2020

De rol van oorlogsherinnering in de Europese integratie

In deze sessie van de lezingenreeks 'European Values, Citizenship and Belonging', vertelde Peter Verovšek (University of Sheffield) over de breuklijnen en integratie in de nasleep van de wereldoorlog. Historicus Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, gaf een respons op zijn lezing.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Christianity, Social Justice and Civic Duty after Assisi 2020

Op 3 oktober 2020 ondertekende Paus Franciscis in Assisi zijn derde encycliek: Fratelli Tutti. Francis Davis onderzoekt wat we kunnen leren uit het document, een halfjaar na de corona-uitbraak in Europa. De hamvraag van zijn lezing is: hoe geven we concreet vorm aan nieuwe strategiëen van sociale en economische verandering en burgerplicht in het huidige ontwrichtende tijdperk?
Bekijk het webinar...

De vluchtelingencrisis, solidariteit en waarden

In deze sessie van de lezingenreeks 'European Values, Citizenship and Belonging', vertelde Lilian Tsourdy (Maastricht University) over de Europese 'vluchtelingencrisis' als een crisis van de Europese waarden en het Europese bestuur. Philippe De Bruycker, een advocaat gespecialiseerd in het Europese immigratie- en asielrecht, gaf een respons op haar lezing.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

De mens centraal

Dit webinar liet ondernemers aan het woord die zich laten inspireren door Europese waarden zoals het personalisme. Dat is een filosofische stroming die focust op waarden als gemeenschap, solidariteit, het common good en het belang van de menselijke persoon. Na een inleiding van Dries Deweer, delen Hilde Crevits, Erik Hendriks, Ingrid Verduyn en Luk Bouckaert hun ervaringen in het bedrijfsleven.
Bekijk het webinar...

Ecowelvaart

Kost een duurzame economie ons welvaart, of levert duurzaamheid voldoende op? Hoe kan de coronacrisis ons helpen om antwoorden te vinden? Wat zouden het bedrijfsleven en de zorgsector kunnen doen? En hoe kan de overheid ecowelvaart ondersteunen? Arnoud De Meyer, Christ’l Joris, Cathy Macharis en Cathy Berx gingen in gesprek over deze thema’s.
Bekijk het webinar...

De marktcorrigerende impact van sociale economie

Ton Wilthagen, Gorik Ooms en Ides Nicaise brengen een sterk pleidooi voor meer investeringen in de sociale economie. Ze doen een oproep om een verstandig systeem uit te werken dat zorgt voor een evenwichtigere verdeling van de kosten en de opbrengsten van het armoedebeleid.
Bekijk het webinar...

Voedselbanken in nood

De coronacrisis treft niet iedereen in gelijke mate. De voedselbanken trekken aan de noodbel: er is een groot vrijwilligerstekort! UCSIA doet een oproep aan jonge mensen, een oproep die VRT NWS deelt.
Lees het artikel...

Een new deal voor de cultuursector

Hoe organiseren we solidariteit met de kunstensector? Voldoet het kunstenaarsstatuut? Hebben kunstenaars voldoende aan een inkomen of zijn collectieve acties nodig om hen ook platformen aan te bieden? Geert Buelens ging in gesprek met Yasmine Kherbache en Danny Devos, gemodereerd door Annick Schramme.
Bekijk het webinar...

Online service-learning

De coronacrisis heeft de aandacht voor digitale service-learning sterk opgedreven. In dit webinar analyseren Nadine Blignaut-van Westrhenen, Lotte van der Haar en Babette Berrocal Vargas-van den Brink de mogelijke toekomstscenario’s van de digitalisering van service-learning.
Bekijk het webinar...

Kerk & digitale media

In dit webinar getuigen ervaringsdeskundigen Philip Debruyne sj en Bart Paepen over de mogelijkheden en beperkingen van het digitale kerk-zijn. Tijdens de lockdown ontwikkelden ze een eigen digitaal aanbod voor hun parochies. Het werd een boeiend gesprek over de praktische en theologische consequenties van online liturgie, sacramenten en pastoraal.
Bekijk het webinar...

U-turn lessenpakket burgerschapsvorming

UCSIA creëerde een lessenpakket burgerschapsvorming voor leerlingen in het 5e en 6e jaar van het secundair onderwijs in Nederland en België. De inhoud van deze lessen is geïnspireerd door de gratis online U-turnlezingenreeks.
Lees meer...

Zomerschool-webinar over welvaartsethiek

In dit exclusief webinar met twee van onze zomerschool-docenten presenteerde socioloog Jayeel Cornelio zijn onderzoek naar de welvaartsethiek in de Filippijnen. Antropologe Angie Heo verzorgde de respons. De zomerschool over 'Religie, mobiliteit en politiek' kon dit jaar helaas niet doorgaan omwille van de pandemie. Met dit webinar brachten we de onderzoekers digitaal samen.
Bekijk het webinar...

(Her)bekijk het webinar online!

Op 29 juni nodigden we Frank Vandenbroucke, Paul Scheffer en Willem Lemmens uit voor een boeiend gesprek over solidariteit in Europa tijdens en na de coronacrisis.
(Her)bekijk het webinar...

Digitale liturgie & pastoraal

Ook geloofsgemeenschappen hebben hun ‘business as usual’ in deze tijd moeten opgeven. Ze hebben moeten zoeken en zoeken nog steeds naar alternatieven, zoals het online aanbieden van eucharistievieringen. Stijn Latré interviewde jezuïet Philip Debruyne sj over digitale liturgie en pastoraal in de Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk in Mechelen.
Bekijk het interview...

(Her)bekijk het webinar online!

Op 11 juni hadden Roy Straver en Geert Noels het over de gevolgen van de coronacrisis op het klimaatbeleid en op de economie.
(Her)bekijk het webinar...

U-turn: reflecties over een wereld na corona

Is de coronacrisis een keerpunt voor mens en samenleving? Kan dat keerpunt in sommige opzichten ook een terugkeerpunt zijn, naar fundamentele waarden en verhalen die we te lang uit het oog verloren? Wat doet de nasleep van deze crisis, deze U-bocht, met ons, met U, met jou? UCSIA focust de komende maanden op maatschappelijke domeinen die in en na de crisis fundamenteel veranderen. Met een programma dat volop in ontwikkeling is en de actualiteit op de voet volgt.
Lees meer...

Kosmopolitisch denken en nationalisme hoeven niet onverzoenbaar te zijn

Zo stelt Tom De Herdt, hoogleraar aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) van de Universiteit Antwerpen en academische peter van de themalijn 'Europa & solidariteit'.
Lees zijn artikel in MO* Magazine...

Europese waarden in tijden van pandemie

De coronapandemie heeft de crisis rond Europese waarden verdiept. De lezingenreeks over Europese waarden, georganiseerd i.s.m. de Leerstoel Europese Waarden van de Universiteit Antwerpen, spit dit uit met analyses van François Foret, Katlijn Malfliet en Peter Verovšek.
Bekijk de lezingen en lees meer...

Mijnbouw en duurzame ontwikkeling

De lezingenreeks Debating Development, georganiseerd i.s.m. USOS en IOB, is onderdeel van de subthemalijn Europa en mondiale solidariteit. We staan stil bij de editie van vorig jaar over de rol van de private sector in de ontwikkeling van het globale Zuiden, inzonderheid bij de sessie over mijnbouw en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Bekijk de lezing en lees meer...

Leestip: Nulpunt 1945

'Nulpunt 1945. De Lage Landen een mensenleven later', onlangs uitgegeven door Ons Erfdeel vzw, vertrekt van de vraag of we 1945 als nulpunt kunnen beschouwen voor de wereld waarin wij nu leven en hoe politieke constructies van toen, zoals de welvaartsstaat en veiligheidsallianties, kunnen worden hervormd om te beantwoorden aan hedendaagse noden.
Bekijk de leestip...

Dat meer mensen beroep doen op voedselhulp, is het beste bewijs van een falend armoedebeleid

Jaar na jaar stijgt het aantal mensen dat in België beroep doet op de voedselbanken. Tot 168.476 vorig jaar. Tijdens de coronacrisis kwamen er opnieuw heel wat mensen bij. Het virus legt de pijnpunten bloot, de anderhalvemeter-samenleving maakt de lange wachtrijen meer dan ooit zichtbaar. Rijst de vraag: is voedselhulp nog van deze tijd?
Lees het artikel op Sociaal.net...

Vijfde verjaardag van Laudato Si

In 2015 werd de encycliek ‘Laudato Si’ gepromulgeerd, een krachtige oproep van Paus Franciscus voor een solidaire aanpak van de ecologische crisis . Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Laudato Si’ zijn er heel wat initiatieven zoals de internationale Laudato Si’-Week, online conferenties en gezamenlijke gebedsmomenten.
Bekijk ze hier...

Terugblik symposium 'Parochie & ambt. Tussen renovatie en innovatie'

Begin maart brachten we verschillende geledingen van de Vlaamse kerk samen rond de centrale vraag: hoe kunnen we aan kerkopbouw doen voorbij de verlieservaring? De boeken ‘Als God renoveert’ van James Mallon en ‘Te weinig priesters… en nu?’ van Alphonse Borras waren de rode draad doorheen het symposium.
Lees hier het verslag...

De klimaatafdruk van België is veel groter dan we denken

Geert en Jolien Noels stellen dat onze defensieve houding tegenover klimaatinspanningen ons export, groei, jobs en veel welvaart gaat kosten. Daarom krijgen ze zin om een ‘Drawdown België’ of ‘Drawdown Vlaanderen’ te maken met welwillenden uit verschillende hoeken. Omdat het moet, en omdat het zal lonen!
Lees het artikel in de tijd...

Klimaat en corona: gierigheid bedriegt wijsheid

Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION, waarschuwt dat het verleidelijk is om de klimaatproblematiek opzij te zetten als niet prioritair nu COVID-19 nog dagelijks slachtoffers eist. Toch maken we hiermee een grote inschattingsfout. Op basis van dezelfde drogredenen waarmee we de klimaatproblematiek nu veronachtzamen, hebben we verzuimd ons adequaat voor te bereiden op een pandemie die in de sterren stond geschreven.
Lees het artikel in de ETION-kennisbank...

Sociale cohesie tijdens coronacrisis is van levensbelang

De coronacrisis heeft een enorme impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Vooral de meest kwetsbaren onder ons verdienen extra zorg en aandacht. Huisarts en doctorandus Bert Leysen licht toe hoe 'compassionate communities' hierin een rol kunnen spelen.
Lees meer op de UZA-coronablog...

Waarom gaan we de klimaatverandering niet even daadkrachtig te lijf als de coronacrisis?

'Wanneer de natuur uithaalt met een pandemie, schiet iedereen in gang. Een sinds lang dreigende klimaatverandering blijft stranden op weinig burgerzin en flauwe politieke wil.' Dat zegt Hendrik Opdebeeck, hoogleraar filosofie en economie (Universiteit Antwerpen) en titularis van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop.
Lees het artikel in Trends...

Leestips: Financiële onrechtvaardigheid

We zitten thuis, maar er gebeurt van alles. In ziekenhuizen, in bedrijven en op financiële markten. Bent u op zoek naar verdieping en leesvoer die verder gaan dan de waan van de dag? Projectcoördinator Nynke van Uffelen bundelde enkele leestips over financiële onrechtvaardigheid in tijden van corona en klimaatverandering, en voorzag ze van een inleidend commentaar.
Lees en reageer...

(Her)bekijk de lezing!

Op 12 mei hadden Monique Kremer, Chris Serroyen, Jan Denys en Peter Wouters het over de basisbaan in onze allereerste online lezing. De opname staat nu online.
(Her)bekijk de lezing…

Sociale economie als vaccin tegen arbeidsmarktcrisis

Veel laaggeschoolden hadden al weinig uitzicht op werk. Door de coronacrisis zal de groep wellicht aangroeien en hun toekomst er nog somberder uitzien. Gorik Ooms, beleidsmedewerker van Herwin, roept politici op om voorrang te geven aan een bewezen model: de sociale economie.
Lees het opiniestuk op Sociaal.net...

Call for workshops - CSL

Wil jij een presentatie of workshop geven op de Vlaamse Service-Learning bijeenkomst op 10 september 2020?

Dien dan hier jouw voorstel in voor
25 mei 2020!

Vrijwilligen in coronatijden

Bij aanvang van de coronacrisis deden UCSIA en Universiteit Antwerpen een oproep naar vrijwilligers om ervoor te zorgen dat de voedselbanken en sociale kruideniers blijven draaien. Deze oproep leverde een pool van niet minder dan 210 vrijwilligers op! Ann gaf zich op en is nu aan de slag bij de sociale kruidenier Appel en Ei in Schoten.
Lees haar getuigenis...

Nieuwe visietekst 'Service-Learning'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Service-Learning’ voor? Wat is Service-Learning? Wat is de rol van UCSIA in Service-Learning in Vlaanderen?
Lees de nieuwe visietekst...

Meer mensen kloppen aan om (financiële) hulp

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er bij de OCMW’s en de voedselbanken heel wat veranderd. De aard van de dienstverlening en het contact met de cliënten veranderde grondig, én er kwamen vooral meer mensen om hulp aankloppen. Dat blijkt uit drie bevragingen van de universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven.
Lees het artikel in Het Laatste Nieuws...

Nieuwe visietekst 'Jezuïetenerfgoed'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Jezuïetenerfgoed’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de nieuwe visietekst...

Noodfonds tegen armoede in de coronacrisis

Corona spaart niemand, maar vooral mensen in een kwetsbare positie worden getroffen. Daarom richtte het Antwerps Platform Sociale Middenveldorganisaties een noodfonds op via crowdfunding. De stad Antwerpen zal het ingezamelde bedrag verdubbelen. Dus elke euro is er twee waard. UCSIA steunt dit project, u ook? Help nu!

Stem voor de Circular Economy Challenge

De Circular Economy Challenge van de VUB Chair of Social Entrepreneurship selecteerde een aantal geweldige projecten met veel potentieel om enkele duurzaamheidsvraagstukken van onze planeet op te lossen. Ontdek de inspirerende finalisten en stem voor jouw favoriet tot 10 mei 2020!
Lees meer...

Noodhulp onder protest: Voedselbanken als wapen voor sociale grondrechten

Dit nieuwe boekje bundelt de teksten van de conferentie ‘Voedselhulp en sociaal beleid in Europa'. De spanning tussen 'warme en 'koude' solidariteit vormde de trigger om na te denken over de nood aan een expliciet Europees sociaal beleid. Lokale basiszorg, zoals voedselhulp, lenigt de onmiddellijke noden. Dat gebeurt voornamelijk in steden en wordt veelal gedragen door vrijwilligers. Voedselhulp fungeert als een rood alarm: blijkbaar zijn structurele mechanismen van herverdeling niet voldoende om de toenemende armoede te kenteren.
Download en lees gratis...

Call for workshops - CSL

Wil jij een presentatie of workshop geven op de Vlaamse Service-Learning bijeenkomst op 10 september 2020?

Dien dan hier jouw voorstel in voor
25 mei 2020!

Paus Franciscus roept op tot reflectie over het “leven na de pandemie”

Op Pasen richtte paus Franciscus zich in een brief tot de sociale bewegingen en organisaties die de samenleving draaiende houden in de strijd tegen COVID-19. Hij roept op om na te denken over het “leven na de pandemie” en om te werken aan integrale menselijke ontwikkeling.
Lees en reageer...

Zelfopoffering op de werkvloer

De voorzitter van het SCRIBANI-netwerk, politiek filosoof Patrick Riordan sj, is een expert in de katholieke sociale leer. Hij schreef een artikel over het engagement van gezondheidswerkers in de huidige crisis. Daarin plaatst hij één van de kernprincipes van de doctrine - de voorrang van arbeid over kapitaal - opnieuw centraal. Het stuk verscheen in het digitaal tijdschrift 'Thinking Faith' van de Britse Jezuïeten.
Lees het artikel...

Geef de hoop niet op! Inzichten uit 'Laudato Sí' in tijden van crisis

Martin Maier sj, secretaris voor Europese aangelegenheden van het Jesuit European Social Centre, analyseert de huidige gezondheidscrisis in het licht van de encycliek 'Laudato Sí' van paus Franciscus. Hoe kunnen de aanbevelingen van de encycliek ons inspireren om ons huidig model van globalisering te herdenken?
Lees het artikel...

De staat van uitzondering

Naar aanleiding van Giorgio Agambens analyse van de coronacrisis en de staat van uitzondering, startte de Streven Vrijplaats-redactie een digitale briefwisseling over corona en biopolitiek. Agamben vreest dat de democratie de coronacrisis niet zal overleven. Is zijn vrees gegrond of zal het zo’n vaart niet lopen?
Lees het artikel...

Call for papers - The Broken Umbrella

voor de academische workshop
over veranderende veiligheidsarchitecturen
op 9-11 december 2020
aan de Universiteit Antwerpen
deadline kandidaturen:
1 juni 2020
Lees meer...

Bekijk de film Rozen van barmhartigheid ~ over leven en sterven

Marc Desmet is arts en jezuïet. Documentairemaker Leo De Bock volgde hem in maart op de dienst palliatieve zorgen in het Jessa ziekenhuis, Hasselt.
Bekijk de documentaire...

Webinar Pater Generaal over de missie van de Sociëteit van Jezus post-corona

Op 30 april gaf Pater Generaal Arturo Sosa sj een webinar over de missie van de jezuïeten post-corona, naar aanleiding van zijn (lange) brief van 25 maart.
Herbekijk het webinar of
lees de tekst...

UCSIA steunt jezuïetenvorming voor Europees leiderschap

Wat de Europese Unie nu nodig heeft is doortastend leiderschap voor transformatie. De tijd is rijp voor een nieuwe generatie van leiders om, net zoals Adenauer, Schuman, Spaak of Gasperi deden in de nasleep van een vernietigende oorlog, structuren op te zetten voor de komende generaties. Dit is wat het European Leadership Programme hoopt te verwezenlijken.
Lees meer...

Nieuwe visietekst 'Europa en solidariteit'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Europa & solidariteit’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de nieuwe visietekst...

Terugblik op workshop 'Epidemiologie en wereldgezondheid'

Drie jaar geleden organiseerde UCSIA een internationale workshop over epidemieën en wereldgezondheid. De vragen die toen gesteld werden, blijken vandaag brandend actueel. We blikken terug!
Lees en luister...

Nieuwe visietekst 'Religie, cultuur en samenleving'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘religie, cultuur en samenleving’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de visietekst...

Terugkeerpunt

Klinkt in de coronacrisis een christelijke stem? UCSIA las het nieuwste boek van Tom Holland: Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde. Hoe beïnvloedt de christelijke traditie ons denken en handelen, ook in tijden van corona.
Lees en reageer...

Virtuele tour expo 'WONDE(R)'

In het najaar van 2019 bracht het Stigmatics-team van het Ruusbroecgenootschap het verhaal van 250 Europese stigmatici naar KADOC in Leuven. Deze stigmatici uit de 19e en 20e eeuw zijn tot op vandaag onderwerp van controverse tussen ‘believers’ en ‘non-believers’. Je kan deze unieke expo nu (her)beleven via een virtuele tour en de catalogus.
Lees meer...

Paus Franciscus roept op tot reflectie over het “leven na de pandemie”

Op Pasen richtte paus Franciscus zich in een brief tot de sociale bewegingen en organisaties die de samenleving draaiende houden in de strijd tegen COVID-19. Hij roept op om na te denken over het “leven na de pandemie” en om te werken aan integrale menselijke ontwikkeling.
Lees en reageer...

VDAB-targets nodig voor effectief activeringsbeleid

Uit het onderzoek dat de Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt publiceerde, blijkt dat werkzoekenden met een migratieachtergrond sneller werk vinden wanneer ze door de VDAB in een traject worden opgenomen met een rechtstreekse link naar een werkgever.
Lees meer...

Mensen hebben er geen benul van hoe armen deze lockdown doormaken

In coronatijden is iedereen weer fan van de sociale zekerheid, een systeem dat het de laatste jaren nochtans niet onder de markt had. Sociologe en afgevaardigd bestuurder van UCSIA, Bea Cantillon hoopt dat het enthousiasme ook achteraf blijft. 'Deze crisis geeft ons ons moreel kompas terug.'
Lees het artikel in Knack...

Pater generaal Arturo Sosa sj over de Covid-19-pandemie

Op 24 maart publiceerde pater generaal Arturo Sosa sj een videoboodschap over wat de Covid-19-pandemie ons toont over onszelf, de wereld en de weg naar God.
Bekijk de video...

Call for Applications: deadline verlaat

voor de UCSIA-zomerschool
over 'Religie, mobiliteit & politiek'
op 23-30 augustus 2020
aan de Universiteit Antwerpen
nieuwe deadline kandidaturen:
15 april 2020
Lees meer...

Call for papers - Leadership Education for Social Transformation

voor de Scribani-conferentie
over sociale inclusie van kwetsbare groepen in Europa
op 16-19 september 2020
aan de Ignatianum Universiteit in Krakau (Polen)
deadline kandidaturen:
15 april 2020
Lees meer...

Coronavirus

Omwille van de uitbraak van het coronavirus in ons land, hebben we beslist om alle UCSIA-evenementen in maart te annuleren. Daarnaast zal ons kantoor meestal gesloten zijn, omdat onze medewerkers zo veel mogelijk van thuis zullen werken.
Lees meer...

Nieuwkomers moeten sneller naar werkvloer

Viceminister-presidenten Hilde Crevits en Bart Somers bundelen de krachten om nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
Lees het artikel in De Standaard...

Call for papers - The Broken Umbrella

voor de academische workshop
over veranderende veiligheidsarchitecturen
op 9-11 december 2020
aan de Universiteit Antwerpen
deadline kandidaturen:
1 juni 2020
Lees meer...

Presentaties online!

De presentaties van onze studiedag 'Van migratie naar arbeidsmarktintegratie' staan nu online!
Download de presentaties...

Halftijds administratief medewerker

UCSIA is op zoek naar een halftijdse administratief medewerker. Word jij onze nieuwe collega?
Lees meer...

Het bestaan van talrijke voedselbanken en sociale kruideniers is de kanarie in de koolmijn van de Belgische welvaartsstaat

Onze voorzitter Bea Cantillon en onze directeur Stijn Latré schreven samen een kritische opiniestuk in De Morgen over het Belgische armoedebeleid, werkende armen, sociale economie en voedselbedeling.
Lees het artikel in De Morgen...

SUSPENS-slotconferentie

De SUSPENS-slotconferentie op 6 maart onderzoekt hoe we de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij kunnen verzoenen. Georganiseerd door CSB (Universiteit Antwerpen), het Federaal Planbureau, CEDD (IGEAT, ULB) & Belspo.
Lees meer...

Bezoek Resam

Op 29 januari 2020 ontvingen we Resam in Antwerpen. Deze Deense vzw bestaat uit vooraanstaande religieuze leiders van de 3 monotheïstische godsdiensten. Het doel: de interreligieuze dialoog. Gids van dienst, rabbijn Aaron Malinsky, nam onze gasten mee naar de joodse wijk en de synagoge.

Van onze partners

In de grote binnentuin van het Antwerpse Hof van Liere, het hart van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, staat sinds eind december een metershoge en -brede vlechtsculptuur gemaakt met wilgentakken. Deze constructie werd door vrijwilligers opgebouwd om het jubileumjaar van de Opleiding Vredeseducatie gepaste luister en meer rucht- en zichtbaarheid te geven.
Lees meer...

FUCE Summer School

Heb je een bijzondere interesse voor Europese thema’s en zou je graag meer weten over de ideeën die aan de uitbouw van Europa ten grondslag lagen? UCSIA zoekt 2 studenten aan de Universiteit Antwerpen (tweede of derde jaar bachelor) om deel te nemen aan FUCE Summer School (6-10 juli 2020) in Gubbio, Italië.
Lees meer...


Nucleaire paradoxen

Collega Nynke van Uffelen schreef een stuk over nucleaire paradoxen voor Streven. Het artikel is een representatie en interpretatie van het Engelstalige artikel ‘Stigmatization by Ridicule. From Dr. Strangelove to Donald Trump’ van Rodger A. Payne.
Lees meer...

Een duurzame energie-voorziening voor België

Het Metaforum van KU Leuven publiceerde een interessante visietekst over duurzame energie-voorziening voor België
Lees de visietekst...

2019

Beste wensen

De medewerkers en de raad van bestuur van UCSIA wensen u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Ons kantoor zal tijdens de vakantie gesloten zijn van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020.

Call for Applications

voor de UCSIA-zomerschool
over 'Religie, mobiliteit & politiek'
op 23-30 augustus 2020
aan de Universiteit Antwerpen
deadline kandidaturen:
15 maart 2020
Lees meer...

Pijn, verdriet en rouw krijgen plaats op VUB

Ernstige ziekte, overlijden, rouw of mantelzorg maakt deel uit van ieders leven. Geen werknemer die er immuun voor is. Daarom wil de VUB inzetten op ‘meelevende’ organisaties. Te beginnen met zichzelf.
Lees het artikel in De Standaard...

Rouwen op het werk: mag het wat menselijker?

Wanneer je na de dood van een geliefde ouder, partner of kind terugkomt op het werk, staan nog te veel werkgevers met hun mond vol tanden. Ook de wet is te hard voor rouwenden met slechts enkele dagen verlof. Kan dat niet beter?
Lees het artikel op Jobat...

Presentaties online!

Vorige week donderdag debateerden Pieter Leroy, Patrick Loobuyck en Sara Vicca over de sociale staat van het klimaat. Het was een boeinde avond. De presentaties staan alvast online!
Download de presentaties...

Kerknet bezoekt expo Wonde(r)

De tentoonstelling toont vreemde fascinatie voor wonden van Christus. Tussen 1800 en 1950 kende het fenomeen van gestigmatiseerden in West-Europa een enorme opleving. Er zijn zowaar 250 verhalen bekend. 6 vaststellingen.
Lees het artikel op Kerknet...

De spirituele zoektocht van een ex-atheïst

Willemijn Dicke, respondent op ons symposium over "Onbeminde gelovigen", begon in 2009 aan een spirituele zoektocht. In haar boek "De sjamaan en ik" beschrijft ze hoe ze daarbij het atheïsme uit haar jeugd achter zich liet. De eenheidservaring die ze een jaar na de start van haar queeste beleefde, had daarbij een enorme impact.
Lees het interview in Tertio...

Eric Holterhues over het financieel systeem en ignatiaanse spiritualiteit

Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven wijdt op 9 november een symposium aan de toekomst van de spiritualiteit. De Nederlandse bankier Eric Holterhues (47) zal er spreken over zijn visie op een gezond financieel systeem en over de rol die de ignatiaanse spiritualiteit daarin speelt. Kerknet sprak met hem.
Lees het artikel...

Guido Vanheeswijk over 'Onbembinde gelovigen'

Tertio interviewde Guido Vanheeswijck over zijn essay ‘Onbeminde gelovigen’:
Lees het artikel...

Call for Papers

voor de internationale workshop
op 18-20 maart 2020
aan de Universiteit Antwerpen
stel je kandidaat voor
25 november 2019
Lees meer...

Pleidooi voor hoger onderwijs voor, samen met en vanuit de samenleving

Vertegenwoordigers van de vijf Vlaamse universiteiten en enkele hogescholen hebben zich verenigd in een gezamenlijk opiniestuk over service-learning. Het is te lezen op vrtNWS.

ARIA-kunstenfestival Integrated

Louise Nelstrop en Pol Herrmann lieten zich inspireren door de vrouwelijke mystici Hadewijch en Porete. De kortfilm die hieruit is voortgekomen, mede dankzij de steun van UCSIA, laat zien hoe deze figuren uit de middeleeuwen dienen als inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars.

Hadewijch en Porete waren twee controversiële figuren die schreven over de liefde, wat een grote aantrekkingskracht vormt voor artiesten. De film is een portret van vijf bekende kunstenaars (Wim Henderickx, Anne-Mie van Kerckhoven, Aline Kiner, An Pierlé en Hendrik Vanden Abeel) die vertellen over de mystici en hun relevantie vandaag. Ze verhouden zich tot Hadewijch en Porete op een volledig nieuwe manier.

De film wordt geprojecteerd op het jaarlijkse ARIA-kunstenfestival Integrated, 7-8 november 2019, in De Singel (Antwerpen). Het jaarthema is Radical Imagination. Meer informatie en tickets zijn te vinden op hun website.

Voor een warm en sociaal Vlaanderen: investeer in de sociale economie

Als het de Vlaamse onderhandelaars menens is met de sociale en economische doelstellingen die voorop gesteld worden in de startnota van Bart De Wever, dan moeten zij opkomen voor meer investeringen in de sociale economie. Lees meer...

Gesloten tot 31 juli 2019

We nemen even pauze. Ons kantoor is gesloten van 12 tot en met 31 juli.

Van onze partners

Op 30 augustus organiseert de Werkgroep 17de eeuw zijn jaarlijks congres over deugd en ondeugd. In het kader van dit congres, kan je de gelijknamige expo bezoeken in de Universiteitsbibliotheek van Antwerpen.
Lees meer...

Supernatural religion in the age of empire

Call for papers voor een workshop over de interactie tussen bovennatuurlijke geloofsovertuigingen en ervaringen van kolonialisme en imperialisme op 18 oktober 2019 aan de Universiteit Antwerpen. Lees meer...

Van onze partners

Zijn de Belgische instellingen geschikt om de armoede bestrijden? Re-Bel inititative onderzoekt deze vraag op 20 juni in de Universitaire Stichting (Brussel). Lees meer...

Presentaties en foto's online!

Op 10 mei organiseerden we een studiedag over positieve psychologie en zingeving. Je vindt de presentaties en foto's nu online!

Van onze partners

Een gesprek met Luuk van Middelaar over Europese waarden na de verkiezingen op 5 juni om 18 uur in BOZAR (Brussel). Lees meer...

Interview met Laurien Ntezimana op Kerknet

Ook Kerk & Leven interviewde keynote spreker Laurien Ntezimana. Lees het artikel hier!

Call for workshops

Wil jij een workshopsessie organiseren op de tweede Europese conferentie over service-learning in het hoger onderwijs?

Dien jouw voorstel in voor
17 juni 2019!

Verslag genocide-herdenking online!

Op 3 april herdachten we de Rwandese genocide met een debatavond over verzoening in contexten van sociale uitsluiting. Lees nu het verslag!

Converso-Paulinism

Herbekijk de lezing van Claude Stuczynski in het kader van de UCSIA-IJS-leerstoel.

Laurien Ntezimana over de Rwandeze genocide

VRT NWS sprak met keynote spreker Laurien Ntezimana over de Rwandese genocide.

Call for Applications

voor de UCSIA-zomerschool
over "Religion & Mobility"
25 augustus-1 september 19
Universiteit Antwerpen
deadline: 31 maart 2019

Freedom, Autonomy and Responsibility

Vooraanstaande internationale academici belichten de huidige vraagstukken in de verhouding tussen religie en recht in de context van het katholiek onderwijs tijdens de conferentie van 22 tot 24 mei 2019 aan de ACU in Sydney (Australië).

In memoriam: Christiane Timmerman

De leden van de bestuursorganen en de medewerkers van de vzw Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen voelen diepe droefheid bij het overlijden van prof. Christiane Timmerman, maar zijn ook trots dat zij met haar mochten samenwerken. Van het nieuwe project ‘UCSIA’ zette zij mee de krijtlijnen uit. Chris legde de lat voor UCSIA hoog: in het complexe thema van de wisselwerking tussen maatschappij, cultuur en religie hielp zij ons om nieuwe, multidisciplinaire inzichten en een internationaal academisch netwerk op te bouwen. Aan de medewerkers van het eerste uur bood zij inspiratie, richting en geborgenheid.

Dank u Chris, erkentelijk en genegen!

Ondernemen met een missie

Naar aanleiding van ons social service learning-project, sprak Antwerps studentenblad Dwars met Piet Colruyt en Nathalie Vanderik over sociaal ondernemerschap.

Lezing Ronnie Hsia

Op 7 maart 2019 geeft prof. dr. Ronnie Po-chia Hsia een lezing over religieuze vertaling: de Imagines Evangelicae van Hieronymus Nadal S.J. en hun verwerking in China door Giulio Aleni S. Een initiatief van onze partners: het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en het Ruusbroecgenootschap.

Alternatief voor seculariseringsthese

Lees het interview met de Duitse socioloog Hans Joas in Tertio.

Verbinding in tijden van fragmentatie

Op 17 en 18 januari vond het jaarlijkse VUHP-seminarie voor de pastoraal verantwoordelijken van de Vlaamse hogescholen en universiteiten plaats.

Lees hier het verslag!

Opleiding Vredeseducatie

Op 12 februari gaat de Opleiding Vredeseducatie editie 2019 van start met een academische zitting met als gastspreker Jan Leyers. Hij zal praten over ‘Allah in Europa’. De opleiding wordt georganiseerd door de Stuurgroep van de Opleiding Vredeseducatie in samenwerking met het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen en de Universiteit Antwerpen.

Van onze partners

Op 14 februari 2019 heeft het Centrum Pieter Gillis Ger Groot te gast voor een lezing over het materialisme van de godsdienst.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

8 + 14 =

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31