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31