De genereuze ruimte

webinar op 19 november 2020

We leven in een wereld die snel en onvoorspelbaar verandert en waar vele diverse levenswijzen en -visies elkaar ontmoeten. Ondanks of net dankzij die context zijn velen op zoek naar verdieping en verbinding, in sociale maar ook in ruimtelijke zin. Hoe kan ons religieus patrimonium een hedendaags hulpmiddel zijn in die zoektocht? Hoe geven we nieuwe plekken van betekenis vorm? Uit de combinatie van die vragen en inzichten uit ontwerpend onderzoek, concrete ontwerpopdrachten en persoonlijke ervaringen ontstond het concept van ‘de genereuze ruimte’. Aan de hand van enkele concrete projecten illustreert Tom Callebaut het concept en zijn achterliggende motivatie. Hij brengt een hoopvol verhaal waarin hij secularisatie en globalisering benadert als een kans in plaats van een bedreiging.

Tom Callebaut (°1971) is interieurarchitect. Hij doceert en doctoreert aan de faculteit architectuur van KU Leuven en runt tevens zijn eigen ontwerpbureau ‘tc plus’. Zijn expertise spitst zich toe op het ontwerpen van sacrale ruimtes, zowel interventies binnen het religieus patrimonium als het ontwerpen van nieuwe ‘sterke plekken’. Voor Tom Callebaut is architectuur geen doel maar een middel om mensen te raken, in beweging te brengen en te verbinden. Benieuwd naar het werk van Tom Callebaut? Neem alvast een kijkje op de website van tc plus.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen