Wij beschouwen solidariteit als “de mogelijkheid tot collectieve actie voor gemeenschappelijke doelen en als een gevoel van verbondenheid en verbinding” (Jeffries, 2014, p.7). Als we de leidraad van de politieke filosoof Achille Mbembe volgen, vormt gedeelde erkenning van onze menselijke kwetsbaarheid en beperktheid het uitgangspunt voor sociale en politieke actie.

Binnen een context van gelaagde structuren die het samenleven reguleren, manifesteert solidariteit zich op verschillende niveaus en in verschillende gradaties. De reikwijdte van solidariteit als grond voor collectieve actie kan variëren. Ze kan de mensheid als dusdanig omvatten, zoals de kosmopolitische houding van Mbembe. Solidariteit kan ook beperkt worden tot minder inclusieve definiëringen van een ‘wij’ gebaseerd op een vooraf gegeven netwerk van relaties, zoals bij Emile Durkheim (in Lukes, 1972, p.139) of Amartya Sen (2009), of tot grondwettelijke banden, in navolging van John Rawls of Jürgen Habermas. (Banting & Kymlicka, 2017, pp. 5-47, p. 3-4).

Historisch gezien werd solidariteit centraal verankerd op niveau van de natiestaat, waarbij de ‘natie’ een ‘wij’ bepaalt dat beweert zichzelf te regeren (Appiah, 2018, p.147) Het ‘wij’ van de natiestaat beroept zich op nationale soevereiniteit om externe invloeden af te houden, en eigent zich het recht toe om, voor zijn interne structuur, specifieke rechten en plichten af te dwingen. De rol van supranationale structuren wordt aldus herleid tot het ondersteunen van de functie van het nationale niveau. Deze traditie is diep geworteld in het Europese humanisme (Grotius in Nussbaum, 2019, pp. 105-55), dat niet alleen een rijke bron van inspiratie is geweest om na te denken over solidariteit, maar ook een dubieuze bron was om een door kolonisering of andere vormen van westerse overheersing opgelegd beschavingsmodel te rechtvaardigen.

Projecten

SCRIBANI-netwerk

Het SCRIBANI-netwerk brengt 15 Europese onderzoeks-instellingen en sociale centra samen rond rechtvaardigheid en de Europese toekomst.

FUCE

UCSIA maakt deel uit van de Federatie van Europese Katholieke Universiteiten. Ze werken momenteel een cursus over mensenrechten uit.

Leerstoel Vredeseducatie

onderwerpt telkens één aspect van vrede in al haar verschijningsvormen aan een academisch multidisciplinair onderzoek.

Evenementen

European Humanism in the Making

FUCE Summer School
5-9 July 2021

The Broken Umbrella Shifting Security Architecture in Europe and the Asia-Pacific

academic workshop
20-22 October 2021
*** new date ***

alle evenementen

over Europa en solidariteit

Nieuws

MYEurope

Europa lijkt opnieuw in crisis te verkeren. Wat is de toekomst van dit project dat eenheid en diversiteit verbindt? Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om samen op zoek te gaan door onze ervaringen, angsten en verwachtingen te delen. In het debat MYEuropa nodigt moderator Peter Hanenberg studenten vanuit alle hoeken van het continent uit om hun visie voor Europa te presenteren. Deze jonge mensen zijn dan misschien geen experts in de technische zin van het woord, maar zonder hen en hun engagement heeft geen enkel project kans van slagen.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Tanend Europa

Historicus José Miguel Sardica neemt ons mee op een trip doorheen de Europese geschiedenis. De Europese 'founding fathers' bouwden een 'veilige haven' om nieuwe oorlogen te vermijden en totalitaire regimes het hoofd te bieden (1914-1945). Nu de herinnering aan deze donkere periode vervaagt, lijkt Europa opnieuw uit elkaar te vallen. Wat zijn de gevaren en hoe gaan we daar best mee om?
Bekijk het webinar (in het Engels)...
vacature 4k

Vacature senior projectcoördinator

Heb jij interesse in onze themalijnen 'Economie & ethiek' en 'Europa & solidariteit'? Kan je goed organiseren, coördineren en netwerken? We zoeken een enthousiaste projectcoördinator met kennis van sociaal beleid, de sociale dimensie van Europa, arbeidsmarkt en sociale economie, sociaal rechtvaardige klimaattransitie en/of financiële ethiek.
Bekijk de vacature...

alle nieuws

over Europa en solidariteit

Publicaties

A Requiem for Peacebuilding?
book cover - What Values, Whose Values

alle publicaties

over Europa en solidariteit

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31