Wij beschouwen solidariteit als “de mogelijkheid tot collectieve actie voor gemeenschappelijke doelen en als een gevoel van verbondenheid en verbinding” (Jeffries, 2014, p.7). Als we de leidraad van de politieke filosoof Achille Mbembe volgen, vormt gedeelde erkenning van onze menselijke kwetsbaarheid en beperktheid het uitgangspunt voor sociale en politieke actie.

Binnen een context van gelaagde structuren die het samenleven reguleren, manifesteert solidariteit zich op verschillende niveaus en in verschillende gradaties. De reikwijdte van solidariteit als grond voor collectieve actie kan variëren. Ze kan de mensheid als dusdanig omvatten, zoals de kosmopolitische houding van Mbembe. Solidariteit kan ook beperkt worden tot minder inclusieve definiëringen van een ‘wij’ gebaseerd op een vooraf gegeven netwerk van relaties, zoals bij Emile Durkheim (in Lukes, 1972, p.139) of Amartya Sen (2009), of tot grondwettelijke banden, in navolging van John Rawls of Jürgen Habermas. (Banting & Kymlicka, 2017, pp. 5-47, p. 3-4).

Historisch gezien werd solidariteit centraal verankerd op niveau van de natiestaat, waarbij de ‘natie’ een ‘wij’ bepaalt dat beweert zichzelf te regeren (Appiah, 2018, p.147) Het ‘wij’ van de natiestaat beroept zich op nationale soevereiniteit om externe invloeden af te houden, en eigent zich het recht toe om, voor zijn interne structuur, specifieke rechten en plichten af te dwingen. De rol van supranationale structuren wordt aldus herleid tot het ondersteunen van de functie van het nationale niveau. Deze traditie is diep geworteld in het Europese humanisme (Grotius in Nussbaum, 2019, pp. 105-55), dat niet alleen een rijke bron van inspiratie is geweest om na te denken over solidariteit, maar ook een dubieuze bron was om een door kolonisering of andere vormen van westerse overheersing opgelegd beschavingsmodel te rechtvaardigen.

Projecten

SCRIBANI-netwerk

Het SCRIBANI-netwerk brengt 15 Europese onderzoeks-instellingen en sociale centra samen rond rechtvaardigheid en de Europese toekomst.

FUCE

UCSIA maakt deel uit van de Federatie van Europese Katholieke Universiteiten. Ze werken momenteel een cursus over mensenrechten uit.

Leerstoel Vredeseducatie

onderwerpt telkens één aspect van vrede in al haar verschijningsvormen aan een academisch multidisciplinair onderzoek.

Evenementen

security

Veiligheidssamenwerking tussen Europa en de VS

webinar (in het Engels)
3 februari 2021

webinar Gender & Peace

Mannelijkheid in tijden van crisis

webinar (in het Engels)
18 maart 2021

alle evenementen

over Europa en solidariteit

Nieuws

Lees meer

De aantrekkingskracht van extreemrechts

MO* magazine interviewde Cynthia Miller-Idriss over de aantrekkingskracht van extreemrechts. Cynthia verzorgde één van de keynotes in onze webinarreeks over Europese waarden.
Lees het interview...

ELP fellowship

UCSIA Fellowship European Leadership Programme

Het ELP is een opleiding van vijf maanden waarin de fellows een voltijdse stage moeten doen aan één van de Europese instellingen of in het EU-ecosysteem, zoals bijvoorbeeld bij UCSIA. Naast werkervaring, krijgen de deelnemers leiderschapsvorming, gaan ze in gesprek met de beleidsmakers en worden ze persoonlijk gecoached door een mentor. UCSIA biedt een voltijdse stage aan.
Lees meer...

HDCA Conference 2021

HDCA-conferentie 2021 “Capabilities and Transformative Institutions”

Hoe organiseren we de wereld morgen? Covid-19 heeft ons geleerd dat we er niet klaar voor zijn. We waren verdeeld, niet in staat om samen te handelen, met een gebrek aan bedachtzaamheid. Hoe kunnen we de structuur van onze samenleving verbeteren en een rechtvaardigere en duurzame wereld bouwen? Deze vraag staat centraal op de HDCA-conferentie 2021, die zal plaatsvinden op 13-15 september 2021 aan de Universiteit Antwerpen.
Lees meer...

alle nieuws

over Europa en solidariteit

Publicaties

book cover - What Values, Whose Values

alle publicaties

over Europa en solidariteit

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31