Nieuws

2024  •  2023  •  2022  •  2021  •  2020  •  2019

2024

Just Transition in Food Systems

Naar een rechtvaardig voedselsysteem

Op 30 mei brachten we vertegenwoordigers uit de voedingssector samen om de mogelijke routes naar een efficiëntere, rechtvaardigere en duurzamere voedselketen uit te stippelen. Ze belichtten daarbij ook de obstakels op de weg. De presentaties, belangrijkste inzichten en foto's staan nu online!
Lees meer...

Afrika, een gedroomde toekomst?

De bevolkingsaantallen in Afrika exploderen. Een uitdaging, dat is zeker. Maar het maakt van Afrika ook een continent met gigantisch veel potentieel. Loïc De Cannière, Mathieu Zana Etambala en Elien Spillebeen hadden het onder meer over demografie, opleiding, jobs, ondernemingszin, migratie en klimaat, economie en politiek. Er komt wel duidelijk heel mooie toekomstmuziek uit dit levendige continent. Ontdek meer!
Bekijk het panelgesprek...
Taye Birhanu Taressa

Voedsel is een mensenrecht

Voeding is voor velen louter een product dat ze in de supermarkt kopen. Milieu-ingenieur en onze ELP-fellow María Cordero-Fernández herinnert eraan dat daar een hele keten aan voorafgaat. Op verschillende punten van die keten stellen zich ecologische en rechtvaardigheidsvraagstukken.
Lees het interview in Tertio...

De sociale strijd van het klimaatbeleid

Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de toenemende wereldwijde vervuiling worden steeds meer gezien als de ‘tripple planetary crisis’. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Europese Green Deal zijn daarop het globale en Europese antwoord. We moeten onze samenleving een toekomst geven binnen de grenzen van de planeet. Maar kunnen we dat ook doen zonder te raken aan de welvaartstaat?
Bekijk de lezing van Hans Bruyninckx...
Taye Birhanu Taressa

Neutraliteit breidt zich uit als een olievlek

Wint neutraliteit aan terrein ten koste van de godsdienstvrijheid? Lees het interview met politiek sociologe Samira Azabar en professor discriminatierecht Jogchum Vrielink in Tertio!
Lees meer...

Barokke Influencers

Werkingsverslag 'Barokke Influencers'

Vorig jaar rond deze tijd openden we trots het stadsfestival Barokke Influencers op het Conscienceplein in het hart van Antwerpen. Daarin legden we het leven in de 17de eeuw naast dat van ons. We ontdekten verbazend veel raakpunten. Het programma omvatte onder meer expo’s, lezingen, concerten en een stadsparcours. Lees het werkingsverslag en duik samen met ons nog één keer in de barok.
Lees meer...

Taye Birhanu Taressa

‘Fonds Bruyns’-scholar Taye Birhanu Taressa

UCSIA verwelkomt Taye Birhanu Taressa uit Ethiopië als ‘Fonds Bruyns’-scholar. Het Fonds Bruyns maakt deel uit van UCSIA en richt zich naar onderzoekers uit het Globale Zuiden. Taye is doctoraatsstudent aan het departement filosofie van de Addis Abeba Universiteit. Zijn proefschrift gaat over de rol van de inheemse Oromo milieu-ethiek met betrekking tot duurzame ontwikkeling.
Lees meer...

Maria Corder-Fernández

UCSIA-zomerschool:
Religie & politiek

Ben je een doctoraatsstudent of postdoctorale onderzoeker met een interesse in religie en politiek? De UCSIA-zomerschool bestudeert dit jaar de relatie tussen religie, nationalisme, populisme en conservatisme. Volg les van internationale experts, presenteer je eigen onderzoek, werk één-op-één met de tutoren en bouw je academische netwerk verder uit. Stel je kandidaat voor 15 april 2024!
Lees meer...

2023

Maria Corder-Fernández

UCSIA influenct verder!

Na het boeiende jaar van Barokke Influencers blijft UCSIA influencen. De komende jaren verkennen we allerhande vormen van nieuwe solidariteit. Zo zullen we onder meer de handen in elkaar slaan met het MAS voor een boeiende lezingenreeks in 2025 in aansluiting bij hun tentoonstelling over erbarmen. Benieuwd naar meer? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze nieuwste activiteiten en plannen. Voor nu wensen we je alvast heel fijne feestdagen en een gelukkig 2024!

Missies, kaarten en bemiddelaars

Even terugspoelen naar een magische ontdekkingsreis naar Latijns-Amerika in de Nottebohmzaal. Mirela Altic nam de jezuïetenkaarten uit de zeventiende eeuw onder de loep. Francismar Alex Lopes de Carvalho onderzocht de bekering van de lokale bevolking van het Amazonengebied en kwam tot de ontdekking dat dit geen eenrichtingsverkeer was. Daarna volgde een panelgesprek met onze twee gasten onder leiding van Christiane Stallaert.
Herbeluister het hier...
Maria Corder-Fernández

Maak kennis met onze nieuwe ELP-fellow

UCSIA verwelkomt Maria Cordero-Fernández uit Nicaragua als derde fellow van het European Leadership Programme. Zij zal het UCSIA-team vervoegen voor het komende jaar. UCSIA ondersteunt dit programma van het Jesuit Social Centre (JESC) sinds 2020. Maria behaalde in 2021 een internationale master in plattelandsontwikkeling en zal zich toeleggen op het thema van voedselzekerheid.
Lees meer !

Naar de grenzen

Dit panelgesprek belicht enkele inspirerende onderwijsprojecten die buiten de lijntjes kleuren en zo het verschil maken voor jongeren, gevangenen en vluchtelingen. Ieder project verlegt stenen in de vorming van de volgende generatie. Een generatie die grenzen overschrijdt en in verbinding gaat met de ander. Een generatie die aandacht heeft voor sociale rechtvaardigheid en een inclusievere samenleving.
Bekijk het panelgesprek...

Berekende gelovigen?

De Antwerpse jezuïeten leverden in de zeventiende eeuw een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de vernieuwende wiskunde. Waar haalden zij de mosterd? Hun nauwe samenwerking met kunstenaars als Rubens inspireerde hen tot nieuwe inzichten. De schildertechnieken voor het afbeelden van spiegelbeelden, schaduwen, perspectief, ... zorgden bijvoorbeeld voor de theoretische basis van wiskundige projecties.
Bekijk de lezing van Ad Meskens...
Grote Vragen van Barokke Influencers

Studiebeurs Louis Bruyns

UCSIA stelt in 2024 een studiebeurs ter beschikking voor een doctoraatsstudent van een universiteit in een land in ontwikkeling. De doctoraatsstudent zal werken aan de Universiteit Antwerpen onder begeleiding van een ZAP-lid. Tijdens het verblijf in Antwerpen werkt de student ook mee aan de organisatie van een UCSIA-publieksevent over een topic van belang voor het Globale Zuiden!
Lees meer !

De leerkracht als influencer

Dag van de leerkracht! Niemand spendeert zoveel tijd met onze kinderen en jongeren als de leerkrachten. In de klas gaan ze samen met hun leerlingen op pad om hen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen, én om van hen mooie en gelukkige mensen te maken. Hoe haal je als leraar het allerbeste uit je leerlingen? En ben je dan een soort van influencer? Je hoort het van onderwijsexpert Jan Royackers en ons leerkrachtenpanel: Lien Hamels, Amber Fillée en Jasmien Van Hoof.
Bekijk het webinar...
In de klas

Philip Brinckman en Nicolas Standaert over onderwijs

Waarin schuilt de kracht van het onderwijs vandaag? Voor de podcastreeks van Barokke Influencers duikt Anke Verschueren in het thema onderwijs samen met Philip Brinckman en Nicolas Standaert.
Beluister de podcast !

Grote Vragen van Barokke Influencers

20 jaar UCSIA-zomerschool

De UCSIA-zomerschool voor doctoraatsstudenten en junior postdocs in religiestudies viert dit jaar haar 20ste verjaardag. Voor deze gelegenheid organiseerde UCSIA een academische workshop waarbij vijf alumni, vijf gastsprekers en de zes leden van de ‘UCSIA Summer School’-stuurgroep in debat gingen over interdisciplinaire kwesties in de studie van religie. De volgende UCSIA-zomerschool vindt plaats in 2024.
Lees meer ...

Grote Vragen van Barokke Influencers

Grote Vragen over onderwijs & (de)kolonisatie

In het najaar gaan we voor het stadsfestival Barokke Influencers verder op zoek naar antwoorden op de Grote Vragen. De lezingenreeks spiegelt onze samenleving aan die van de barok. In oktober en november focussen we op onderwijs & wetenschappen en de impact van de missies met bijdragen van onder meer Ad Meskens, Ann Dooms, Manuel Sintubin, Mirela Altic en Francismar Alex Lopes de Carvalho.
Ontdek het programma !

Schrijf jij je in voor het European Leaderschip Programme?

Het ELP is een fantastische kans voor jonge professionals en leiders om ervaringen op te doen in de politiek, deel uit te maken van een gemeenschap en professioneel leiderschap te ontwikkelen. Je gaat in gesprek met sprekers en leiders van het hoogste niveau. Tegelijkertijd houd je voeling met de minder bedeelden in de samenleving als vrijwilliger in een van de sociale wijken van Brussel. Meld je aan voor 15 september 2023!
Lees meer ...

Het geloof in de grap

Na 1585 werd Antwerpen een proeftuin voor een nieuw barok en militant katholicisme. Het West-Europa van de zestiende en zeventiende eeuw was diepreligieus. Mocht er al eens gelachen worden met het geloof? Literatuurwetenschapper Lieke Stelling onderzocht tal van Engelse humoristische teksten uit die periode. Ze vertelt over humor en religie in het 17de-eeuwse Engeland.
Bekijk de lezing...

Hoe gevaarlijk is het geloof van de ander?

Na 1585 werd Antwerpen een proeftuin voor een nieuw barok en militant katholicisme. Vooral onder leiding van de jezuïeten werd geëxperimenteerd met manieren om gelovigen te mobiliseren tegen de protestantse vijand en zijn ideeën. Bleef er in die context nog ruimte voor verdraagzaamheid? In deze lezing neemt historica Judith Pollmann (Universiteit Leiden) de tijdsgeest van toen en de praktische gevolgen ervan onder de loep.
Bekijk de lezing...
Belief in solidarity

Call for Papers
Geloof in solidariteit

Welke rol speelt geloof en religieuze inspiratie bij de organisatie van solidariteit? De interdisciplinaire workshop 'Geloof in solidariteit' onderzoekt deze vraag zowel in een hedendaagse superdiverse en post-seculiere verstedelijkte context als in samenlevingen waarin het seculariseringsproces pas in de 19de eeuw startte en nog volop aan de gang is. Keynotesprekers zijn ondere andere Anne Birgitta Pessi en Joan Stavo-Debauge. Deadline: 28 juni 2023. Lees meer ...

Barokke Influencers

'Barokke Influencers' op ATV

Heb jij ‘Barokke Influencers’ gespot op ATV? In de eerste van vier afleveringen starten we aan het Conscienceplein waar de Antwerpse jezuïeten in de zeventiende eeuw hun hoofdkwartier vestigen. De komende drie zaterdagen reizen we verder doorheen de barok in Antwerpen: de ideale opwarming voor de aftrap van het stadsfestival ‘Barokke Influencers’ op 22 april!
Bekijk de reportage ...

2022

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

We sturen u de feestdagen in met een inspirerend cadeau om hart en hoofd aan te warmen: de voorlopig laatste aflevering van de podcastreeks ‘Barokke Influencers’. Daarin voerde Anke Verschueren een gesprek met schrijver, theatermaker en filosofe Marjolijn van Heemstra en jurist, professor en kandidaat-priester Wouter Druwé, over roeping, geloven en zingeving. Samen gaan ze op zoek naar woorden voor het onzegbare, naar een vorm voor het ongrijpbare, naar een houvast voor wat er door onze vingers glipt.
Bekijk onze kerstkaart...

Harry Potter en de zin van het leven

Miljoenen lezer(tje)s wereldwijd verslonden de avonturen van Harry Potter. Wat maakt deze fantasyreeks zo populair? Volgens religiepsychologe Hetty Zock (Universiteit Groningen) zijn de boeken niet alleen leuk, spannend en humoristisch, maar borduren ze ook voort op de algemeen menselijke, existentiële thema’s met een hedendaagse insteek.
Bekijk de lezing...

Een economie van de hoop voor mens en aarde

Met haar boek 'Hoop voor de aarde' biedt klimaatwetenschapster Katharine Hayhoe weerwerk tegen het doemdenken over het klimaat. Hoe kunnen wij het verschil maken? Een debat met filosoof Guy Van Heeswijck (UAntwerpen), beleidsmedewerker Wies Willems (Broederlijk Delen) en architect Alexis Versele (KU Leuven).
Bekijk het webinar...
Barokke Influencers

Podcast Barokke Influencers

2023 wordt hét jaar van de Barokke Influencers, een gloednieuw stadsfestival in Antwerpen. We warmen ons alvast op met een podcastreeks over de invloed van de barok op het leven vandaag. Podcastmaker Anke Verschueren ging daarvoor in gesprek met hedendaagse influencers als kunstenaar en activist Jaouad Alloul, directeur van 11.11.11 Els Hertogen, instagramfenomeen Memes van ‘t Stad en beeldend kunstenaar RiseOne.
Beluister de podcast!

leerkracht geeft les

Nascholingskalender voor leerkrachten

Geef je les of studeer je voor leerkracht? Dan staan er dit najaar enkele interessante evenementen voor jou op ons programma. Benieuwd? Bekijk dan snel onze nascholingskalender voor leerkrachten.

Barokke Influencers

Stadsfestival Barokke Influencers 2023

Gisteren stelden we met veel trots het stadsfestival 'Barokke Influencers' voor samen met mede-initiatiefnemer Universiteit Antwerpen en de vele partners. Het festival belicht de impact van de jezuïeten op kunst en cultuur tijdens de barok. Ook vandaag kan je die invloed nog zien en voelen. Benieuwd naar wat je allemaal zal kunnen bekijken, beluisteren, bewandelen en beleven? Neem dan zeker een kijkje op barokkeinfluencers.be!

zomervakantie 2022

Zomervakantie bij UCSIA

We blazen even uit. Ons kantoor is gesloten van 21 juli tot en met 15 augustus 2022. Je hoeft ons niet helemaal te missen: herbekijk onze webinars of verdiep je in ons U-turnboek. We wensen jullie een deugddoende vakantie en zien jullie graag terug vanaf 16 augustus.

Debat MYEurope

De studenten van de FUCE zomerschool over Europees humanisme deelden hun idee van en visie op Europa en zijn toekomst in een paneldebat gemodereerd door Peter Hanenberg.
Bekijk de opname (in het Engels)...

A Propos Medea

Met de huidige migratiegolven komt de wereld in horden toe aan de grenzen van Europa. Dit zet de Europese cultuur in een ander perspectief. In haar lezing op de FUCE zomerschool zet Isabel Capeloa Gil het bekende werk 'Medea' van Europides in een nieuw, globaal en multicultureel licht. Ze neemt ons mee van een globaal Europa naar post-Europa en terug.
Bekijk de opname (in het Engels)...
Service-Learning

Projectoproep: Service-learning in/met de buurt

Op vrijdag 25 november 2022 organiseert het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs het netwerkevent ‘service-learning in/met de buurt’. Voor dit evenement zijn we op zoek naar inspirerende voorbeelden van service-learning vakken, projecten, onderzoek, getuigenissen, ... in een lokale context. Ken je een project dat het voorstellen waard is? Bekijk dan zeker onze projectoproep!

Reveil Talks

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood, afscheid nemen en rouwen. En toch zit dit onderwerp al veel te lang in een donker hoekje verscholen. Nochtans is onze rouwcultuur de jongste jaren sterk in beweging. In deze reeks vertellen inspirerende troosttrekkers hoe we onze rouwcultuur warmte kunnen inblazen en hoe ze daar met hun werk een steentje toe bijdragen.
Bekijk de webinarreeks...

Islamonderwijs in Europa

Hoe organiseren de Europese landen islamonderwijs? Onderzoekers van over heel Europa en uit verschillende vakgebieden deelden hun inzichten op de conferentie ‘Education of Islam – Islam in Education in Europe’ in Antwerpen.
Bekijk de hoofdsprekers...

Pakjeseconomie: slavernij of toekomst?

Econoom Roel Gevaers (Universiteit Antwerpen) en onderzoeksjournalist Joppe Nuyts (DPG Media België) namen de pakjeseconomie onder de loep. Karl Bosmans (Schoenen Torfs), Danny Van Assche (UNIZO) en Geert Verbelen (VIL) deelden hun ervaringen uit het bedrijfsleven.
Bekijk het webinar...

Ecologie, technologie en economie

Ter ere van zijn emeritaat, stond econoom en filosoof Hendrik Opdebeeck (UAntwerpen) stil bij de relatie tussen de westerse filosofie en de natuur. Heeft de filosofie enkel vastgesteld dat de mens de natuur in de war stuurt? Of heeft haar denken deze ecologische evolutie juist uitgelokt? Is de klimaatcrisis of de pandemie een onomkeerbaar proces waaraan we nog weinig kunnen doen? Of biedt de filosofie een uitweg om toch weer als mensheid met die natuur om te gaan?
Bekijk het webinar...
European Solidarity and Just Finance

Europese solidariteit en rechtvaardige financiering

Call for papers voor een internationale academische workshop in maart 2023. Hoe hoog staat sociaal beleid op de Europese agenda? Welke ondersteuningsmechanismen en financiële instrumenten zijn er nodig om verdere stappen te nemen richting een 'sociaal Europa'? Nieuwe applicatiedeadline: 24 oktober 2022.
Lees meer...

Service-Learning

Laat studenten aan de slag gaan met noden in de samenleving

Hoe krijgen studenten meer voeling met de uitdagingen in de samenleving, en in het bijzonder met die aan de onderkant? Het vak service-learning brengt hen ermee in contact door hen ervaring te laten opdoen in sociale organisaties. Collega Kaat Somers coördineert het Vlaamse Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs en schreef erover in het Ignis webmagazine.
Lees meer...

Divin-Luc Bikubanya

Ontmoet onze ELP-Fellow Divin-Luc Bikubanya

UCSIA verwelkomt Divin-Luc Bikubanya die het team vervoegt voor het komende jaar als Fellow van het European Leadership Programme. Je kan Divin-Luc aan het woord horen in een paneldebat georganiseerd door USOS en 11.11.11 in De Cinema in Antwerpen op 4 mei n.a.v. de vertoning van de film ‘L’empire du silence’.
Lees meer...

Ecologie & geloof

De encycliek Laudato Si’ is alom bekend om haar ‘groene’ thema’s, maar biedt ze ook inspiratie voor het hedendaagse kerkverstaan? Wat betekent het precies om kerk te vormen in tijden van ecologische en sociale crises? Theologe Lea Verstricht (KU Leuven / CCV Bisdom Antwerpen) neemt het concept ‘ec(o)clesiologie’ van theologe Judith Gruber uitgebreid onder de loep.
Bekijk het webinar...

De kunst van katholieke banaliteit in het seculiere Frankrijk

Frankrijk draagt zijn laïcité hoog in het vaandel, maar tegelijkertijd blijft het katholicisme er de ruimte en de tijd bepalen op een manier die vaak slechts als ‘erfgoed’ wordt weggezet. Antropologe Elayne Oliphant (New York University) deelt haar onderzoek hierover in deze theologische lezing.
Bekijk het webinar...

Proclamatie ELP Fellows

Het 'European Leadership Programme' is een fellowship voor een masterstudenten die hun leiderschapscapaciteiten in Europees internationaal beleid willen ontwikkelen. Het programma draagt bij tot de hervorming van het spirituele, sociale en politieke leven in Europa volgens de lange jezuïetentraditie van leiderschapsvorming. Tijdens de zesde diploma-uitreiking was kardinaal Jean-Claude Hollerich SJ de gastspreker.
Bekijk de proclamatie...

Joodse milieu-ethiek

Ariel Mayse (Stanford University) onderzoekt hoe je vanuit het volledige scala van Joodse theologische, juridische en filosofische literatuur tot een milieu-ethiek kan komen die de waarden van het marktindividualisme en het extractivisme weerlegt met verhalen van plicht ten opzichte van de niet-menselijke wereld. Annemarie Mayer (Trier University) reageert vanuit een christelijk perspectief.
Bekijk het webinar...

De Kerk in Vlaanderen

Guy Vanheeswijck, Jean Van Houtte en Gert Verschraegen stellen het boek 'De Kerk in Vlaanderen' voor. De bundel maakt de balans op van de grote transformatie die de Kerk in Vlaanderen de afgelopen zestig jaar heeft doorgemaakt. Verschillende sociologen, filosofen, theologen en andere bevoorrechte waarnemers laten hun licht schijnen op het instituut en zijn verhouding tot de hedendaagse maatschappij.
Bekijk de boekvoorstelling...

Leerkracht voor altijd

Een vlakke loopbaan zoals die van een leerkracht spreekt minder aan in tijden van blitscarrières en jobhopping. Moeten we naar een nieuw model van het lerarenberoep? En hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Sociaal pedagoog Bert Smits (Schoolmakers), Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en ervaringsdeskundigen Yves Demaertelare en Liesbet Depreeuw delen hun expertise in het laatste webinar over het lerarentekort.
Bekijk het webinar...
Digital expo 'Passion: Histories of the Heart'

Call for Papers
Religie, Mobiliteit & Economie

Verken de relaties tussen tussen religie, cultuur, politiek en economie met een frisse, innovatieve blik! De UCSIA zomerschool biedt een gratis interdisciplinair programma aan voor doctoraatsstudenten en junior postdoctorale onderzoekers. De deadline voor kandidaturen werd verlengd tot 25 mei 2022.
Lees meer...

De overheid bekeken door een nieuwe bril

Wat kunnen overheden doen om de negatieve effecten van de vrijemarkteconomie weg te werken? Politica Lies Corneillie (Stad Leuven), schrijver en activist Nick Meynen (European Environment Bureau) en professor bedrijfsethiek Luc Van Liedekerke (UAntwerpen) vertellen over de mogelijkheden op lokaal, nationaal en Europees niveau.
Bekijk het webinar...

Het diverse lerarenkorps

Leerkrachten zijn vaak witte vrouwen. Het gebrek aan diversiteit in het lerarenkorps leidt tot een gebrek aan rolmodellen voor heel wat leerlingen. Maar hoe komt dat en wat kunnen we er aan doen? Leerkrachten Samira Arbaji, Alain Sucaet en Ann Van de Kerckhove, onderzoekers Noël Clycq, Stefan Dewitte en deskundige Katrien De Clercq zoeken naar antwoorden en oplossingen.
Bekijk het webinar...

2021

nieuwjaarsconcert

Nieuwe datum nieuwjaarsevent

UCSIA zou op 20 januari een nieuwjaarsevent organiseren in de barokke jezuïetenkerk Sint-Carolus Borromeus in Antwerpen. Op het programma: gelegenheidstoespraken en een vioolconcert met barokmuziek van de Antwerpse componist Henri-Jacques De Croes, gebracht door het strijkorkest ‘Le Pavillon de Musique’, o.l.v. Ann Cnop. Omwille van de nieuwe coronamaatregelen, verschuift dit event naar 23 juni 2022.
Lees meer...

De kracht van een gemeenschapseconomie

Niet alleen de markt en de overheid drijven de economie. Ook burgers die zich verenigen en zetten veel in beweging. Commons initiatieven en de gemeenschapseconomie vormen een krachtig alternatief dat rekening kan houden met de grenzen van mens en planeet. Eva van Velzen (De Transformisten), onderzoeker Jef Peeters (CeSO KU Leuven) en historica Maïka De Keyzer (KU Leuven) vertellen er alles over.
Bekijk het webinar...

De leerkracht (onder)gewaardeerd

Waar leraren in vervlogen tijden mensen met veel aanzien waren, lijkt dat vandaag de dag voorbij. Mensen spreken eerder neerbuigend over leerkrachten en ouders lijken het gezag van leerkrachten met regelmaat in twijfel te trekken. Socioloog Bram Spruyt, leerkrachten Siham Taibi, Steven Deltour en Dorien Relecom en onderwijsfilosoof Luc Braeckmans hebben het over de (onder)waardering van leerkrachten.
Bekijk het webinar...
HDCA 2022

HDCA 2022 Call for Papers: Capabilities and Transformative Institutions

De jaarlijkse conferentie van de Human Development and Capability Association brengt mensen samen van over de hele wereld, vanuit verschillende disciplines en onderzoeksvelden, die een interesse hebben in menselijke ontwikkeling en capaciteiten. De editie van 2022 heeft plaats in Antwerpen van 19 tot 22 september. Als co-host, verwelkomen we graag voorstellen en papers over het thema van de conferentie of over één van de kernthema's van HDCA. Deadline: 28 februari 2022
Lees meer...

Een nieuw begin zonder onschuld

Hoe kunnen we gemeenschappen opbouwen en samen leven zonder te ontkennen dat dit onvermijdelijk samen gaat met conflict? En hoe geven we conflict en onenigheid een productieve rol in dit proces? Judith Gruber onderzocht deze vragen in haar theologisch webinar.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Levensbeschouwingen in gesprek?

Cliënten, patiënten en bewoners binnen de zorg ervaren zingeving en spiritualiteit vanuit hun eigen context en achtergrond. En ook wie binnen de zorg werkt rond of aandacht heeft voor thema’s als zinbeleving doet dat vanuit het eigen denkkader. Waar men zou verwachten dat dit voor botsingen zorgt, leert de praktijk ons dat die verschillende contexten vaak net een verrijking kunnen vormen.
Herbeleef het online symposium...

De arbeidsmarktpositie van migranten

Met welke uitdagingen worden migranten en personen met een migratieachtergrond geconfronteerd? Dries Lens en Herwig Verschueren schetsen de situatie op de Belgische arbeidsmarkt. Ze focussen in het bijzonder op het fenomeen 'detachering'. Wat betekent dit voor de gedetacheerde werknemers - in termen van toegang tot werkgelegenheid, loon en sociale bescherming - en voor de Belgische arbeidsmarkt?
Bekijk het webinar...

Grenzen aan de markt

De markt gaat voor eeuwige groei. Welke gevolgen heeft dit voor ons en de planeet? Hoe zorgen we op bedrijfsniveau voor een duurzame ontwikkeling en groei? Tina Ermgodts (ondernemer bij Wilms), Jan Mertens (FRDO), Jonas Van der Slycken (De Transformisten), studente Nynke Rammeloo (UAntwerpen) en filosofe Martha Claeys (UAntwerpen) gaan in gesprek.
Bekijk het webinar...

Veiligheidsallianties in tijden van strategische onzekerheid

Is het traditionele militaire defensiepact voorbijgestreefd, of maakt het zijn comeback in tijden van nieuw strategisch gevaar en onzekerheid? Thomas Wilkins en Tanguy Struye de Swielande deelden hun visie op dit onderwerp in onze reeks over de geostrategische beveiligingsrelaties tussen Europa, de Verenigde Staten en de regio rond Azië en de Stille Oceaan.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

De kost van outsourcing

Bedrijven spitsen zich toe op hun kerntaken en besteden nevenactiviteiten uit. Zo kunnen efficiëntiewinsten worden geboekt. Waarom is outsourcing zo populair in België? En welke impact heeft het op de arbeidsmarktpositie van kortgeschoolden? Wouter Zwysen (ETUI) en Jan Buelens (Universiteit Antwerpen) leggen het uit.
Bekijk het webinar...

Historisch geheugen, collectief geweten

Hoe gaan we van onvoltooid verleden naar gedeelde toekomst? Van ‘never again’ als basis voor de opbouw van Europa tot kritische kanttekeningen bij de eenzijdige West-Europese herdenkingspolitiek: een debatavond met Peter Verovšek, Rachida Lamrabet en Marjan Verplancke, Ivo Janssens en Heleen Touquet.
Bekijk de debatavond...

Anthony Atkinson en Thomas Piketty

Koen Decancq (Universiteit Antwerpen) en Matthias Somers (Denktank Minerva) kijken met de hedendaagse bril van Atkinson en Piketty naar de gevolgen en betekenis van het sociaalcontractdenken vandaag.
Bekijk het webinar...

Maatchappelijk verantwoord ondernemen

Sabine Denis (UC Louvain en SPES) en Wouter Vandenhole (Universiteit Antwerpen) denken na over de verantwoordelijkheid en de verplichting die bedrijven als belangrijke maatschappelijke actoren hebben in het creëren van goede jobs voor al hun werknemers, en hun bredere maatschappelijke opdracht.
Bekijk het webinar...

John Rawls en Robert Nozick

In de 20ste eeuw hertaalden filosofen John Rawls en Robert Nozick het sociaalcontractdenken, elk op hun eigen manier. Antoon Vandevelde, emeritus professor wijsbegeerte aan de KU Leuven, schijnt zijn licht op het sociaal contract in de 20ste eeuw.
Bekijk het webinar...

De rol van de overheid

Wat is de rol van de overheid in het creëren van kwalitatieve tewerkstellingskansen voor kortgeschoolden? Monique Kremer (Universiteit van Amsterdam) en Antoon Vandevelde (KU Leuven) bogen zich over deze vraag in het tweede webinar in onze reeks over jobs voor kortgeschoolden.
Bekijk het webinar...

Hoop in klimaattransitie

We worden overspoeld met onheilspellende berichten over het klimaat. Is het te laat of is er nog hoop? Hoop kan een drijvende kracht zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het inspireert tot actie; van persoonlijke keuzes in levensstijl tot burgercoöperaties. Steven van den Heuvel (The Hope Project), Luk Bouckaert (KU Leuven), Margot Vingerhoedt (Ecopower) en Karen Bakker delen hun kennis en ervaring.
Bekijk het webinar...

De waarde van werk

Winkelbedienden, schoonmaakpersoneel, pakjesbezorgers, zorgpersoneel, … werden doorheen de eerste coronagolf bewierookt als helden van de samenleving. Tegelijk blijkt dat we verschillende van deze essentiële beroepen in normale tijden veel minder naar waarde schatten. Valeria Pulignano (KU Leuven) en Patrizia Zanoni (Universiteit Hasselt) leggen het uit waarom.
Bekijk het webinar...

John Locke en het liberalisme

John Locke was een belangrijke filosoof in de vroege verlichting. Hij wordt beschouwd als de vader van het liberalisme. Wat was zijn visie op het sociaal contract? Politiek filosoof Alexander Rosenthal (Johns Hopkins University) zet John Locke in de context van het ontluikende liberalisme.
Bekijk het webinar (in het Engels)...
niet langer onzichtbaar

Studiedag ‘Niet langer onzichtbaar' uitgesteld

Helaas moeten we de studiedag 'Niet langer onzichtbaar' uitstellen. We hopen binnenkort een nieuwe datum in het voorjaar van 2022 te kunnen aankondigen. Blijf je graag op de hoogte van de nieuwe datum? Schrijf je dan in op de mailinglijst van het event.
Lees meer...

Thomas Hobbes en het sociaal contract

In 1651 schreef filosoof Thomas Hobbes het boek ‘Leviathan’. Met dit boek legde hij de basis voor de moderne westerse politieke filosofie vanuit het perspectief van de sociaalcontract-theorie. Hoe modern is 'Leviathan'? Maurice Adams (Tilburg Law School) heeft het over Thomas Hobbes.
Bekijk het webinar...

Alle dingen nieuw

Erik Borgman stelde zijn nieuwste boek voor. In ‘Alle dingen nieuw’ gaat hij op zoek naar de betekenis van geloven, ontvankelijk zijn, leven van vertrouwen in een wereld die controleerbaarheid en maakbaarheid proclameert.
Bekijk het webinar...

Bouwen aan een sociaal Europa

In 2017 stelde de Europese Commissie 20 principes voor waarop elke Europese burger zou moeten kunnen rekenen: de Europese pijler van sociale rechten. In welke mate biedt deze pijler werkelijk bescherming? Cindy Franssen (Europees Parlement) en Anne Van Lancker (Decenniumdoelen) delen hun inzichten.
Bekijk het webinar...

Projectoproep studiedag ‘Service-Learning voor Duurzaamheid’

Werk jij rond service-learning en duurzaamheid? Het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs is op zoek naar professionals die een presentatie of workshop willen geven over dit thema op de Vlaamse Service-Learning bijeenkomst op 9 november 2021! Je kan jouw voorstel nog indienen tot en met 1 oktober 2021.
Lees meer...

Hoe helpt Europa de Belgische relance?

De EU ontwikkelde nieuwe financieringsinstrumenten om de lidstaten te helpen bij het opvangen van de COVID-schok, en om de relance te bevorderen. Wat betekent dit voor België? Xavier Vanden Bosch (Europees Semester Officer), Anton Muyldermans (kabinet Dermine) en Koen Debackere (voorzitter Vlaams relancecomité) geven meer uitleg.
Bekijk het webinar...

Jezuïetenarchitectuur in het vizier van de confessionele politiek

Kunsthistorica Evonne Levy (Universiteit van Toronto) nam ons mee doorheen de sleutelperiodes van de gepolitiseerde interpretatie van de Europese jezuïetenarchitectuur in de 19de en 20ste eeuw tijdens de zomerschool over jezuïetenerfgoed.
Bekijk het webinar (in het Engels)...
Kies voor hoop

Kies voor hoop

Dit lessenpakket wil bijdragen tot een mentale shift in de economie. Het postcoronatijdperk met zijn grote ecologische en sociale uitdagingen biedt daartoe een bijzondere kans. Het pakket maakt via allerlei concrete hedendaagse opdrachten de leerlingen bewust van de basisprincipes van een op hoop geënte economie. Zingeving en denken vanuit de toekomst staan daarbij centraal.
Lees meer...

Digital expo 'Passion: Histories of the Heart'

Virtuele tour 'Passie: Verhalen uit het hart'

In het voorjaar organiseerden het Religious Bodies-team en UCSIA de tentoonstelling 'Passie: Verhalen uit het hart' in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. De expo vertelt complexe verhalen over het hart in het katholieke symbolisme, de devotie en de mystiek in de negentiende en twintigste eeuw. De emotionele betekenissen van de harten van de gelovige stervelingen en de goddelijke harten van Jezus en Maria staan centraal in deze analyse van religieuze afbeeldingen, objecten en praktijken.
Je kan de expo nu online bezoeken...

MYEurope

Europa lijkt opnieuw in crisis te verkeren. Wat is de toekomst van dit project dat eenheid en diversiteit verbindt? Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om samen op zoek te gaan door onze ervaringen, angsten en verwachtingen te delen. In het debat MYEuropa nodigt moderator Peter Hanenberg studenten vanuit alle hoeken van het continent uit om hun visie voor Europa te presenteren. Deze jonge mensen zijn dan misschien geen experts in de technische zin van het woord, maar zonder hen en hun engagement heeft geen enkel project kans van slagen.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Tanend Europa

Historicus José Miguel Sardica neemt ons mee op een trip doorheen de Europese geschiedenis. De Europese 'founding fathers' bouwden een 'veilige haven' om nieuwe oorlogen te vermijden en totalitaire regimes het hoofd te bieden (1914-1945). Nu de herinnering aan deze donkere periode vervaagt, lijkt Europa opnieuw uit elkaar te vallen. Wat zijn de gevaren en hoe gaan we daar best mee om?
Bekijk het webinar (in het Engels)...
vacature 4k

Vacature senior projectcoördinator

Heb jij interesse in onze themalijnen 'Economie & ethiek' en 'Europa & solidariteit'? Kan je goed organiseren, coördineren en netwerken? We zoeken een enthousiaste projectcoördinator met kennis van sociaal beleid, de sociale dimensie van Europa, arbeidsmarkt en sociale economie, sociaal rechtvaardige klimaattransitie en/of financiële ethiek.
Bekijk de vacature...

Christendom en radicaal-rechts

Hoe komt het dat radicaal-rechtse politici vaak ondersteund worden door een conservatief-christelijke achterban? Welke gemeenschappelijke denkbeelden en idealen koesteren ze? Journalist Sander Rietveld (ZEMBLA), historicus Vincent Scheltiens (UAntwerpen) en politica Bianca Debaets (CD&V) buigen zich over deze vragen in dit webinar i.s.m. Tertio.
Bekijk het webinar...

Overhoop met schulden

Voor vele huishoudens hebben de coronapandemie en de lockdown ook financiële gevolgen. Socioloog Elias Storm, vrederechter Lode Vrancken, maatschappelijk werker Charis Gysel en ervaringsdeskundige Judith Tobac namen de juridische, economische en sociale dimensies van de schuldproblematiek onder de loep.
Bekijk het webinar...

Klimaatmigratie en solidariteit

Klimaatverandering treft de kwetsbaarste mensen het meest. Zij zijn niet de primaire oorzaak, maar worden wel geconfronteerd met de ongunstige effecten. Josianne Gauthier (CIDSE), Lore Van Praag en Loubna Ou-Salah (CeMIS), Alberto Ares SJ (IUEM) en Peter Rožič SJ (JESC) onderzochten hoe we solidariteit kunnen organiseren.
Bekijk het webinar...

Veiligheidssamenwerking in de regio Azië / Stille Oceaan

In de regio Azië / Stille Oceaan heerst er ongerustheid over de veiligheid, onder meer omwille van de toenemende macht van China. Welke allianties spelen er mee? Welke architectuur is nodig om de huidige bedreigingen het hoofd te bieden. We verwelkomen Yoichiro Sato (Ritsumeikan Asia Pacific University) als hoofdspreker, Bryce Wakefield (Australian Institute of International Affairs) als respondent en Elena Atanassova-Cornelis (UAntwerpen) als moderator.
Bekijk het webinar...

De stad na corona

De coronacrisis heeft een verstikkende impact op het leven in de stad. Socioloog Stijn Oosterlynck trekt lessen voor de toekomst met bijzondere aandacht voor wie financieel kwetsbaar is. Professionals Koen De Maeseneir (Wijkgezondheidscentra), Laura Lauwers (UAntwerpen) en Esma Uçan (Samenlevingsopbouw Antwerpen) getuigen over lokale gezondheidsvoorzieningen, publieke ruimte en huisvesting. An Rekkers (VRP) verzorgt de slotreflectie.
Bekijk het webinar...

Hoopvol en ethisch leiderschap

Wat onderscheidt hoopvol leiderschap van andere vormen van leidinggeven? Hoe zorgt hoop voor een meerwaarde in een onderneming? Wat zijn de voordelen en de valkuilen? Ontdek het samen met academisch expert Steven van den Heuvel (The Hope Project), bestuurder Bart De Smet (Ageas), student-ondernemer Anthony Longo (UAntwerpen) en ondernemer Ingrid Verduyn (WaW jobs).
Bekijk het webinar...

Islamonderwijs in Europa

Tegen het licht van arbeidsmigratie en de vluchtelingencrisis, is de manier waarop islam onderwezen wordt in onderwijscontexten onderwerp van debat in Europa. De nieuwe publicatie ‘Islamic Religious Education in Europe’ kijkt naar de uitdagingen en voordelen van effectief islamonderwijs. We hadden Martin Rothgangel (Universität Wien) en Abdullah Sahin (University of Warwick), twee van de auteurs, te gast op de online boekvoorstelling.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Subliem en subtiel? De Kathedraal, 500 jaar zoeken naar taal

De O.L.V.-Kathedraal is al 500 jaar een belangrijk deel van het Antwerpse stadsweefsel. Haar rijke geschiedenis nodigt ons uit tot reflectie over haar rol van vandaag en morgen. Guido Vanheeswijck, Jan Van Ballegooijen, Jens Van Rompaey en Marlies De Munck analyseren de verhouding van de Kathedraal tot de hedendaagse seculiere samenleving. Aansluitend is er het concert ‘the four seasons’ van Antonio Vivaldi / Max Richter door het Atanares ensemble met soliste Nadja Nevolovitsch.
Bekijk het webinar en concert...

Kolonialisme en Europees burgerschap

Gurminder K. Bhambra (University of Sussex) en Tomaso Ferrando (Universiteit Antwerpen) bespraken Europese waarden en de herinnering aan het kolonialisme in het laatste webinar in de reeks over Europese waarden.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Is er nog werk voor laaggeschoolden in België?

Steven Vanackere (Nationale Bank van België en Hoge Raad voor Werkgelegenheid) en Chris Serroyen (ACV-studiedienst) onderzoeken de positie van laaggeschoolden op de Belgische arbeidsmarkt.
Bekijk het webinar...

De Donuteconomie: een 25%-revolutie?

Kan de ‘donuteconomie’ antwoord bieden op de grote vragen van deze tijd? En wat is er nodig om het concept om te zetten in realiteit? Ondernemer Bruno Delepierre (Happonomy), professor Brent Bleys (UGent), Dirk Van der Roost (Broederlijk Delen) en student Benoît Dutordoir (UGent) deelden hun inzichten in het derde en laatste webinar in onze reeks over de donuteconomie van de hoop.
Bekijk het webinar...

Burgerschapsregimes in Europa en daarbuiten

De pandemie heeft de betekenis van bepaalde sociale gedragingen veranderd, zoals bijvoorbeeld handen schudden en het gezicht bedekken. Hoe kunnen we deze inzichten gebruiken om burgerschap na de pandemie vorm te geven? Bekijk het webinar met Jo Shaw (Edinburgh Law School) en Eva Brems (Human Rights Centre, Universiteit Gent).
Bekijk het webinar (in het Engels)...

De slag om de kinderbijslag

Conner Rousseaus idee om het groeipakket af te schaffen, zorgde voor een pittig debat. Maar, is dat nu wel of niet een instrument om armoede te bestrijden? Wim Van Lancker (KU Leuven) legt het ons uit. Nadien beslechten Henk Van Hooteghem (Steunpunt Armoedebestrijding) en Yves Coemans (Gezinsbond) de slag om de kinderbijslag.
Bekijk het webinar...

Agro-ecologie: de natuur als bondgenoot

Onze huidige manier om voedsel te produceren put gronden uit, brengt boeren in de problemen, en is nefast voor milieu en klimaat. Nochtans bestaat er een werkbaar alternatief, de agro-ecologie, nauw verwant met biologische landbouw. Ondernemer Stijn Van Hoestenberghe (Omegabaars), prof. Barbara Van Dyck (Coventry University), Suzy Serneels (Broederlijk Delen) en studente Emma Deckers (UAntwerpen) vertellen.
Bekijk het webinar...

Achter de schermen van 'Passie. Verhalen uit het hart'

Hoe kwam de stadswandeling en de expo in de Sint-Pauluskerk tot stand? Het Religious Bodies-onderzoekstem neemt je mee in de methodes, bronnen en historiografische velden die ze gebruikten om de verhalen van het hart in katholiek symbolisme, devotie en mystiek te vertellen.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Tribalisering van Europa in de wereld

Tribalisering is een globale trend in de wereld vandaag. De verkiezing van Donald Trump, de Brexit, populistische bewegingen zoals het Catalaanse seperatisme en het verglijden van de democratie in Centraal- en Oost-Europa zijn allemaal voorbeelden van tribalisering. Politiek wetenschapper Marlene Wind (Universiteit van Kopenhagen) en historicus Koert Debeuf (EUObserver) bespraken de tribalisering van Europa in de wereld.
Bekijk het webinar...

Grondstoffen: circulair als sleutel

Het grondstoffengebruik in de wereld neemt pijlsnel toe en heeft daarbij de grens van onze planeet al flink overschreden. Het wordt tijd om het tij te keren. Dat kan, vanuit een totaal andere manier om met producten en goederen om te gaan, vanuit een kringloopperspectief en vanuit een deeleconomie. Slagen we erin ons huidig materialistisch model te overstijgen? Ondernemer Wietse Vermeulen (Maakfabriek), professor Tom Kuppens (Universiteit Hasselt), Wies Willems (Broederlijk Delen) en studente Laura Verboven (Universiteit Hasselt) gaan met elkaar in dialoog.
Bekijk het webinar...
vacature projectcoördinator onderwijs

Vacature projectcoördinator onderwijs

Heb jij interesse in Service-Learning, (wereld)burgerschapseducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling en lesgeven? Kan je goed organiseren, coördineren en netwerken? Dan is dit de geknipte uitdaging voor jou! Jouw to do-lijstje: Je coördineert het Vlaamse Netwerk voor Service-Learning in hoger onderwijs. Je ontwikkelt educatieve pakketten voor hoger en middelbaar onderwijs. Je organiseert vormingsdagen voor leerkrachten, docenten en onderwijsondersteuners.
Bekijk de vacature...

Kies voor hoop

Kies voor hoop

Dit lessenpakket wil bijdragen tot een mentale shift in de economie. Het postcoronatijdperk met zijn grote ecologische en sociale uitdagingen biedt daartoe een bijzondere kans. Het pakket maakt via allerlei concrete hedendaagse opdrachten de leerlingen bewust van de basisprincipes van een op hoop geënte economie. Zingeving en denken vanuit de toekomst staan daarbij centraal.
Lees meer...

Planetaire theologie en klimaatverandering

Wat is de rol van 'mens', 'overheid' en 'politiek' in de klimaatverandering? Professor Peter Scott laat zich inspireren door populaire cultuur, planetaire en politieke theologie om een antwoord te vinden op deze vraag.
Bekijk het webinar (in het Engels)...
Gender

Mannelijkheid in tijden van crisis

In tijden van conflict of crisis, grijpen politieke actoren vaak terug naar het concept van de traditionele familie en de klassieke genderrollen. In dit webinar doken Brandon Hamber, Catherine Baker, Uğur Ümit Üngör en Philipp Schulz in de sociale constructie van gender en onderzochten ze de alternatieven in het licht van burgerschap.
Lees meer en herbekijk...

ELP fellowship

Au nom de la séparation: judaïsme et christianisme à l’épreuve

Filosofe en musicologe Danielle Cohen-Levinas van Sorbonne Université gaf een webinar over 'séparation'. Het jodendom en het christendom zijn twee Abrahamitische religies met één gemeenschappelijke tekst: de Hebreeuwse Bijbel. Dit gedeelde fundament onderging echter 'une séparation'. De tekst is nu beschikbaar in het Frans, het Engels en het Nederlands.
Lees meer...

Microfinanciering als hefboom tegen armoede

Terwijl de COVID-19-pandemie vooral de economie van ontwikkelingslanden verzwakt, komen de spelers in de microfinanciering in actie om hun meest kwestbare klanten te ondersteunen. Experten Cécile Lapenu (CERISE), Loïc De Cannière (INCOFIN) en Johan Bastiaensen (IOB, Universiteit Antwerpen) bespreken de impact van de globale coronacrisis op armoede en microfinanciering in ontwikkelingslanden.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Generatie van solidariteit?

Stelt de coronacrisis de intergenerationele solidariteit in vraag? De ouderen zouden de samenleving stilleggen, terwijl de jongere generaties moeten opdraaien voor de kosten. Benjamin De Mesel, Bea Cantillon en Sarah Kuypers geven duiding.
Bekijk het webinar...

Veiligheidssamenwerking tussen de EU en de VS

Dit webinar met Stephen G. Brooks (Dartmouth), Sven Biscop (Egmont Instituut) en Tom Sauer (Universiteit Antwerpen) analyseert de relatie tussen EU en VS in het licht van de recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.
Bekijk het webinar...

De toekomst is geen wit blad

Voormalig MO*-hoofdredacteur Gie Goris en wetenschapshistoricus Bert De Munck denken kritisch na over de manier waarop we uit deze crisis kunnen geraken en een betere toekomst kunnen bouwen. Hoe pakken we dit aan: terug van nul beginnen, terug naar het fundament en bijsturen waar het systeem is ontspoord of wordt het ‘back to usual’?
Bekijk het webinar...

2020 in vogelvlucht

2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de pandemie. Het jaar van sociale afstand, lockdowns en knuffelcontacten. Maar ook het jaar van vertraging, stilstaan en vooruitkijken. Het coronavirus trof de wereld hard. Toch bleef UCSIA in deze moeilijke tijden bijdragen aan brede en diepe maatschappelijke reflectie. Digitaal waren we juist méér aanwezig. In dit filmpje blikken we terug op een bijzonder jaar.
Lees meer over 2020...
Naar een nieuw sociaal contract

Naar een nieuw sociaal contract

In september 2020 lanceerden 15 academici de solidariteitsactie 1000x1000 tegen kansarmoede. De campagne werd een groot succes: meer dan 1200 collega’s ondertekenden de oproep en er werd bijna 700.000 euro opgehaald. De actie loopt op zijn einde op 3 februari met het online slotcongres 'Naar een nieuw sociaal contract' waarin eminente collega’s, experten uit de armoedeorganisaties én de minister van Sociale Zaken nadenken over de vraag naar een vernieuwd sociaal beleid voor de toekomst.
Lees meer...

Lees meer

De aantrekkingskracht van extreemrechts

MO* magazine interviewde Cynthia Miller-Idriss over de aantrekkingskracht van extreemrechts. Cynthia verzorgde één van de keynotes in onze webinarreeks over Europese waarden.
Lees het interview...

2020

ELP fellowship

UCSIA Fellowship European Leadership Programme

Het ELP is een opleiding van vijf maanden waarin de fellows een voltijdse stage moeten doen aan één van de Europese instellingen of in het EU-ecosysteem, zoals bijvoorbeeld bij UCSIA. Naast werkervaring, krijgen de deelnemers leiderschapsvorming, gaan ze in gesprek met de beleidsmakers en worden ze persoonlijk gecoached door een mentor. UCSIA biedt een voltijdse stage aan.
Lees meer...

Seeking Asylum in Europe: ‘European Values’ and Queer Claims

Nuno Ferreira (University of Sussex) en Alexander Dhoest (Universiteit Antwerpen) zorgden voor een boeiend afsluiter van onze reeks over Europese waarden, burgerschap en gemeenschap met een webinar over seksualiteit, gender identiteit en mensenrechten.
Bekijk het webinar...

Solidariteit versus armoede

Zal de coronacrisis leiden naar een nieuw sociaal contract dat de strijd tegen de armoede wél kan winnen? Om deze vraag te beantwoorden, gaan vier Antwerpse onderzoekers in dialoog. Stijn Oosterlynck focust op de impact van warme solidariteit en sociale innovatie op armoede in tijden van corona. Bérénice Storms en Marjolijn De Wilde richten zich op de hulpverlening van de OCMW’s tijdens de coronacrisis. Tot slot reflecteert Bea Cantillon over de impact en de tekortkomingen van de koude solidariteit.
Bekijk het webinar...
HDCA Conference 2021

HDCA-conferentie 2021 “Capabilities and Transformative Institutions”

Hoe organiseren we de wereld morgen? Covid-19 heeft ons geleerd dat we er niet klaar voor zijn. We waren verdeeld, niet in staat om samen te handelen, met een gebrek aan bedachtzaamheid. Hoe kunnen we de structuur van onze samenleving verbeteren en een rechtvaardigere en duurzame wereld bouwen? Deze vraag staat centraal op de HDCA-conferentie 2021, die zal plaatsvinden op 13-15 september 2021 aan de Universiteit Antwerpen.
Lees meer...

Onderwijsongelijkheid: terugblik naar de toekomst

Iedereen zou dezelfde kansen moeten krijgen in het leven. Daarom is onderwijs zo belangrijk: het is een grote gelijkmaker. Maar slaagt het in zijn opzet? In dit webinar hebben Luc Huyse, Mieke Van Houtte en Saïda Sakali het over de democratisering van het onderwijs en ongelijkheid.
Bekijk het webinar...

Een rechtvaardige klimaattransitie?

Klimaatverandering, armoede en sociale ongelijkheid zijn ongetwijfeld de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Hoe stemmen het klimaatbeleid en het sociaal beleid op elkaar af? Tim Goedemé stelt vijf stellingen voor een faire klimaattransitie voor. Erik Schokkaert stelt 'lastige vragen' om het debat te openen. Pieter Leroy legt de link met good governance.
Bekijk het webinar...

Kinderen van de dekolonisatie

Als slot van de webinarreeks 'Debating Development', nodigden we auteur Nadia Nsiya, stadsdichter Seckou Ouologuem en rapper Pasi uit voor een boeiende avond met slam poetry, muziek en uiteraard een interessant debat over kolonisatie en dekolonisatie.
Bekijk het webinar...
Themacahier economie van de hoop

Themacahier 'Een economie van de hoop'

Op 3 december vonden Trends-lezers bij hun wekelijkse magazine het themacahier ‘Een economie van de hoop’. Dit adhoc-nummer werd samengesteld door een speciale redactie van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop, Streven Vrijplaats en UCSIA. De redactie vroeg een aantal prominente essayisten en bedrijfsleiders, jong en oud, om hun ideëen over een economie van de hoop neer te pennen.
Lees meer...

Projectcoördinatoren

UCSIA breidt uit en daarom zijn we op zoek naar een junior projectcoördinator en een senior projectcoördinator. Word jij onze nieuwe collega?
Lees meer...

Intersectionaliteit, ongelijkheid en de uitdaging van Europese waarden

Sociologe Akwugo Emejulu en historica Heleen Debeuckelaere bespraken 'Intersectionaliteit, ongelijkheid en de uitdaging van Europese waarden' in het zesde webinar in onze reeks 'European Values, Citizenship & Belonging'.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

De genereuze ruimte

De ruimtes die we bewonen nemen vandaag meer dan ooit een prominente plaats in in onze belevingswereld. Maar hoe kan een ruimte voor verbinding en verdieping zorgen? Hoe geven we nieuwe plekken van betekenis vorm? Interieurarchitect Tom Callebaut (tc plus & KU Leuven) stelt 'de genereuze ruimte' voor, een uniek concept dat tot stand kwam uit ontwerpend onderzoek, concrete projecten en persoonlijke ervaringen.
Bekijk het webinar...

De rol van nationalisme in de Europese gemeenschapsopbouw

In deze sessie van de lezingenreeks 'European Values, Citizenship and Belonging', vertelde Cynthia Miller-Idriss (American University, Washington, DC) over gevoel erbij te horen, exclusie en nationale ruimte. Noel Clycq (Universiteit Antwerpen) gaf een respons op haar lezing.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Het doel van de financiële sector

Wat is het doel van de financiële sector? Wat verwachten we van ons financieel systeem? David Pitt-Watson (University of Cambridge) besprak deze vragen met Luc Van Liedekerke (Universiteit van Antwerpen), Frank Vanaerschot (FairFin) en Tom Van den Berghe (Febelfin).
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Vrouwen, werk en zorg: Naar een nieuwe economische balans

Professor Yana Van der Meulen Rodgers denkt na over hoe we een feministische economie kunnen opbouwen tijdens de Covid-19-pandemie. Daarna deelt Ilse De Vooght het verhaal over het ontstaan en de resultaten van de 30-uren-werkweek, waarmee vrouwenorganisatie Femma vorig jaar experimenteerde.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Naar een financiële markt in dienst van de maatschappij

Hoe gaan we naar een financiële markt in dienst van de maatschappij? Politiek economiste Ann Pettifor en Thomas Van Craen, CEO van Triodos Bank, onderzochten deze vraag in het eerste voorbereidende webinar voor de 'Economy of Francesco'-conferentie. 
Bekijk het webinar...

De dialoog tussen joden, christenen en moslims

Experten Etienne Vetö en Felix Körner sj gingen in gesprek over de actuele hangijzers in de trialoog met vertegenwoordigers van de drie verschillende geloofsovertuigingen. Dit online colloquium viert de 20ste verjaardag van het christelijke opinieweekblad Tertio, en werd georganiseerd samen met UCSIA en het Instituut voor Joodse Studies.
Bekijk het colloquium...

De rol van oorlogsherinnering in de Europese integratie

In deze sessie van de lezingenreeks 'European Values, Citizenship and Belonging', vertelde Peter Verovšek (University of Sheffield) over de breuklijnen en integratie in de nasleep van de wereldoorlog. Historicus Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, gaf een respons op zijn lezing.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Christianity, Social Justice and Civic Duty after Assisi 2020

Op 3 oktober 2020 ondertekende Paus Franciscis in Assisi zijn derde encycliek: Fratelli Tutti. Francis Davis onderzoekt wat we kunnen leren uit het document, een halfjaar na de corona-uitbraak in Europa. De hamvraag van zijn lezing is: hoe geven we concreet vorm aan nieuwe strategiëen van sociale en economische verandering en burgerplicht in het huidige ontwrichtende tijdperk?
Bekijk het webinar...

De vluchtelingencrisis, solidariteit en waarden

In deze sessie van de lezingenreeks 'European Values, Citizenship and Belonging', vertelde Lilian Tsourdy (Maastricht University) over de Europese 'vluchtelingencrisis' als een crisis van de Europese waarden en het Europese bestuur. Philippe De Bruycker, een advocaat gespecialiseerd in het Europese immigratie- en asielrecht, gaf een respons op haar lezing.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

De mens centraal

Dit webinar liet ondernemers aan het woord die zich laten inspireren door Europese waarden zoals het personalisme. Dat is een filosofische stroming die focust op waarden als gemeenschap, solidariteit, het common good en het belang van de menselijke persoon. Na een inleiding van Dries Deweer, delen Hilde Crevits, Erik Hendriks, Ingrid Verduyn en Luk Bouckaert hun ervaringen in het bedrijfsleven.
Bekijk het webinar...

Ecowelvaart

Kost een duurzame economie ons welvaart, of levert duurzaamheid voldoende op? Hoe kan de coronacrisis ons helpen om antwoorden te vinden? Wat zouden het bedrijfsleven en de zorgsector kunnen doen? En hoe kan de overheid ecowelvaart ondersteunen? Arnoud De Meyer, Christ’l Joris, Cathy Macharis en Cathy Berx gingen in gesprek over deze thema’s.
Bekijk het webinar...

De marktcorrigerende impact van sociale economie

Ton Wilthagen, Gorik Ooms en Ides Nicaise brengen een sterk pleidooi voor meer investeringen in de sociale economie. Ze doen een oproep om een verstandig systeem uit te werken dat zorgt voor een evenwichtigere verdeling van de kosten en de opbrengsten van het armoedebeleid.
Bekijk het webinar...

Voedselbanken in nood

De coronacrisis treft niet iedereen in gelijke mate. De voedselbanken trekken aan de noodbel: er is een groot vrijwilligerstekort! UCSIA doet een oproep aan jonge mensen, een oproep die VRT NWS deelt.
Lees het artikel...

Een new deal voor de cultuursector

Hoe organiseren we solidariteit met de kunstensector? Voldoet het kunstenaarsstatuut? Hebben kunstenaars voldoende aan een inkomen of zijn collectieve acties nodig om hen ook platformen aan te bieden? Geert Buelens ging in gesprek met Yasmine Kherbache en Danny Devos, gemodereerd door Annick Schramme.
Bekijk het webinar...

Online service-learning

De coronacrisis heeft de aandacht voor digitale service-learning sterk opgedreven. In dit webinar analyseren Nadine Blignaut-van Westrhenen, Lotte van der Haar en Babette Berrocal Vargas-van den Brink de mogelijke toekomstscenario’s van de digitalisering van service-learning.
Bekijk het webinar...

Kerk & digitale media

In dit webinar getuigen ervaringsdeskundigen Philip Debruyne sj en Bart Paepen over de mogelijkheden en beperkingen van het digitale kerk-zijn. Tijdens de lockdown ontwikkelden ze een eigen digitaal aanbod voor hun parochies. Het werd een boeiend gesprek over de praktische en theologische consequenties van online liturgie, sacramenten en pastoraal.
Bekijk het webinar...

U-turn lessenpakket burgerschapsvorming

UCSIA creëerde een lessenpakket burgerschapsvorming voor leerlingen in het 5e en 6e jaar van het secundair onderwijs in Nederland en België. De inhoud van deze lessen is geïnspireerd door de gratis online U-turnlezingenreeks.
Lees meer...

Zomerschool-webinar over welvaartsethiek

In dit exclusief webinar met twee van onze zomerschool-docenten presenteerde socioloog Jayeel Cornelio zijn onderzoek naar de welvaartsethiek in de Filippijnen. Antropologe Angie Heo verzorgde de respons. De zomerschool over 'Religie, mobiliteit en politiek' kon dit jaar helaas niet doorgaan omwille van de pandemie. Met dit webinar brachten we de onderzoekers digitaal samen.
Bekijk het webinar...

(Her)bekijk het webinar online!

Op 29 juni nodigden we Frank Vandenbroucke, Paul Scheffer en Willem Lemmens uit voor een boeiend gesprek over solidariteit in Europa tijdens en na de coronacrisis.
(Her)bekijk het webinar...

Digitale liturgie & pastoraal

Ook geloofsgemeenschappen hebben hun ‘business as usual’ in deze tijd moeten opgeven. Ze hebben moeten zoeken en zoeken nog steeds naar alternatieven, zoals het online aanbieden van eucharistievieringen. Stijn Latré interviewde jezuïet Philip Debruyne sj over digitale liturgie en pastoraal in de Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk in Mechelen.
Bekijk het interview...

(Her)bekijk het webinar online!

Op 11 juni hadden Roy Straver en Geert Noels het over de gevolgen van de coronacrisis op het klimaatbeleid en op de economie.
(Her)bekijk het webinar...

U-turn: reflecties over een wereld na corona

Is de coronacrisis een keerpunt voor mens en samenleving? Kan dat keerpunt in sommige opzichten ook een terugkeerpunt zijn, naar fundamentele waarden en verhalen die we te lang uit het oog verloren? Wat doet de nasleep van deze crisis, deze U-bocht, met ons, met U, met jou? UCSIA focust de komende maanden op maatschappelijke domeinen die in en na de crisis fundamenteel veranderen. Met een programma dat volop in ontwikkeling is en de actualiteit op de voet volgt.
Lees meer...

Kosmopolitisch denken en nationalisme hoeven niet onverzoenbaar te zijn

Zo stelt Tom De Herdt, hoogleraar aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) van de Universiteit Antwerpen en academische peter van de themalijn 'Europa & solidariteit'.
Lees zijn artikel in MO* Magazine...

Europese waarden in tijden van pandemie

De coronapandemie heeft de crisis rond Europese waarden verdiept. De lezingenreeks over Europese waarden, georganiseerd i.s.m. de Leerstoel Europese Waarden van de Universiteit Antwerpen, spit dit uit met analyses van François Foret, Katlijn Malfliet en Peter Verovšek.
Bekijk de lezingen en lees meer...

Mijnbouw en duurzame ontwikkeling

De lezingenreeks Debating Development, georganiseerd i.s.m. USOS en IOB, is onderdeel van de subthemalijn Europa en mondiale solidariteit. We staan stil bij de editie van vorig jaar over de rol van de private sector in de ontwikkeling van het globale Zuiden, inzonderheid bij de sessie over mijnbouw en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Bekijk de lezing en lees meer...

Leestip: Nulpunt 1945

'Nulpunt 1945. De Lage Landen een mensenleven later', onlangs uitgegeven door Ons Erfdeel vzw, vertrekt van de vraag of we 1945 als nulpunt kunnen beschouwen voor de wereld waarin wij nu leven en hoe politieke constructies van toen, zoals de welvaartsstaat en veiligheidsallianties, kunnen worden hervormd om te beantwoorden aan hedendaagse noden.
Bekijk de leestip...

Dat meer mensen beroep doen op voedselhulp, is het beste bewijs van een falend armoedebeleid

Jaar na jaar stijgt het aantal mensen dat in België beroep doet op de voedselbanken. Tot 168.476 vorig jaar. Tijdens de coronacrisis kwamen er opnieuw heel wat mensen bij. Het virus legt de pijnpunten bloot, de anderhalvemeter-samenleving maakt de lange wachtrijen meer dan ooit zichtbaar. Rijst de vraag: is voedselhulp nog van deze tijd?
Lees het artikel op Sociaal.net...

Vijfde verjaardag van Laudato Si

In 2015 werd de encycliek ‘Laudato Si’ gepromulgeerd, een krachtige oproep van Paus Franciscus voor een solidaire aanpak van de ecologische crisis . Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Laudato Si’ zijn er heel wat initiatieven zoals de internationale Laudato Si’-Week, online conferenties en gezamenlijke gebedsmomenten.
Bekijk ze hier...

Terugblik symposium 'Parochie & ambt. Tussen renovatie en innovatie'

Begin maart brachten we verschillende geledingen van de Vlaamse kerk samen rond de centrale vraag: hoe kunnen we aan kerkopbouw doen voorbij de verlieservaring? De boeken ‘Als God renoveert’ van James Mallon en ‘Te weinig priesters… en nu?’ van Alphonse Borras waren de rode draad doorheen het symposium.
Lees hier het verslag...

De klimaatafdruk van België is veel groter dan we denken

Geert en Jolien Noels stellen dat onze defensieve houding tegenover klimaatinspanningen ons export, groei, jobs en veel welvaart gaat kosten. Daarom krijgen ze zin om een ‘Drawdown België’ of ‘Drawdown Vlaanderen’ te maken met welwillenden uit verschillende hoeken. Omdat het moet, en omdat het zal lonen!
Lees het artikel in de tijd...

Klimaat en corona: gierigheid bedriegt wijsheid

Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION, waarschuwt dat het verleidelijk is om de klimaatproblematiek opzij te zetten als niet prioritair nu COVID-19 nog dagelijks slachtoffers eist. Toch maken we hiermee een grote inschattingsfout. Op basis van dezelfde drogredenen waarmee we de klimaatproblematiek nu veronachtzamen, hebben we verzuimd ons adequaat voor te bereiden op een pandemie die in de sterren stond geschreven.
Lees het artikel in de ETION-kennisbank...

Sociale cohesie tijdens coronacrisis is van levensbelang

De coronacrisis heeft een enorme impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Vooral de meest kwetsbaren onder ons verdienen extra zorg en aandacht. Huisarts en doctorandus Bert Leysen licht toe hoe 'compassionate communities' hierin een rol kunnen spelen.
Lees meer op de UZA-coronablog...

Waarom gaan we de klimaatverandering niet even daadkrachtig te lijf als de coronacrisis?

'Wanneer de natuur uithaalt met een pandemie, schiet iedereen in gang. Een sinds lang dreigende klimaatverandering blijft stranden op weinig burgerzin en flauwe politieke wil.' Dat zegt Hendrik Opdebeeck, hoogleraar filosofie en economie (Universiteit Antwerpen) en titularis van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop.
Lees het artikel in Trends...

Leestips: Financiële onrechtvaardigheid

We zitten thuis, maar er gebeurt van alles. In ziekenhuizen, in bedrijven en op financiële markten. Bent u op zoek naar verdieping en leesvoer die verder gaan dan de waan van de dag? Projectcoördinator Nynke van Uffelen bundelde enkele leestips over financiële onrechtvaardigheid in tijden van corona en klimaatverandering, en voorzag ze van een inleidend commentaar.
Lees en reageer...

(Her)bekijk de lezing!

Op 12 mei hadden Monique Kremer, Chris Serroyen, Jan Denys en Peter Wouters het over de basisbaan in onze allereerste online lezing. De opname staat nu online.
(Her)bekijk de lezing…

Sociale economie als vaccin tegen arbeidsmarktcrisis

Veel laaggeschoolden hadden al weinig uitzicht op werk. Door de coronacrisis zal de groep wellicht aangroeien en hun toekomst er nog somberder uitzien. Gorik Ooms, beleidsmedewerker van Herwin, roept politici op om voorrang te geven aan een bewezen model: de sociale economie.
Lees het opiniestuk op Sociaal.net...

Call for workshops - CSL

Wil jij een presentatie of workshop geven op de Vlaamse Service-Learning bijeenkomst op 10 september 2020?

Dien dan hier jouw voorstel in voor
25 mei 2020!

Vrijwilligen in coronatijden

Bij aanvang van de coronacrisis deden UCSIA en Universiteit Antwerpen een oproep naar vrijwilligers om ervoor te zorgen dat de voedselbanken en sociale kruideniers blijven draaien. Deze oproep leverde een pool van niet minder dan 210 vrijwilligers op! Ann gaf zich op en is nu aan de slag bij de sociale kruidenier Appel en Ei in Schoten.
Lees haar getuigenis...

Nieuwe visietekst 'Service-Learning'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Service-Learning’ voor? Wat is Service-Learning? Wat is de rol van UCSIA in Service-Learning in Vlaanderen?
Lees de nieuwe visietekst...

Meer mensen kloppen aan om (financiële) hulp

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er bij de OCMW’s en de voedselbanken heel wat veranderd. De aard van de dienstverlening en het contact met de cliënten veranderde grondig, én er kwamen vooral meer mensen om hulp aankloppen. Dat blijkt uit drie bevragingen van de universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven.
Lees het artikel in Het Laatste Nieuws...

Nieuwe visietekst 'Jezuïetenerfgoed'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Jezuïetenerfgoed’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de nieuwe visietekst...

Noodfonds tegen armoede in de coronacrisis

Corona spaart niemand, maar vooral mensen in een kwetsbare positie worden getroffen. Daarom richtte het Antwerps Platform Sociale Middenveldorganisaties een noodfonds op via crowdfunding. De stad Antwerpen zal het ingezamelde bedrag verdubbelen. Dus elke euro is er twee waard. UCSIA steunt dit project, u ook? Help nu!

Stem voor de Circular Economy Challenge

De Circular Economy Challenge van de VUB Chair of Social Entrepreneurship selecteerde een aantal geweldige projecten met veel potentieel om enkele duurzaamheidsvraagstukken van onze planeet op te lossen. Ontdek de inspirerende finalisten en stem voor jouw favoriet tot 10 mei 2020!
Lees meer...

Noodhulp onder protest: Voedselbanken als wapen voor sociale grondrechten

Dit nieuwe boekje bundelt de teksten van de conferentie ‘Voedselhulp en sociaal beleid in Europa'. De spanning tussen 'warme en 'koude' solidariteit vormde de trigger om na te denken over de nood aan een expliciet Europees sociaal beleid. Lokale basiszorg, zoals voedselhulp, lenigt de onmiddellijke noden. Dat gebeurt voornamelijk in steden en wordt veelal gedragen door vrijwilligers. Voedselhulp fungeert als een rood alarm: blijkbaar zijn structurele mechanismen van herverdeling niet voldoende om de toenemende armoede te kenteren.
Download en lees gratis...

Call for workshops - CSL

Wil jij een presentatie of workshop geven op de Vlaamse Service-Learning bijeenkomst op 10 september 2020?

Dien dan hier jouw voorstel in voor
25 mei 2020!

Paus Franciscus roept op tot reflectie over het “leven na de pandemie”

Op Pasen richtte paus Franciscus zich in een brief tot de sociale bewegingen en organisaties die de samenleving draaiende houden in de strijd tegen COVID-19. Hij roept op om na te denken over het “leven na de pandemie” en om te werken aan integrale menselijke ontwikkeling.
Lees en reageer...

Zelfopoffering op de werkvloer

De voorzitter van het SCRIBANI-netwerk, politiek filosoof Patrick Riordan sj, is een expert in de katholieke sociale leer. Hij schreef een artikel over het engagement van gezondheidswerkers in de huidige crisis. Daarin plaatst hij één van de kernprincipes van de doctrine - de voorrang van arbeid over kapitaal - opnieuw centraal. Het stuk verscheen in het digitaal tijdschrift 'Thinking Faith' van de Britse Jezuïeten.
Lees het artikel...

Geef de hoop niet op! Inzichten uit 'Laudato Sí' in tijden van crisis

Martin Maier sj, secretaris voor Europese aangelegenheden van het Jesuit European Social Centre, analyseert de huidige gezondheidscrisis in het licht van de encycliek 'Laudato Sí' van paus Franciscus. Hoe kunnen de aanbevelingen van de encycliek ons inspireren om ons huidig model van globalisering te herdenken?
Lees het artikel...

De staat van uitzondering

Naar aanleiding van Giorgio Agambens analyse van de coronacrisis en de staat van uitzondering, startte de Streven Vrijplaats-redactie een digitale briefwisseling over corona en biopolitiek. Agamben vreest dat de democratie de coronacrisis niet zal overleven. Is zijn vrees gegrond of zal het zo’n vaart niet lopen?
Lees het artikel...

Call for papers - The Broken Umbrella

voor de academische workshop
over veranderende veiligheidsarchitecturen
op 9-11 december 2020
aan de Universiteit Antwerpen
deadline kandidaturen:
1 juni 2020
Lees meer...

Bekijk de film Rozen van barmhartigheid ~ over leven en sterven

Marc Desmet is arts en jezuïet. Documentairemaker Leo De Bock volgde hem in maart op de dienst palliatieve zorgen in het Jessa ziekenhuis, Hasselt.
Bekijk de documentaire...

Webinar Pater Generaal over de missie van de Sociëteit van Jezus post-corona

Op 30 april gaf Pater Generaal Arturo Sosa sj een webinar over de missie van de jezuïeten post-corona, naar aanleiding van zijn (lange) brief van 25 maart.
Herbekijk het webinar of
lees de tekst...

UCSIA steunt jezuïetenvorming voor Europees leiderschap

Wat de Europese Unie nu nodig heeft is doortastend leiderschap voor transformatie. De tijd is rijp voor een nieuwe generatie van leiders om, net zoals Adenauer, Schuman, Spaak of Gasperi deden in de nasleep van een vernietigende oorlog, structuren op te zetten voor de komende generaties. Dit is wat het European Leadership Programme hoopt te verwezenlijken.
Lees meer...

Nieuwe visietekst 'Europa en solidariteit'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Europa & solidariteit’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de nieuwe visietekst...

Terugblik op workshop 'Epidemiologie en wereldgezondheid'

Drie jaar geleden organiseerde UCSIA een internationale workshop over epidemieën en wereldgezondheid. De vragen die toen gesteld werden, blijken vandaag brandend actueel. We blikken terug!
Lees en luister...

Nieuwe visietekst 'Religie, cultuur en samenleving'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘religie, cultuur en samenleving’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de visietekst...

Terugkeerpunt

Klinkt in de coronacrisis een christelijke stem? UCSIA las het nieuwste boek van Tom Holland: Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde. Hoe beïnvloedt de christelijke traditie ons denken en handelen, ook in tijden van corona.
Lees en reageer...

Virtuele tour expo 'WONDE(R)'

In het najaar van 2019 bracht het Stigmatics-team van het Ruusbroecgenootschap het verhaal van 250 Europese stigmatici naar KADOC in Leuven. Deze stigmatici uit de 19e en 20e eeuw zijn tot op vandaag onderwerp van controverse tussen ‘believers’ en ‘non-believers’. Je kan deze unieke expo nu (her)beleven via een virtuele tour en de catalogus.
Lees meer...

Paus Franciscus roept op tot reflectie over het “leven na de pandemie”

Op Pasen richtte paus Franciscus zich in een brief tot de sociale bewegingen en organisaties die de samenleving draaiende houden in de strijd tegen COVID-19. Hij roept op om na te denken over het “leven na de pandemie” en om te werken aan integrale menselijke ontwikkeling.
Lees en reageer...

VDAB-targets nodig voor effectief activeringsbeleid

Uit het onderzoek dat de Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt publiceerde, blijkt dat werkzoekenden met een migratieachtergrond sneller werk vinden wanneer ze door de VDAB in een traject worden opgenomen met een rechtstreekse link naar een werkgever.
Lees meer...

Mensen hebben er geen benul van hoe armen deze lockdown doormaken

In coronatijden is iedereen weer fan van de sociale zekerheid, een systeem dat het de laatste jaren nochtans niet onder de markt had. Sociologe en afgevaardigd bestuurder van UCSIA, Bea Cantillon hoopt dat het enthousiasme ook achteraf blijft. 'Deze crisis geeft ons ons moreel kompas terug.'
Lees het artikel in Knack...

Pater generaal Arturo Sosa sj over de Covid-19-pandemie

Op 24 maart publiceerde pater generaal Arturo Sosa sj een videoboodschap over wat de Covid-19-pandemie ons toont over onszelf, de wereld en de weg naar God.
Bekijk de video...

Call for Applications: deadline verlaat

voor de UCSIA-zomerschool
over 'Religie, mobiliteit & politiek'
op 23-30 augustus 2020
aan de Universiteit Antwerpen
nieuwe deadline kandidaturen:
15 april 2020
Lees meer...

Call for papers - Leadership Education for Social Transformation

voor de Scribani-conferentie
over sociale inclusie van kwetsbare groepen in Europa
op 16-19 september 2020
aan de Ignatianum Universiteit in Krakau (Polen)
deadline kandidaturen:
15 april 2020
Lees meer...

Coronavirus

Omwille van de uitbraak van het coronavirus in ons land, hebben we beslist om alle UCSIA-evenementen in maart te annuleren. Daarnaast zal ons kantoor meestal gesloten zijn, omdat onze medewerkers zo veel mogelijk van thuis zullen werken.
Lees meer...

Nieuwkomers moeten sneller naar werkvloer

Viceminister-presidenten Hilde Crevits en Bart Somers bundelen de krachten om nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
Lees het artikel in De Standaard...

Call for papers - The Broken Umbrella

voor de academische workshop
over veranderende veiligheidsarchitecturen
op 9-11 december 2020
aan de Universiteit Antwerpen
deadline kandidaturen:
1 juni 2020
Lees meer...

Presentaties online!

De presentaties van onze studiedag 'Van migratie naar arbeidsmarktintegratie' staan nu online!
Download de presentaties...

Halftijds administratief medewerker

UCSIA is op zoek naar een halftijdse administratief medewerker. Word jij onze nieuwe collega?
Lees meer…

Het bestaan van talrijke voedselbanken en sociale kruideniers is de kanarie in de koolmijn van de Belgische welvaartsstaat

Onze voorzitter Bea Cantillon en onze directeur Stijn Latré schreven samen een kritische opiniestuk in De Morgen over het Belgische armoedebeleid, werkende armen, sociale economie en voedselbedeling.
Lees het artikel in De Morgen…

SUSPENS-slotconferentie

De SUSPENS-slotconferentie op 6 maart onderzoekt hoe we de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij kunnen verzoenen. Georganiseerd door CSB (Universiteit Antwerpen), het Federaal Planbureau, CEDD (IGEAT, ULB) & Belspo.
Lees meer…

Bezoek Resam

Op 29 januari 2020 ontvingen we Resam in Antwerpen. Deze Deense vzw bestaat uit vooraanstaande religieuze leiders van de 3 monotheïstische godsdiensten. Het doel: de interreligieuze dialoog. Gids van dienst, rabbijn Aaron Malinsky, nam onze gasten mee naar de joodse wijk en de synagoge.

Van onze partners

In de grote binnentuin van het Antwerpse Hof van Liere, het hart van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, staat sinds eind december een metershoge en -brede vlechtsculptuur gemaakt met wilgentakken. Deze constructie werd door vrijwilligers opgebouwd om het jubileumjaar van de Opleiding Vredeseducatie gepaste luister en meer rucht- en zichtbaarheid te geven.
Lees meer…

FUCE Summer School

Heb je een bijzondere interesse voor Europese thema’s en zou je graag meer weten over de ideeën die aan de uitbouw van Europa ten grondslag lagen? UCSIA zoekt 2 studenten aan de Universiteit Antwerpen (tweede of derde jaar bachelor) om deel te nemen aan FUCE Summer School (6-10 juli 2020) in Gubbio, Italië.
Lees meer…


Nucleaire paradoxen

Collega Nynke van Uffelen schreef een stuk over nucleaire paradoxen voor Streven. Het artikel is een representatie en interpretatie van het Engelstalige artikel ‘Stigmatization by Ridicule. From Dr. Strangelove to Donald Trump’ van Rodger A. Payne.
Lees meer…

Een duurzame energie-voorziening voor België

Het Metaforum van KU Leuven publiceerde een interessante visietekst over duurzame energie-voorziening voor België
Lees de visietekst…

2019

Beste wensen

De medewerkers en de raad van bestuur van UCSIA wensen u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Ons kantoor zal tijdens de vakantie gesloten zijn van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020.

Call for Applications

voor de UCSIA-zomerschool
over 'Religie, mobiliteit & politiek'
op 23-30 augustus 2020
aan de Universiteit Antwerpen
deadline kandidaturen:
15 maart 2020
Lees meer...

Pijn, verdriet en rouw krijgen plaats op VUB

Ernstige ziekte, overlijden, rouw of mantelzorg maakt deel uit van ieders leven. Geen werknemer die er immuun voor is. Daarom wil de VUB inzetten op ‘meelevende’ organisaties. Te beginnen met zichzelf.
Lees het artikel in De Standaard…

Rouwen op het werk: mag het wat menselijker?

Wanneer je na de dood van een geliefde ouder, partner of kind terugkomt op het werk, staan nog te veel werkgevers met hun mond vol tanden. Ook de wet is te hard voor rouwenden met slechts enkele dagen verlof. Kan dat niet beter?
Lees het artikel op Jobat…

Presentaties online!

Vorige week donderdag debateerden Pieter Leroy, Patrick Loobuyck en Sara Vicca over de sociale staat van het klimaat. Het was een boeinde avond. De presentaties staan alvast online!
Download de presentaties…

Kerknet bezoekt expo Wonde(r)

De tentoonstelling toont vreemde fascinatie voor wonden van Christus. Tussen 1800 en 1950 kende het fenomeen van gestigmatiseerden in West-Europa een enorme opleving. Er zijn zowaar 250 verhalen bekend. 6 vaststellingen.
Lees het artikel op Kerknet…

De spirituele zoektocht van een ex-atheïst

Willemijn Dicke, respondent op ons symposium over “Onbeminde gelovigen”, begon in 2009 aan een spirituele zoektocht. In haar boek “De sjamaan en ik” beschrijft ze hoe ze daarbij het atheïsme uit haar jeugd achter zich liet. De eenheidservaring die ze een jaar na de start van haar queeste beleefde, had daarbij een enorme impact.
Lees het interview in Tertio…

Eric Holterhues over het financieel systeem en ignatiaanse spiritualiteit

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven wijdt op 9 november een symposium aan de toekomst van de spiritualiteit. De Nederlandse bankier Eric Holterhues (47) zal er spreken over zijn visie op een gezond financieel systeem en over de rol die de ignatiaanse spiritualiteit daarin speelt. Kerknet sprak met hem.
Lees het artikel…

Guido Vanheeswijk over 'Onbembinde gelovigen'

Tertio interviewde Guido Vanheeswijck over zijn essay ‘Onbeminde gelovigen’:
Lees het artikel…

Call for Papers

voor de internationale workshop
op 18-20 maart 2020
aan de Universiteit Antwerpen
stel je kandidaat voor
25 november 2019
Lees meer…

Pleidooi voor hoger onderwijs voor, samen met en vanuit de samenleving

Vertegenwoordigers van de vijf Vlaamse universiteiten en enkele hogescholen hebben zich verenigd in een gezamenlijk opiniestuk over service-learning. Het is te lezen op vrtNWS.

ARIA-kunstenfestival Integrated

Louise Nelstrop en Pol Herrmann lieten zich inspireren door de vrouwelijke mystici Hadewijch en Porete. De kortfilm die hieruit is voortgekomen, mede dankzij de steun van UCSIA, laat zien hoe deze figuren uit de middeleeuwen dienen als inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars.

Hadewijch en Porete waren twee controversiële figuren die schreven over de liefde, wat een grote aantrekkingskracht vormt voor artiesten. De film is een portret van vijf bekende kunstenaars (Wim Henderickx, Anne-Mie van Kerckhoven, Aline Kiner, An Pierlé en Hendrik Vanden Abeel) die vertellen over de mystici en hun relevantie vandaag. Ze verhouden zich tot Hadewijch en Porete op een volledig nieuwe manier.

De film wordt geprojecteerd op het jaarlijkse ARIA-kunstenfestival Integrated, 7-8 november 2019, in De Singel (Antwerpen). Het jaarthema is Radical Imagination. Meer informatie en tickets zijn te vinden op hun website.

Voor een warm en sociaal Vlaanderen: investeer in de sociale economie

Als het de Vlaamse onderhandelaars menens is met de sociale en economische doelstellingen die voorop gesteld worden in de startnota van Bart De Wever, dan moeten zij opkomen voor meer investeringen in de sociale economie. Lees meer…

Gesloten tot 31 juli 2019

We nemen even pauze. Ons kantoor is gesloten van 12 tot en met 31 juli.

Van onze partners

Op 30 augustus organiseert de Werkgroep 17de eeuw zijn jaarlijks congres over deugd en ondeugd. In het kader van dit congres, kan je de gelijknamige expo bezoeken in de Universiteitsbibliotheek van Antwerpen.
Lees meer…

Supernatural religion in the age of empire

Call for papers voor een workshop over de interactie tussen bovennatuurlijke geloofsovertuigingen en ervaringen van kolonialisme en imperialisme op 18 oktober 2019 aan de Universiteit Antwerpen. Lees meer…

Van onze partners

Zijn de Belgische instellingen geschikt om de armoede bestrijden? Re-Bel inititative onderzoekt deze vraag op 20 juni in de Universitaire Stichting (Brussel). Lees meer…

Presentaties en foto's online!

Op 10 mei organiseerden we een studiedag over positieve psychologie en zingeving. Je vindt de presentaties en foto’s nu online!

Van onze partners

Een gesprek met Luuk van Middelaar over Europese waarden na de verkiezingen op 5 juni om 18 uur in BOZAR (Brussel). Lees meer…

Interview met Laurien Ntezimana op Kerknet

Ook Kerk & Leven interviewde keynote spreker Laurien Ntezimana. Lees het artikel hier!

Call for workshops

Wil jij een workshopsessie organiseren op de tweede Europese conferentie over service-learning in het hoger onderwijs?

Dien jouw voorstel in voor
17 juni 2019!

Verslag genocide-herdenking online!

Op 3 april herdachten we de Rwandese genocide met een debatavond over verzoening in contexten van sociale uitsluiting. Lees nu het verslag!

Converso-Paulinism

Herbekijk de lezing van Claude Stuczynski in het kader van de UCSIA-IJS-leerstoel.

Laurien Ntezimana over de Rwandeze genocide

VRT NWS sprak met keynote spreker Laurien Ntezimana over de Rwandese genocide.

Call for Applications

voor de UCSIA-zomerschool
over “Religion & Mobility”
25 augustus-1 september 19
Universiteit Antwerpen
deadline: 31 maart 2019

Freedom, Autonomy and Responsibility

Vooraanstaande internationale academici belichten de huidige vraagstukken in de verhouding tussen religie en recht in de context van het katholiek onderwijs tijdens de conferentie van 22 tot 24 mei 2019 aan de ACU in Sydney (Australië).

In memoriam: Christiane Timmerman

De leden van de bestuursorganen en de medewerkers van de vzw Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen voelen diepe droefheid bij het overlijden van prof. Christiane Timmerman, maar zijn ook trots dat zij met haar mochten samenwerken. Van het nieuwe project ‘UCSIA’ zette zij mee de krijtlijnen uit. Chris legde de lat voor UCSIA hoog: in het complexe thema van de wisselwerking tussen maatschappij, cultuur en religie hielp zij ons om nieuwe, multidisciplinaire inzichten en een internationaal academisch netwerk op te bouwen. Aan de medewerkers van het eerste uur bood zij inspiratie, richting en geborgenheid.

Dank u Chris, erkentelijk en genegen!

Ondernemen met een missie

Naar aanleiding van ons social service learning-project, sprak Antwerps studentenblad Dwars met Piet Colruyt en Nathalie Vanderik over sociaal ondernemerschap.

Lezing Ronnie Hsia

Op 7 maart 2019 geeft prof. dr. Ronnie Po-chia Hsia een lezing over religieuze vertaling: de Imagines Evangelicae van Hieronymus Nadal S.J. en hun verwerking in China door Giulio Aleni S. Een initiatief van onze partners: het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en het Ruusbroecgenootschap.

Alternatief voor seculariseringsthese

Lees het interview met de Duitse socioloog Hans Joas in Tertio.

Verbinding in tijden van fragmentatie

Op 17 en 18 januari vond het jaarlijkse VUHP-seminarie voor de pastoraal verantwoordelijken van de Vlaamse hogescholen en universiteiten plaats.

Lees hier het verslag!

Opleiding Vredeseducatie

Op 12 februari gaat de Opleiding Vredeseducatie editie 2019 van start met een academische zitting met als gastspreker Jan Leyers. Hij zal praten over ‘Allah in Europa’. De opleiding wordt georganiseerd door de Stuurgroep van de Opleiding Vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen en de Universiteit Antwerpen.

Van onze partners

Op 14 februari 2019 heeft het Centrum Pieter Gillis Ger Groot te gast voor een lezing over het materialisme van de godsdienst.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

13 + 2 =

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen