UCSIA-leerstoel Vredeseducatie

UCSIA startte een nieuwe leerstoel aan de Universiteit Antwerpen in het verlengde van de bestaande ‘opleiding vredeseducatie’. De leerstoel is het resultaat van een samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen en met de Universiteit Antwerpen. Elke editie onderwerpt een aspect van vrede in al haar verschijningsvormen aan een academisch multidisciplinair onderzoek.

Evenementen

Verzoening in contexten van sociale uitsluiting

lezing en debat
Leerstoel Vredeseducatie
3 april 2019

Vrede en politieke orde

lezing Leerstoel Vredeseducatie
5 december 2018

Editie 2017: Lezingenreeks 2017-18

  • lezing over Pacifisme in de praktijk door Meena Sharify-Funk en Cheyney Ryan op 6 december 2017
  • lezing over Niet-nucleaire vrede door Campbell Craig op 23 mei 2018
  • lezing over Vredesopbouw door Oliver Richmond op 5 december 2018

Editie 2016:
publieke lezing en doctoraal seminarie door Johan Galtung op 21 en 22 april 2016

Eerder edities:
colloquium Vredeshandhaving en conflictbemiddeling in bedrijven in samenwerking met SPES forum en AMS op 29 april 2015.

Nieuws

Opleiding Vredeseducatie

Op 12 februari gaat de Opleiding Vredeseducatie editie 2019 van start met een academische zitting met als gastspreker Jan Leyers. Hij zal praten over ‘Allah in Europa’. De opleiding wordt georganiseerd door de Stuurgroep van de Opleiding Vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen en de Universiteit Antwerpen.

Partners

Pax Christi Vlaanderen

Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging

Sant'Egidio

Wereldwijde christelijke lekenbeweging die zich inzet voor de armen

Vredescentrum

vredesopvoeding en herinneringseducatie, voor zowel jongeren als volwassenen

11.11.11

Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen