Coronavirus

Het coronavirus treft ook de werking van UCSIA: onze evenementen van dit voorjaar zijn afgelast of verplaatst naar een latere datum, en ons team werkt voornamelijk van thuis uit. Maar ook in deze moeilijke tijden kan UCSIA bijdragen aan brede en diepe maatschappelijke reflectie! We zullen digitaal juist méér aanwezig zijn. Zo zetten we elke week één van onze themalijnen in het zonnetje op onze website en in jouw mailbox. Daarnaast bieden we je via onze website en onze sociale media graag extra lees-, kijk- en luistervoer aan over onze verschillende themalijnen.

Zorg goed voor jezelf en elkaar! Tot snel…

Wil je ons bereiken?

De openingsuren van ons kantoor zullen de komende weken erg onregelmatig zijn. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk van thuis uit. Hiermee volgen we hiermee de maatregelen die de Universiteit Antwerpen heeft genomen om het principe van social distancing te ondersteunen. Zo proberen we als universitaire gemeenschap de verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan en op deze manier de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen.

Ons team staat echter wel paraat voor jou. Je kan ons bereiken per mail of per telefoon.

Ga naar onze contactpagina…

Je bent ingeschreven voor een evenement dat werd afgelast. Wat nu?

We zullen per evenement bekijken of het mogelijk is om het te verschuiven naar een latere datum dit jaar. De deelnemers zullen hier een mailtje over ontvangen van zodra er meer nieuws is. De evenementen die al een nieuwe datum kregen of online zullen doorgaan vind je hier.

Heb je nog vragen over jouw inschrijving? Stuur ons dan gerust een mailtje.

Wil je meer informatie over het coronavirus?

Voor meer informatie over het coronavirus, verwijzen we je graag naar de website van de Universiteit Antwerpen.

Nieuws in tijden van corona

Nieuwe data

Schrijf je in voor de UCSIA-updates!

Vanavond voor je in slaap valt, denk dan aan het moment waarop we weer terug op straat zullen zijn. Aan het moment dat we elkaar weer mogen knuffelen, aan het moment dat allemaal samen boodschappen doen een feest zal lijken.

Laten we denken aan het moment dat we weer koffie kunnen gaan drinken in een bar, praten over koetjes en kalfjes, foto’s nemen dicht tegen elkaar. Laten we denken aan het moment dat dit allemaal een slechte herinnering zal zijn, maar dat het normale leven een onverwacht en heel mooi geschenk zal lijken.

We zullen houden van alles wat ons tot vandaag onbelangrijk leek. Elke seconde zal kostbaar zijn. Zwemmen in de zee, de zon tot ’s avonds laat, de zonsondergangen, weer het glas heffen, plezier. We zullen terug allemaal samen kunnen lachen.

Veel kracht en moed. Tot snel!

Stasera prima di addormentarvi pensate a quando torneremo in strada. A quando ci abbracceremo di nuovo, a quando fare la spesa tutti insieme ci sembrerà una festa.

Pensiamo a quando torneranno i caffè al bar, le chiacchiere, le foto stretti uno all’altro. Pensiamo a quando sarà tutto un ricordo ma la normalità ci sembrerà un regalo inaspettato e bellissimo.

Ameremo tutto quello che fino ad oggi ci è sembrato futile. Ogni secondo sarà prezioso. Le nuotate al mare, il sole fino a tardi, i tramonti, i brindisi, le risate. Torneremo a ridere insieme.

Forza e coraggio. Ci vediamo presto!

Nieuws in tijden van corona

De marktcorrigerende impact van sociale economie

Ton Wilthagen, Gorik Ooms en Ides Nicaise brengen een sterk pleidooi voor meer investeringen in de sociale economie. Ze doen een oproep om een verstandig systeem uit te werken dat zorgt voor een evenwichtigere verdeling van de kosten en de opbrengsten van het armoedebeleid.
Bekijk het webinar...

Voedselbanken in nood

De coronacrisis treft niet iedereen in gelijke mate. De voedselbanken trekken aan de noodbel: er is een groot vrijwilligerstekort! UCSIA doet een oproep aan jonge mensen, een oproep die VRT NWS deelt.
Lees het artikel...

Een new deal voor de cultuursector

Hoe organiseren we solidariteit met de kunstensector? Voldoet het kunstenaarsstatuut? Hebben kunstenaars voldoende aan een inkomen of zijn collectieve acties nodig om hen ook platformen aan te bieden? Geert Buelens ging in gesprek met Yasmine Kherbache en Danny Devos, gemodereerd door Annick Schramme.
Bekijk het webinar...

Europese waarden in tijden van pandemie

De coronapandemie heeft de crisis rond Europese waarden verdiept. De lezingenreeks over Europese waarden, georganiseerd i.s.m. de Leerstoel Europese Waarden van de Universiteit Antwerpen, spit dit uit met analyses van François Foret, Katlijn Malfliet en Peter Verovšek.
Bekijk de lezingen en lees meer...

Mijnbouw en duurzame ontwikkeling

De lezingenreeks Debating Development, georganiseerd i.s.m. USOS en IOB, is onderdeel van de subthemalijn Europa en mondiale solidariteit. We staan stil bij de editie van vorig jaar over de rol van de private sector in de ontwikkeling van het globale Zuiden, inzonderheid bij de sessie over mijnbouw en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Bekijk de lezing en lees meer...

Leestip: Nulpunt 1945

'Nulpunt 1945. De Lage Landen een mensenleven later', onlangs uitgegeven door Ons Erfdeel vzw, vertrekt van de vraag of we 1945 als nulpunt kunnen beschouwen voor de wereld waarin wij nu leven en hoe politieke constructies van toen, zoals de welvaartsstaat en veiligheidsallianties, kunnen worden hervormd om te beantwoorden aan hedendaagse noden.
Bekijk de leestip...

Dat meer mensen beroep doen op voedselhulp, is het beste bewijs van een falend armoedebeleid

Jaar na jaar stijgt het aantal mensen dat in België beroep doet op de voedselbanken. Tot 168.476 vorig jaar. Tijdens de coronacrisis kwamen er opnieuw heel wat mensen bij. Het virus legt de pijnpunten bloot, de anderhalvemeter-samenleving maakt de lange wachtrijen meer dan ooit zichtbaar. Rijst de vraag: is voedselhulp nog van deze tijd?
Lees het artikel op Sociaal.net...

Vijfde verjaardag van Laudato Si

In 2015 werd de encycliek ‘Laudato Si’ gepromulgeerd, een krachtige oproep van Paus Franciscus voor een solidaire aanpak van de ecologische crisis . Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Laudato Si’ zijn er heel wat initiatieven zoals de internationale Laudato Si’-Week, online conferenties en gezamenlijke gebedsmomenten.
Bekijk ze hier...

Terugblik symposium 'Parochie & ambt. Tussen renovatie en innovatie'

Begin maart brachten we verschillende geledingen van de Vlaamse kerk samen rond de centrale vraag: hoe kunnen we aan kerkopbouw doen voorbij de verlieservaring? De boeken ‘Als God renoveert’ van James Mallon en ‘Te weinig priesters… en nu?’ van Alphonse Borras waren de rode draad doorheen het symposium.
Lees hier het verslag...

Klimaat en corona: gierigheid bedriegt wijsheid

Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION, waarschuwt dat het verleidelijk is om de klimaatproblematiek opzij te zetten als niet prioritair nu COVID-19 nog dagelijks slachtoffers eist. Toch maken we hiermee een grote inschattingsfout. Op basis van dezelfde drogredenen waarmee we de klimaatproblematiek nu veronachtzamen, hebben we verzuimd ons adequaat voor te bereiden op een pandemie die in de sterren stond geschreven.
Lees het artikel in de ETION-kennisbank...

Sociale cohesie tijdens coronacrisis is van levensbelang

De coronacrisis heeft een enorme impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Vooral de meest kwetsbaren onder ons verdienen extra zorg en aandacht. Huisarts en doctorandus Bert Leysen licht toe hoe 'compassionate communities' hierin een rol kunnen spelen.
Lees meer op de UZA-coronablog...

Waarom gaan we de klimaatverandering niet even daadkrachtig te lijf als de coronacrisis?

'Wanneer de natuur uithaalt met een pandemie, schiet iedereen in gang. Een sinds lang dreigende klimaatverandering blijft stranden op weinig burgerzin en flauwe politieke wil.' Dat zegt Hendrik Opdebeeck, hoogleraar filosofie en economie (Universiteit Antwerpen) en titularis van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop.
Lees het artikel in Trends...

Leestips: Financiële onrechtvaardigheid

We zitten thuis, maar er gebeurt van alles. In ziekenhuizen, in bedrijven en op financiële markten. Bent u op zoek naar verdieping en leesvoer die verder gaan dan de waan van de dag? Projectcoördinator Nynke van Uffelen bundelde enkele leestips over financiële onrechtvaardigheid in tijden van corona en klimaatverandering, en voorzag ze van een inleidend commentaar.
Lees en reageer...

(Her)bekijk de lezing!

Op 12 mei hadden Monique Kremer, Chris Serroyen, Jan Denys en Peter Wouters het over de basisbaan in onze allereerste online lezing. De opname staat nu online.
(Her)bekijk de lezing…

Call for workshops - CSL

Wil jij een presentatie of workshop geven op de Vlaamse Service-Learning bijeenkomst op 10 september 2020?

Dien dan hier jouw voorstel in voor
25 mei 2020!

Vrijwilligen in coronatijden

Bij aanvang van de coronacrisis deden UCSIA en Universiteit Antwerpen een oproep naar vrijwilligers om ervoor te zorgen dat de voedselbanken en sociale kruideniers blijven draaien. Deze oproep leverde een pool van niet minder dan 210 vrijwilligers op! Ann gaf zich op en is nu aan de slag bij de sociale kruidenier Appel en Ei in Schoten.
Lees haar getuigenis...

Nieuwe visietekst 'Service-Learning'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Service-Learning’ voor? Wat is Service-Learning? Wat is de rol van UCSIA in Service-Learning in Vlaanderen?
Lees de nieuwe visietekst...

Meer mensen kloppen aan om (financiële) hulp

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er bij de OCMW’s en de voedselbanken heel wat veranderd. De aard van de dienstverlening en het contact met de cliënten veranderde grondig, én er kwamen vooral meer mensen om hulp aankloppen. Dat blijkt uit drie bevragingen van de universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven.
Lees het artikel in Het Laatste Nieuws...

Nieuwe visietekst 'Jezuïetenerfgoed'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Jezuïetenerfgoed’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de nieuwe visietekst...

Noodfonds tegen armoede in de coronacrisis

Corona spaart niemand, maar vooral mensen in een kwetsbare positie worden getroffen. Daarom richtte het Antwerps Platform Sociale Middenveldorganisaties een noodfonds op via crowdfunding. De stad Antwerpen zal het ingezamelde bedrag verdubbelen. Dus elke euro is er twee waard. UCSIA steunt dit project, u ook? Help nu!

Noodhulp onder protest: Voedselbanken als wapen voor sociale grondrechten

Dit nieuwe boekje bundelt de teksten van de conferentie ‘Voedselhulp en sociaal beleid in Europa'. De spanning tussen 'warme en 'koude' solidariteit vormde de trigger om na te denken over de nood aan een expliciet Europees sociaal beleid. Lokale basiszorg, zoals voedselhulp, lenigt de onmiddellijke noden. Dat gebeurt voornamelijk in steden en wordt veelal gedragen door vrijwilligers. Voedselhulp fungeert als een rood alarm: blijkbaar zijn structurele mechanismen van herverdeling niet voldoende om de toenemende armoede te kenteren.
Download en lees gratis...

Geef de hoop niet op! Inzichten uit 'Laudato Sí' in tijden van crisis

Martin Maier sj, secretaris voor Europese aangelegenheden van het Jesuit European Social Centre, analyseert de huidige gezondheidscrisis in het licht van de encycliek 'Laudato Sí' van paus Franciscus. Hoe kunnen de aanbevelingen van de encycliek ons inspireren om ons huidig model van globalisering te herdenken?
Lees het artikel...

Zelfopoffering op de werkvloer

De voorzitter van het SCRIBANI-netwerk, politiek filosoof Patrick Riordan sj, is een expert in de katholieke sociale leer. Hij schreef een artikel over het engagement van gezondheidswerkers in de huidige crisis. Daarin plaatst hij één van de kernprincipes van de doctrine - de voorrang van arbeid over kapitaal - opnieuw centraal. Het stuk verscheen in het digitaal tijdschrift 'Thinking Faith' van de Britse Jezuïeten.
Lees het artikel...

De staat van uitzondering

Naar aanleiding van Giorgio Agambens analyse van de coronacrisis en de staat van uitzondering, startte de Streven Vrijplaats-redactie een digitale briefwisseling over corona en biopolitiek. Agamben vreest dat de democratie de coronacrisis niet zal overleven. Is zijn vrees gegrond of zal het zo’n vaart niet lopen?
Lees het artikel...

Terugblik op workshop 'Epidemiologie en wereldgezondheid'

Drie jaar geleden organiseerde UCSIA een internationale workshop over epidemieën en wereldgezondheid. De vragen die toen gesteld werden, blijken vandaag brandend actueel. We blikken terug!
Lees en luister...

Nieuwe visietekst 'Europa en solidariteit'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘Europa & solidariteit’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de nieuwe visietekst...

UCSIA steunt jezuïetenvorming voor Europees leiderschap

Wat de Europese Unie nu nodig heeft is doortastend leiderschap voor transformatie. De tijd is rijp voor een nieuwe generatie van leiders om, net zoals Adenauer, Schuman, Spaak of Gasperi deden in de nasleep van een vernietigende oorlog, structuren op te zetten voor de komende generaties. Dit is wat het European Leadership Programme hoopt te verwezenlijken.
Lees meer...

Webinar Pater Generaal over de missie van de Sociëteit van Jezus post-corona

Op 30 april gaf Pater Generaal Arturo Sosa sj een webinar over de missie van de jezuïeten post-corona, naar aanleiding van zijn (lange) brief van 25 maart.
Herbekijk het webinar of
lees de tekst...

Nieuwe visietekst 'Religie, cultuur en samenleving'

Waar staat de UCSIA-themalijn ‘religie, cultuur en samenleving’ voor? Welke thema’s vinden we belangrijk en waarom? Welke accenten leggen we daarin de komende jaren?
Lees de visietekst...

Terugkeerpunt

Klinkt in de coronacrisis een christelijke stem? UCSIA las het nieuwste boek van Tom Holland: Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde. Hoe beïnvloedt de christelijke traditie ons denken en handelen, ook in tijden van corona.
Lees en reageer...

Virtuele tour expo 'WONDE(R)'

In het najaar van 2019 bracht het Stigmatics-team van het Ruusbroecgenootschap het verhaal van 250 Europese stigmatici naar KADOC in Leuven. Deze stigmatici uit de 19e en 20e eeuw zijn tot op vandaag onderwerp van controverse tussen ‘believers’ en ‘non-believers’. Je kan deze unieke expo nu (her)beleven via een virtuele tour en de catalogus.
Lees meer...

Paus Franciscus roept op tot reflectie over het “leven na de pandemie”

Op Pasen richtte paus Franciscus zich in een brief tot de sociale bewegingen en organisaties die de samenleving draaiende houden in de strijd tegen COVID-19. Hij roept op om na te denken over het “leven na de pandemie” en om te werken aan integrale menselijke ontwikkeling.
Lees en reageer...

VDAB-targets nodig voor effectief activeringsbeleid

Uit het onderzoek dat de Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt publiceerde, blijkt dat werkzoekenden met een migratieachtergrond sneller werk vinden wanneer ze door de VDAB in een traject worden opgenomen met een rechtstreekse link naar een werkgever.
Lees meer...

Nieuwe data

(G)een bestaan zonder basisbaan?

lezing Leerstoel P.W. Segers
12 mei 2020
*** online ***

The Role of War Recollection in European Integration

online lezingenreeks
21 oktober 2020

The Role of Nationalism in European Community Building

online lezingenreeks
12 november 2020

Woede, geweld en levensbeschouwing

studiedag
  18 december 2020

De genereuze ruimte

theologische lezing
19 november 2020
*** nieuwe datum ***

Religion, Mobility & Politics

UCSIA-zomerschool
22-29 augustus 2021

6de Europese Godly Play Conferentie

academisch symposium
15-16 september 2022

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen