Kerk & digitale media

Ervaring en reflectie

Webinar op 8 september

De lockdown in maart verplaatste een groot deel van ons sociale en professionele leven naar de digitale sfeer. Samenkomen in de kerk was ook niet langer mogelijk: doopsels, communies en huwelijken werden uitgesteld. Het parochieleven dreigde stil te vallen, maar ook hier kwam er een digitale wending; in volle paastijd namen verschillende parochies zelf het initiatief om livestreams en video’s te ontwikkelen voor iedereen die wou meebidden en vieren.

Na zes maanden maken we de balans op: zijn deze ad-hocinitiatieven het behouden waard? Hoe hebben parochies hun onlineaanwezigheid ervaren? Heeft deze crisissituatie hun visie op mediagebruik veranderd? Met welke praktische moeilijkheden kregen ze af te rekenen? Wat leren ze eruit voor de toekomst van de parochie?

Philip Debruyne sj (Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk Mechelen) en Bart Paepen (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen) zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van digitale liturgie en pastoraal. Tijdens de lockdown ontwikkelden ze in hun respectieve parochies een geheel eigen aanbod. In deze webinar getuigen ze over de mogelijkheden en beperkingen van het digitale kerk-zijn; een boeiend gesprek over de praktische en theologische consequenties van online liturgie, sacramenten en pastoraal.

Sprekers

Philip Debruyne sj

Philip Debruyne sj

Bart Paepen

Bart Paepen

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen