BETREFT: Reactie op het onderzoek “Wegwijs naar werk: Longitudinale analyse en evaluatie van inburgerings-en activeringsmaatregelen in Vlaanderen, 2005-2016”, Eindrapport Viona MIA Leerstoel (2019)

Uit het onderzoek dat de Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt deze week publiceerde, blijkt dat werkzoekenden met een migratieachtergrond sneller werk vinden wanneer ze door de VDAB in een traject worden opgenomen met een rechtstreekse link naar een werkgever, zoals bijvoorbeeld werkplekleren.

Het onderzoek ging na welk activeringsbeleid het best werkt voor personen met migratieachtergrond. Uit de conclusie blijkt dat maatregelen zoals werkplekleren, beroepsgerichte opleidingen met een stage of IBO-contracten het meest tot een stabiele job leiden. In dit soort initiatieven volgt de werkzoekende een opleiding bij een werkgever die bereid is hem daarna aan te werven.

Toch is er maar een beperkte instroom van mensen met een migratieachtergrond. De oorzaak hiervan kan worden gezocht bij de inschattingen die de begeleiding en bemiddeling maken, bijvoorbeeld bij de VDAB. De zelfredzaamheid van mensen met een migratieachtergrond wordt doorgaans nogal laag ingeschat, waardoor ze vaak worden doorverwezen naar oriëntatie, digitale cursussen of sollicitatie-en taalcursussen.

‘Werkzoekenden met migratieachtergrond die bij de VDAB aankloppen, krijgen minder vaak de begeleiding die hen snel aan een stabiele job helpt,’ waarschuwt Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. ‘Er is nood aan hogere instroom van mensen met een migratieachtergrond in activeringsmaatregelen met een rechtstreekse link naar de arbeidsmarkt.’

Ook het Minderhedenforum benadrukt het belang van activeringsmaatregelen met een rechtstreekse link naar de arbeidsmarkt. ‘Taal- en oriëntatiecursussen zijn voor werkzoekenden met migratieachtergrond vaak nodig, maar een directe opstap naar onze arbeidsmarkt is voor hen de beste garantie naar werk en maatschappelijke participatie’, stelt Mawungu. ‘Trajecten moeten daarom meer geïntegreerd en gecombineerd worden, mét een directe link naar een werkgever. Via werkplekleren leer je de stiel maar ook de taal die nodig is voor de job. Maar vooral kom je in rechtstreeks contact met een werkgever. Dat is voor iedereen een win-win,’ concludeert Mawungu.

De werkzaamheidsgraad van personen met een niet-EU nationaliteit in ons land schommelt al jaren rond de 50%, terwijl de algemene werkzaamheidsgraad 75% bedraagt. Er is een groot groeipotentieel op onze arbeidsmarkt bij personen met een migratieachtergrond, maar zoals ook de SERV recent adviseerde moet het bereik van deze groep omhoog door activeringsmaatregelen die rechtstreeks leiden naar een duurzame job. ‘Concrete targets per maatregel en positieve acties zijn nodig voor een beter bereik van instrumenten zoals IBO, beroepsopleidingen en werkplekleren,’ aldus Mawungu. ‘Wil deze regering de werkzaamheidsgraad opkrikken en een inclusieve arbeidsmarkt realiseren, dan moet ze investeren in doelgerichte maatregelen die werken, zodat niemand uit de boot valt.’

Meer weten?

Van migratie naar arbeidsmarktintegratie

Op 20 februari 2020 organiseerden UCSIA en CeMIS een studiedag over de activering van anderstalige nieuwkomers.
Lees meer…

Nynke van Uffelen

Nynke van Uffelen

Projectcoördinator

Economie & ethiek
Onderwijs

T | +32 (0) 3 265 48 94
E | nynke.vanuffelen@ucsia.be

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen