UCSIA-KSGV studiedag

Woede, geweld en levensbeschouwing

Corona-update 18-11-2020

Omwille van de coronamaatregelen kan de studiedag uitsluitend online gevolgd worden via Zoom.

Heb jij je al ingeschreven voor deze studiedag? Dan zal je binnenkort nog een mailtje ontvangen over deze wijzigingen.

De UCSIA-KSGV studiedag 2020, getiteld ‘Woede, geweld en levensbeschouwing’, vertrekt vanuit de vaststelling dat onze wijze van samenleven en communiceren drastisch veranderd is in de afgelopen decennia. Collectieve culturele en zingevende kaders lijken op hun retour te zijn, het individu vult ondertussen de leemtes.

De spanningen die hierdoor ontstaan tussen generaties, levensstijlen en -beschouwingen komen maar al te vaak onder het vergrootglas van de social media te liggen. Men schrijft daarin bijvoorbeeld zijn woede ongefilterd van zich af en men balanceert hierbij tussen vrije meningsuiting en hatespeech. Of men mobiliseert juist een geëngageerde achterban tegen structureel onrecht, falend beleid, ongelijkheid, etc…

Deze constant zichtbare stroom aan emotionele hoogspanning is een voedingsbodem voor on- en offline uitingen van structurele agressie zoals tegen vrouwen en minderheden. Maar, evengoed kan het een motivator worden voor pakweg mensenrechten- of klimaatactivisme.

Tijdens deze studiedag wordt het thema ‘woede, geweld en levensbeschouwing’ cultuurfilosofisch, levensbeschouwelijk en therapeutisch benaderd. Daarbij hebben we oog voor de ambiguïteit van woede (als probleem of als positieve kracht), de impact daarvan op de bredere samenleving en de rol die levensbeschouwingen hierbij kunnen vervullen. Verder is er aandacht voor de manier waarop men met woede en geweld kan omgaan vanuit levensbeschouwelijke optiek, in het bijzonder vanuit het christelijke geloof en de positie van pastores. Ten slotte komt de verhouding tussen schaamte, woede en geweld in een psychiatrische setting aan bod.

Wanneer?

18 december 2020
13.30 – 16.30 uur

Waar?

Zoom

 

Inschrijven

Inschrijvingsgeld: 20 euro.
Gratis deelname voor studenten.

 

Programma

13.30 uur

Welkom door Stijn Latré, UCSIA

13.35 uur

Inleiding door dagvoorzitter Walter Krikilion, KSGV

13.45 uur

Tussen wraak en ressentiment, verontwaardiging en inleving. Het ambigue statuut van woede

Guido Vanheeswijck

Woede uit verontwaardiging is soms een onmisbare motor voor echt engagement. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die woede niet uitmondt in wraak en ressentiment, maar wordt ingezet als middel tot hernieuwde en meer authentieke contacten tussen mensen? En welke rol kunnen levensbeschouwingen in dat transitieproces spelen?

Guido Vanheeswijck (1955) is germanist en filosoof. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schreef talloze boeken, waaronder het in 2019 gepubliceerde Onbeminde gelovigen. Momenteel bekleedt hij de Breughelleerstoel aan UPenn (Philadelphia).

14.20 uur

De mantel der liefde

Tine Van Belle

Woede en christelijk geloof, het is een ongelukkige combinatie. Vanuit enkele casussen zal geschetst worden hoe pastores tot een evenwichtiger houding kunnen komen tegenover de affecten woede, kwaadheid, frustratie, … en dit gebaseerd op de christelijke levensbeschouwing én een therapeutisch kader.

Tine Van Belle (1964) studeerde godsdienstwetenschappen en is psychoanalytica met eigen praktijk in Harelbeke. Daarnaast werkt ze halftijds voor het Zorgteam bisdom Brugge en is ze coördinator van het Initiatief Ondersteund Wonen De Achthoek in Harelbeke.

14.55 uur

Schaamte, woede en geweld in de (forensische) psychiatrie

Marion Verkade

Zowel in de reguliere als forensische psychiatrie is veel problematiek gerelateerd aan (hechtings)trauma. We zien bij zowel slachtoffers als daders vergelijkbare geschiedenissen en processen, al hebben deze vaak een gespiegelde uitingsvorm. In deze verkennende en allerminst uitputtende lezing onderzoeken we de overeenkomsten en enkele verschillen, waarbij affectregulatie, (verticale integratie), schaamte en de omgang daarmee een belangrijke factor lijken te zijn.

Marion Verkade (1976), klinisch psycholoog/ psychotherapeut, is van 1998 tot en met 2019 als psycholoog werkzaam geweest in de forensische psychiatrie. Zij werkte als behandelaar op een psychiatrische afdeling in de PI, later in de forensische (psycho)therapie op forensische polikliniek (AFPn) en ten slotte in de forensisch psychiatrische kliniek (FPK) in Assen. Daarnaast werkte zij gedurende 20 jaar als onderzoeker en vast gerechtelijk deskundige Pro Justitia. Ze doceerde ongeveer 10 jaar psychotherapie aan de GZ-opleiding en sinds 2 jaar forensische diagnostiek en indicatiestelling aan de KP-opleiding in Groningen. Ze schreef enkele artikelen en hoofdstukken over de psychotherapeutische behandeling van (forensisch) psychiatrische patiënten. Daarbij verricht zij nu enkele jaren wetenschappelijk onderzoek naar de operationalisatie van het geweten en heeft ze een praktijk voor supervisies en leertherapieën.

15.30 uur

Pauze

15.45 uur

Uitwisseling in break-out rooms

16.10 uur

Panelgesprek met Guido Vanheeswijck, Tine Van Belle en Marion Verkade

Moderator: Marc Calmeyn

16.30 uur

Einde

Lees meer…

Organisatoren

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

KSGV

Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid

Wil je er graag bij zijn?

Inschrijvingsgeld: 20 euro.
Gratis deelname voor studenten.
Kosteloos annuleren kan tot 13 december 2020.

De inschrijvingen lopen nog

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31