Programma (in opbouw)

Drawdown na lockdown

online lezing
11 juni 2020

Digitale liturgie & pastoraal

Interview met Philip Debruyne sj
15 juni 2020

Een New Deal voor de cultuursector

online lezing
21 september 2020

Ecowelvaart

online lezing
28 september 2020

Post-Corona Economics:
Can We Learn from the Religious Sector?

webinar (in het Engels)
15 oktober 2020

The Purpose of Finance

webinar (in het Engels)
12 november 2020

Solidariteit versus armoede

Solidariteit versus armoede

webinar
14 december 2020

De toekomst is geen wit blad

De toekomst is geen wit blad

webinar
25 januari 2021

generatie van solidariteit

Generatie van solidariteit?

webinar
4 februari 2021

U-turn

De slag om de kinderbijslag

webinar
3 mei 2021

Sociaal contract herbekeken

Thomas Hobbes
en Jean-Jacques Rousseau

lezing sociaal contract herbekeken
19 oktober 2021

Sociaal contract herbekeken

John Locke

lezing sociaal contract herbekeken
(in het Engels)
26 oktober 2021

Sociaal contract herbekeken

John Rawls en Robert Nozick

lezing sociaal contract herbekeken
16 november 2021

Sociaal contract herbekeken

Anthony Atkinson
en Thomas Piketty

lezing sociaal contract herbekeken
23 november 2021

Economie & ethiek

Drawdown na Lockdown

Drawdown na lockdown

online lezing
11 juni 2020

Welke antwoorden op de klimaatproblematiek zijn, net doordat we in een pandemie zitten, nu concreet realiseerbaar in een Belgische en globale context?

Sprekers

 • Geert Noels, CEO Econopolis
 • Roy Straver, directeur Drawdown Europe Research Association
 • Veerle Vandeweerd (moderator), voormalige directeur milieu en energie VN-ontwikkelingsprogramma

Partners

 • Trends Leerstoel Economie van de Hoop (Universiteit Antwerpen)
 • ETION Spes Forum

Religie en samenleving

Digitale liturgie & pastoraal

Digital Liturgy & Pastoral

Interview with Philip Debruyne sj
(in Dutch)
15 June 2020

Getuigenis over de switch naar digitale liturgie en pastoraal tijdens de lockdown.

Ook geloofsgemeenschappen hebben hun ‘business as usual’ in deze tijd moeten opgeven en in zeker zin een bocht moeten nemen. Ze hebben moeten zoeken en zoeken nog steeds naar alternatieven. Een van die alternatieven is het opnemen en online aanbieden van eucharistievieringen. Stijn Latré interviewt jezuïet Philip Debruyne sj over digitale liturgie en pastoraal in de Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk in Mechelen.

Sprekers

 • Philip Debruyne sj

Europa & solidariteit

De onverwachte warmte van koude solidariteit

Drie opiniemakers gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van solidariteit in post-corona tijden. Hoe kunnen we warme en solidariteit inzetten als hefboom voor daadwerkelijke sociale weerbaarheid voor alle Europeanen, nu opnieuw meer mensen met armoede bedreigd worden?

Sprekers

 • Frank Vandenbroucke, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en houder van de leerstoel Herman Deleeck voor sociaal beleid aan de Universiteit van Antwerpen
 • Paul Scheffer, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en houder van de leerstoel Europa in een multipolaire wereld (UvA en de Universiteit van Tilburg)
 • Willem Lemmens, gewoon hoogleraar moderne filosofie en ethiek aan de Universiteit van Antwerpen

Religie & samenleving

Kerk & digitale media: ervaring en reflectie

De lockdown noopte parochies ertoe zich virtueel te organiseren. Hoe hebben zij dat ervaren? Wat leren ze eruit voor de toekomst?

 

Sprekers:

 • Philip Debruyne sj, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk Mechelen
 • Bart Paepen, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen

 

Religie, cultuur & samenleving

Culturele New Deal

Cultural New Deal

online lezing
21 september 2020

Hoe kunnen artiesten uit het dal van de coronacrisis klimmen?

In het artikel Wat we van Roosevelt kunnen leren (Knack, 20/05/2020), houdt Geert Buelens een pleidooi voor een culturele New Deal nu de kunstensector zo zwaar is getroffen door de coronacrisis. Hij gaat in gesprek met juriste Yasmine Kherbache en kunstenaar Danny Devos, over het statuut van de kunstenaar en de nood aan overheidsondersteuning. Eind jaren ’90 engageerde Yasmine Kherbache zich in het ‘Nieuw Internationaal Cultuur Centrum’ (NICC) voor het kunstenaarsstatuut. Ze werd woordvoerder van het Nationaal Kunstenaarsplatform en onderhandelde namens de kunstenaars samen met kunstenaar Danny Devos op Vlaams en federaal niveau voor een beter statuut voor kunstenaars.

Sprekers

 • Geert Buelens, professor Moderne Nederlandse Letterkunde Universiteit Utrecht
 • Yasmine Kherbache, rechter van het Grondwettelijk Hof en voormalig volksvertegenwoordiger
 • Danny Devos, performance kunstenaar en docent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van Universiteit Antwerpen
Service-learning

De marktcorrigerende impact van sociaal circulair ondernemen

We vertrekken vanuit een sterk pleidooi voor meer investeringen in de sociale economie en doen een oproep om een verstandig systeem uit te werken dat zorgt voor een evenwichtigere verdeling van de kosten en de opbrengsten van het armoedebeleid. Een hervorming van de sector is gaande: sociale en beschutte werkplaatsen werden omgevormd tot maatwerkbedrijven en -afdelingen. Later zal een individueel luik worden toegevoegd zodat doelgroepmedewerkers bij elk bedrijf kunnen aankloppen met een financieel rugzakje. In een sterk veranderende arbeidsmarkt en een post-corona samenleving die sterk door elkaar én vooral wakker is geschud, biedt die paradigmawissel kansen: ze verruimt de theoretische tewerkstellingsmogelijkheden en biedt de mogelijkheid om de nieuwe noden van onze arbeidsmarkt in te willigen. In dit debat wordt vanuit verschillende invalshoeken gereflecteerd op de concrete vraag of, hoe en in welke mate de uitbreiding van mogelijkheden in de sociale economie deel moet/kan zijn van een relancebeleid in Vlaanderen.

Sprekers

 • Gorik Ooms (Herwin)

Partners

 • Herwin – Collectief van Sociale Circulaire Ondernemers
 • Centrum voor Sociaal Beleid USAB
 • VOKA
Economie & ethiek

De mens centraal. Europese waarden in het bedrijfsleven.

Het podium van dit evenement is voor ondernemers die de waarden van het personalisme centraal stellen en vertalen naar het hier en nu. Na een inleiding van Dries Deweer, specialist in personalisme, gaan diverse bedrijfsleiders met elkaar in gesprek over het belang van het herontdekken van belangrijke Europese waarden zoals deze in het personalisme tot uiting komen. Wat kunnen deze personalistische waarden concreet betekenen voor het bedrijfsleven? Hoe gaan Vlaamse CEO’s hier vandaag mee aan de slag? Waarom is dit vaak moeilijk? Wat zijn de feitelijke uitdagingen? En waar halen ze hun inspiratie om het vol te houden? Wordt ‘zinvol werk’ nog belangrijker na de coronadiscussies over essentiële en niet-essentiële beroepen?

Sprekers

 • Hendrik Opdebeeck, professor wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, titularis van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop
 • Heleen Touquet, titularis Velge Leerstoel Europese Waarden aan de Universiteit Antwerpen
 • Dries Deweer, politiek filosoof aan de Tilburg University
 • Ingrid Verduyn, oprichter WaW
 • Erik Hendriks, bestuurder Sylvester Productions
 • Geert Noels, ceo Econopolis
 • Jochanan Eynikel (moderator), Businessfilosoof bij denktank ETION
 • Luk Bouckaert, SPES Forum
 • Hilde Crevits, Vlaams Minister van Economie

Partners

 • Leerstoel Jef van Gerwen sj (Universiteit Antwerpen)
 • Chair for European Values (Universiteit Antwerpen)
 • Trends Leerstoel Economie van de Hoop (Universiteit Antwerpen)
 • ETION
 • SPES Forum
 • De Gemeenschapseconomie
 • ETION Spes Forum

Economie & ethiek

The Purpose of Finance

The Purpose of Finance

webinar (in het Engels)
12 november 2020

What is it that we expect from a financial system? In order to answer this question it is crucial to establish the purpose of finance. Fundamental reflections on the duty, the responsibilities and the role of finance are warranted in times of crisis. How much solidarity must banks adopt when dealing with the corona crisis? Is there a trade-off between stabilising society and stabilising finance? What projects should be financed? What duties do financial institutions have towards stakeholders? Should social and environmental impact of investments be measured and communicated to clients, and if so, how? In short: how can the financial sector add value and be of service to the real economy? And has the system become any better or more efficient in delivering services to the real economy?

Sprekers

 • David Pitt-Watson
 • Luc Van Liedekerke

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen