Nieuws over economie en ethiek

2022  •  2021  •  2020  •  2019

2022

Een economie van de hoop voor mens en aarde

Met haar boek 'Hoop voor de aarde' biedt klimaatwetenschapster Katharine Hayhoe weerwerk tegen het doemdenken over het klimaat. Hoe kunnen wij het verschil maken? Een debat met filosoof Guy Van Heeswijck (UAntwerpen), beleidsmedewerker Wies Willems (Broederlijk Delen) en architect Alexis Versele (KU Leuven).
Bekijk het webinar...

Pakjeseconomie: slavernij of toekomst?

Econoom Roel Gevaers (Universiteit Antwerpen) en onderzoeksjournalist Joppe Nuyts (DPG Media België) namen de pakjeseconomie onder de loep. Karl Bosmans (Schoenen Torfs), Danny Van Assche (UNIZO) en Geert Verbelen (VIL) deelden hun ervaringen uit het bedrijfsleven.
Bekijk het webinar...

Ecologie, technologie en economie

Ter ere van zijn emeritaat, stond econoom en filosoof Hendrik Opdebeeck (UAntwerpen) stil bij de relatie tussen de westerse filosofie en de natuur. Heeft de filosofie enkel vastgesteld dat de mens de natuur in de war stuurt? Of heeft haar denken deze ecologische evolutie juist uitgelokt? Is de klimaatcrisis of de pandemie een onomkeerbaar proces waaraan we nog weinig kunnen doen? Of biedt de filosofie een uitweg om toch weer als mensheid met die natuur om te gaan?
Bekijk het webinar...
European Solidarity and Just Finance

Europese solidariteit en rechtvaardige financiering

Call for papers voor een internationale academische workshop in maart 2023. Hoe hoog staat sociaal beleid op de Europese agenda? Welke ondersteuningsmechanismen en financiële instrumenten zijn er nodig om verdere stappen te nemen richting een 'sociaal Europa'? Nieuwe applicatiedeadline: 24 oktober 2022.
Lees meer...

De overheid bekeken door een nieuwe bril

Wat kunnen overheden doen om de negatieve effecten van de vrijemarkteconomie weg te werken? Politica Lies Corneillie (Stad Leuven), schrijver en activist Nick Meynen (European Environment Bureau) en professor bedrijfsethiek Luc Van Liedekerke (UAntwerpen) vertellen over de mogelijkheden op lokaal, nationaal en Europees niveau.
Bekijk het webinar...

2021

De kracht van een gemeenschapseconomie

Niet alleen de markt en de overheid drijven de economie. Ook burgers die zich verenigen en zetten veel in beweging. Commons initiatieven en de gemeenschapseconomie vormen een krachtig alternatief dat rekening kan houden met de grenzen van mens en planeet. Eva van Velzen (De Transformisten), onderzoeker Jef Peeters (CeSO KU Leuven) en historica Maïka De Keyzer (KU Leuven) vertellen er alles over.
Bekijk het webinar...

De arbeidsmarktpositie van migranten

Met welke uitdagingen worden migranten en personen met een migratieachtergrond geconfronteerd? Dries Lens en Herwig Verschueren schetsen de situatie op de Belgische arbeidsmarkt. Ze focussen in het bijzonder op het fenomeen 'detachering'. Wat betekent dit voor de gedetacheerde werknemers - in termen van toegang tot werkgelegenheid, loon en sociale bescherming - en voor de Belgische arbeidsmarkt?
Bekijk het webinar...

Grenzen aan de markt

De markt gaat voor eeuwige groei. Welke gevolgen heeft dit voor ons en de planeet? Hoe zorgen we op bedrijfsniveau voor een duurzame ontwikkeling en groei? Tina Ermgodts (ondernemer bij Wilms), Jan Mertens (FRDO), Jonas Van der Slycken (De Transformisten), studente Nynke Rammeloo (UAntwerpen) en filosofe Martha Claeys (UAntwerpen) gaan in gesprek.
Bekijk het webinar...

De kost van outsourcing

Bedrijven spitsen zich toe op hun kerntaken en besteden nevenactiviteiten uit. Zo kunnen efficiëntiewinsten worden geboekt. Waarom is outsourcing zo populair in België? En welke impact heeft het op de arbeidsmarktpositie van kortgeschoolden? Wouter Zwysen (ETUI) en Jan Buelens (Universiteit Antwerpen) leggen het uit.
Bekijk het webinar...

Anthony Atkinson en Thomas Piketty

Koen Decancq (Universiteit Antwerpen) en Matthias Somers (Denktank Minerva) kijken met de hedendaagse bril van Atkinson en Piketty naar de gevolgen en betekenis van het sociaalcontractdenken vandaag.
Bekijk het webinar...

Maatchappelijk verantwoord ondernemen

Sabine Denis (UC Louvain en SPES) en Wouter Vandenhole (Universiteit Antwerpen) denken na over de verantwoordelijkheid en de verplichting die bedrijven als belangrijke maatschappelijke actoren hebben in het creëren van goede jobs voor al hun werknemers, en hun bredere maatschappelijke opdracht.
Bekijk het webinar...

John Rawls en Robert Nozick

In de 20ste eeuw hertaalden filosofen John Rawls en Robert Nozick het sociaalcontractdenken, elk op hun eigen manier. Antoon Vandevelde, emeritus professor wijsbegeerte aan de KU Leuven, schijnt zijn licht op het sociaal contract in de 20ste eeuw.
Bekijk het webinar...

De rol van de overheid

Wat is de rol van de overheid in het creëren van kwalitatieve tewerkstellingskansen voor kortgeschoolden? Monique Kremer (Universiteit van Amsterdam) en Antoon Vandevelde (KU Leuven) bogen zich over deze vraag in het tweede webinar in onze reeks over jobs voor kortgeschoolden.
Bekijk het webinar...

Hoop in klimaattransitie

We worden overspoeld met onheilspellende berichten over het klimaat. Is het te laat of is er nog hoop? Hoop kan een drijvende kracht zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het inspireert tot actie; van persoonlijke keuzes in levensstijl tot burgercoöperaties. Steven van den Heuvel (The Hope Project), Luk Bouckaert (KU Leuven), Margot Vingerhoedt (Ecopower) en Karen Bakker delen hun kennis en ervaring.
Bekijk het webinar...

De waarde van werk

Winkelbedienden, schoonmaakpersoneel, pakjesbezorgers, zorgpersoneel, … werden doorheen de eerste coronagolf bewierookt als helden van de samenleving. Tegelijk blijkt dat we verschillende van deze essentiële beroepen in normale tijden veel minder naar waarde schatten. Valeria Pulignano (KU Leuven) en Patrizia Zanoni (Universiteit Hasselt) leggen het uit waarom.
Bekijk het webinar...

John Locke en het liberalisme

John Locke was een belangrijke filosoof in de vroege verlichting. Hij wordt beschouwd als de vader van het liberalisme. Wat was zijn visie op het sociaal contract? Politiek filosoof Alexander Rosenthal (Johns Hopkins University) zet John Locke in de context van het ontluikende liberalisme.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Thomas Hobbes en het sociaal contract

In 1651 schreef filosoof Thomas Hobbes het boek ‘Leviathan’. Met dit boek legde hij de basis voor de moderne westerse politieke filosofie vanuit het perspectief van de sociaalcontract-theorie. Hoe modern is 'Leviathan'? Maurice Adams (Tilburg Law School) heeft het over Thomas Hobbes.
Bekijk het webinar...

Bouwen aan een sociaal Europa

In 2017 stelde de Europese Commissie 20 principes voor waarop elke Europese burger zou moeten kunnen rekenen: de Europese pijler van sociale rechten. In welke mate biedt deze pijler werkelijk bescherming? Cindy Franssen (Europees Parlement) en Anne Van Lancker (Decenniumdoelen) delen hun inzichten.
Bekijk het webinar...

Hoe helpt Europa de Belgische relance?

De EU ontwikkelde nieuwe financieringsinstrumenten om de lidstaten te helpen bij het opvangen van de COVID-schok, en om de relance te bevorderen. Wat betekent dit voor België? Xavier Vanden Bosch (Europees Semester Officer), Anton Muyldermans (kabinet Dermine) en Koen Debackere (voorzitter Vlaams relancecomité) geven meer uitleg.
Bekijk het webinar...
Kies voor hoop

Kies voor hoop

Dit lessenpakket wil bijdragen tot een mentale shift in de economie. Het postcoronatijdperk met zijn grote ecologische en sociale uitdagingen biedt daartoe een bijzondere kans. Het pakket maakt via allerlei concrete hedendaagse opdrachten de leerlingen bewust van de basisprincipes van een op hoop geënte economie. Zingeving en denken vanuit de toekomst staan daarbij centraal.
Lees meer...

vacature 4k

Vacature senior projectcoördinator

Heb jij interesse in onze themalijnen 'Economie & ethiek' en 'Europa & solidariteit'? Kan je goed organiseren, coördineren en netwerken? We zoeken een enthousiaste projectcoördinator met kennis van sociaal beleid, de sociale dimensie van Europa, arbeidsmarkt en sociale economie, sociaal rechtvaardige klimaattransitie en/of financiële ethiek.
Bekijk de vacature...

Hoopvol en ethisch leiderschap

Wat onderscheidt hoopvol leiderschap van andere vormen van leidinggeven? Hoe zorgt hoop voor een meerwaarde in een onderneming? Wat zijn de voordelen en de valkuilen? Ontdek het samen met academisch expert Steven van den Heuvel (The Hope Project), bestuurder Bart De Smet (Ageas), student-ondernemer Anthony Longo (UAntwerpen) en ondernemer Ingrid Verduyn (WaW jobs).
Bekijk het webinar...

Is er nog werk voor laaggeschoolden in België?

Steven Vanackere (Nationale Bank van België en Hoge Raad voor Werkgelegenheid) en Chris Serroyen (ACV-studiedienst) onderzoeken de positie van laaggeschoolden op de Belgische arbeidsmarkt.
Bekijk het webinar...

De Donuteconomie: een 25%-revolutie?

Kan de ‘donuteconomie’ antwoord bieden op de grote vragen van deze tijd? En wat is er nodig om het concept om te zetten in realiteit? Ondernemer Bruno Delepierre (Happonomy), professor Brent Bleys (UGent), Dirk Van der Roost (Broederlijk Delen) en student Benoît Dutordoir (UGent) deelden hun inzichten in het derde en laatste webinar in onze reeks over de donuteconomie van de hoop.
Bekijk het webinar...

De slag om de kinderbijslag

Conner Rousseaus idee om het groeipakket af te schaffen, zorgde voor een pittig debat. Maar, is dat nu wel of niet een instrument om armoede te bestrijden? Wim Van Lancker (KU Leuven) legt het ons uit. Nadien beslechten Henk Van Hooteghem (Steunpunt Armoedebestrijding) en Yves Coemans (Gezinsbond) de slag om de kinderbijslag.
Bekijk het webinar...

Agro-ecologie: de natuur als bondgenoot

Onze huidige manier om voedsel te produceren put gronden uit, brengt boeren in de problemen, en is nefast voor milieu en klimaat. Nochtans bestaat er een werkbaar alternatief, de agro-ecologie, nauw verwant met biologische landbouw. Ondernemer Stijn Van Hoestenberghe (Omegabaars), prof. Barbara Van Dyck (Coventry University), Suzy Serneels (Broederlijk Delen) en studente Emma Deckers (UAntwerpen) vertellen.
Bekijk het webinar...

Grondstoffen: circulair als sleutel

Het grondstoffengebruik in de wereld neemt pijlsnel toe en heeft daarbij de grens van onze planeet al flink overschreden. Het wordt tijd om het tij te keren. Dat kan, vanuit een totaal andere manier om met producten en goederen om te gaan, vanuit een kringloopperspectief en vanuit een deeleconomie. Slagen we erin ons huidig materialistisch model te overstijgen? Ondernemer Wietse Vermeulen (Maakfabriek), professor Tom Kuppens (Universiteit Hasselt), Wies Willems (Broederlijk Delen) en studente Laura Verboven (Universiteit Hasselt) gaan met elkaar in dialoog.
Bekijk het webinar...
Kies voor hoop

Kies voor hoop

Dit lessenpakket wil bijdragen tot een mentale shift in de economie. Het postcoronatijdperk met zijn grote ecologische en sociale uitdagingen biedt daartoe een bijzondere kans. Het pakket maakt via allerlei concrete hedendaagse opdrachten de leerlingen bewust van de basisprincipes van een op hoop geënte economie. Zingeving en denken vanuit de toekomst staan daarbij centraal.
Lees meer...

Generatie van solidariteit?

Stelt de coronacrisis de intergenerationele solidariteit in vraag? De ouderen zouden de samenleving stilleggen, terwijl de jongere generaties moeten opdraaien voor de kosten. Benjamin De Mesel, Bea Cantillon en Sarah Kuypers geven duiding.
Bekijk het webinar...

2020

Solidariteit versus armoede

Zal de coronacrisis leiden naar een nieuw sociaal contract dat de strijd tegen de armoede wél kan winnen? Om deze vraag te beantwoorden, gaan vier Antwerpse onderzoekers in dialoog. Stijn Oosterlynck focust op de impact van warme solidariteit en sociale innovatie op armoede in tijden van corona. Bérénice Storms en Marjolijn De Wilde richten zich op de hulpverlening van de OCMW’s tijdens de coronacrisis. Tot slot reflecteert Bea Cantillon over de impact en de tekortkomingen van de koude solidariteit.
Bekijk het webinar...

Onderwijsongelijkheid: terugblik naar de toekomst

Iedereen zou dezelfde kansen moeten krijgen in het leven. Daarom is onderwijs zo belangrijk: het is een grote gelijkmaker. Maar slaagt het in zijn opzet? In dit webinar hebben Luc Huyse, Mieke Van Houtte en Saïda Sakali het over de democratisering van het onderwijs en ongelijkheid.
Bekijk het webinar...

Een rechtvaardige klimaattransitie?

Klimaatverandering, armoede en sociale ongelijkheid zijn ongetwijfeld de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Hoe stemmen het klimaatbeleid en het sociaal beleid op elkaar af? Tim Goedemé stelt vijf stellingen voor een faire klimaattransitie voor. Erik Schokkaert stelt 'lastige vragen' om het debat te openen. Pieter Leroy legt de link met good governance.
Bekijk het webinar...
Themacahier economie van de hoop

Themacahier 'Een economie van de hoop'

Op 3 december vonden Trends-lezers bij hun wekelijkse magazine het themacahier ‘Een economie van de hoop’. Dit adhoc-nummer werd samengesteld door een speciale redactie van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop, Streven Vrijplaats en UCSIA. De redactie vroeg een aantal prominente essayisten en bedrijfsleiders, jong en oud, om hun ideëen over een economie van de hoop neer te pennen.
Lees meer...

Het doel van de financiële sector

Wat is het doel van de financiële sector? Wat verwachten we van ons financieel systeem? David Pitt-Watson (University of Cambridge) besprak deze vragen met Luc Van Liedekerke (Universiteit van Antwerpen), Frank Vanaerschot (FairFin) en Tom Van den Berghe (Febelfin).
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Vrouwen, werk en zorg: Naar een nieuwe economische balans

Professor Yana Van der Meulen Rodgers denkt na over hoe we een feministische economie kunnen opbouwen tijdens de Covid-19-pandemie. Daarna deelt Ilse De Vooght het verhaal over het ontstaan en de resultaten van de 30-uren-werkweek, waarmee vrouwenorganisatie Femma vorig jaar experimenteerde.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Naar een financiële markt in dienst van de maatschappij

Hoe gaan we naar een financiële markt in dienst van de maatschappij? Politiek economiste Ann Pettifor en Thomas Van Craen, CEO van Triodos Bank, onderzochten deze vraag in het eerste voorbereidende webinar voor de 'Economy of Francesco'-conferentie. 
Bekijk het webinar...

Christianity, Social Justice and Civic Duty after Assisi 2020

Op 3 oktober 2020 ondertekende Paus Franciscis in Assisi zijn derde encycliek: Fratelli Tutti. Francis Davis onderzoekt wat we kunnen leren uit het document, een halfjaar na de corona-uitbraak in Europa. De hamvraag van zijn lezing is: hoe geven we concreet vorm aan nieuwe strategiëen van sociale en economische verandering en burgerplicht in het huidige ontwrichtende tijdperk?
Bekijk het webinar...

De mens centraal

Dit webinar liet ondernemers aan het woord die zich laten inspireren door Europese waarden zoals het personalisme. Dat is een filosofische stroming die focust op waarden als gemeenschap, solidariteit, het common good en het belang van de menselijke persoon. Na een inleiding van Dries Deweer, delen Hilde Crevits, Erik Hendriks, Ingrid Verduyn en Luk Bouckaert hun ervaringen in het bedrijfsleven.
Bekijk het webinar...

Ecowelvaart

Kost een duurzame economie ons welvaart, of levert duurzaamheid voldoende op? Hoe kan de coronacrisis ons helpen om antwoorden te vinden? Wat zouden het bedrijfsleven en de zorgsector kunnen doen? En hoe kan de overheid ecowelvaart ondersteunen? Arnoud De Meyer, Christ’l Joris, Cathy Macharis en Cathy Berx gingen in gesprek over deze thema’s.
Bekijk het webinar...

De marktcorrigerende impact van sociale economie

Ton Wilthagen, Gorik Ooms en Ides Nicaise brengen een sterk pleidooi voor meer investeringen in de sociale economie. Ze doen een oproep om een verstandig systeem uit te werken dat zorgt voor een evenwichtigere verdeling van de kosten en de opbrengsten van het armoedebeleid.
Bekijk het webinar...

Voedselbanken in nood

De coronacrisis treft niet iedereen in gelijke mate. De voedselbanken trekken aan de noodbel: er is een groot vrijwilligerstekort! UCSIA doet een oproep aan jonge mensen, een oproep die VRT NWS deelt.
Lees het artikel...

Een new deal voor de cultuursector

Hoe organiseren we solidariteit met de kunstensector? Voldoet het kunstenaarsstatuut? Hebben kunstenaars voldoende aan een inkomen of zijn collectieve acties nodig om hen ook platformen aan te bieden? Geert Buelens ging in gesprek met Yasmine Kherbache en Danny Devos, gemodereerd door Annick Schramme.
Bekijk het webinar...

U-turn lessenpakket burgerschapsvorming

UCSIA creëerde een lessenpakket burgerschapsvorming voor leerlingen in het 5e en 6e jaar van het secundair onderwijs in Nederland en België. De inhoud van deze lessen is geïnspireerd door de gratis online U-turnlezingenreeks.
Lees meer...

(Her)bekijk het webinar online!

Op 11 juni hadden Roy Straver en Geert Noels het over de gevolgen van de coronacrisis op het klimaatbeleid en op de economie.
(Her)bekijk het webinar...

Dat meer mensen beroep doen op voedselhulp, is het beste bewijs van een falend armoedebeleid

Jaar na jaar stijgt het aantal mensen dat in België beroep doet op de voedselbanken. Tot 168.476 vorig jaar. Tijdens de coronacrisis kwamen er opnieuw heel wat mensen bij. Het virus legt de pijnpunten bloot, de anderhalvemeter-samenleving maakt de lange wachtrijen meer dan ooit zichtbaar. Rijst de vraag: is voedselhulp nog van deze tijd?
Lees het artikel op Sociaal.net...

De klimaatafdruk van België is veel groter dan we denken

Geert en Jolien Noels stellen dat onze defensieve houding tegenover klimaatinspanningen ons export, groei, jobs en veel welvaart gaat kosten. Daarom krijgen ze zin om een ‘Drawdown België’ of ‘Drawdown Vlaanderen’ te maken met welwillenden uit verschillende hoeken. Omdat het moet, en omdat het zal lonen!
Lees het artikel in de tijd...

Klimaat en corona: gierigheid bedriegt wijsheid

Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION, waarschuwt dat het verleidelijk is om de klimaatproblematiek opzij te zetten als niet prioritair nu COVID-19 nog dagelijks slachtoffers eist. Toch maken we hiermee een grote inschattingsfout. Op basis van dezelfde drogredenen waarmee we de klimaatproblematiek nu veronachtzamen, hebben we verzuimd ons adequaat voor te bereiden op een pandemie die in de sterren stond geschreven.
Lees het artikel in de ETION-kennisbank...

Waarom gaan we de klimaatverandering niet even daadkrachtig te lijf als de coronacrisis?

'Wanneer de natuur uithaalt met een pandemie, schiet iedereen in gang. Een sinds lang dreigende klimaatverandering blijft stranden op weinig burgerzin en flauwe politieke wil.' Dat zegt Hendrik Opdebeeck, hoogleraar filosofie en economie (Universiteit Antwerpen) en titularis van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop.
Lees het artikel in Trends...

Leestips: Financiële onrechtvaardigheid

We zitten thuis, maar er gebeurt van alles. In ziekenhuizen, in bedrijven en op financiële markten. Bent u op zoek naar verdieping en leesvoer die verder gaan dan de waan van de dag? Projectcoördinator Nynke van Uffelen bundelde enkele leestips over financiële onrechtvaardigheid in tijden van corona en klimaatverandering, en voorzag ze van een inleidend commentaar.
Lees en reageer...

(Her)bekijk de lezing!

Op 12 mei hadden Monique Kremer, Chris Serroyen, Jan Denys en Peter Wouters het over de basisbaan in onze allereerste online lezing. De opname staat nu online.
(Her)bekijk de lezing…

Sociale economie als vaccin tegen arbeidsmarktcrisis

Veel laaggeschoolden hadden al weinig uitzicht op werk. Door de coronacrisis zal de groep wellicht aangroeien en hun toekomst er nog somberder uitzien. Gorik Ooms, beleidsmedewerker van Herwin, roept politici op om voorrang te geven aan een bewezen model: de sociale economie.
Lees het opiniestuk op Sociaal.net...

Noodfonds tegen armoede in de coronacrisis

Corona spaart niemand, maar vooral mensen in een kwetsbare positie worden getroffen. Daarom richtte het Antwerps Platform Sociale Middenveldorganisaties een noodfonds op via crowdfunding. De stad Antwerpen zal het ingezamelde bedrag verdubbelen. Dus elke euro is er twee waard. UCSIA steunt dit project, u ook? Help nu!

Stem voor de Circular Economy Challenge

De Circular Economy Challenge van de VUB Chair of Social Entrepreneurship selecteerde een aantal geweldige projecten met veel potentieel om enkele duurzaamheidsvraagstukken van onze planeet op te lossen. Ontdek de inspirerende finalisten en stem voor jouw favoriet tot 10 mei 2020!
Lees meer...

VDAB-targets nodig voor effectief activeringsbeleid

Uit het onderzoek dat de Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt publiceerde, blijkt dat werkzoekenden met een migratieachtergrond sneller werk vinden wanneer ze door de VDAB in een traject worden opgenomen met een rechtstreekse link naar een werkgever.
Lees meer...

Mensen hebben er geen benul van hoe armen deze lockdown doormaken

In coronatijden is iedereen weer fan van de sociale zekerheid, een systeem dat het de laatste jaren nochtans niet onder de markt had. Sociologe en afgevaardigd bestuurder van UCSIA, Bea Cantillon hoopt dat het enthousiasme ook achteraf blijft. 'Deze crisis geeft ons ons moreel kompas terug.'
Lees het artikel in Knack...

Coronavirus

Omwille van de uitbraak van het coronavirus in ons land, hebben we beslist om alle UCSIA-evenementen in maart te annuleren. Daarnaast zal ons kantoor meestal gesloten zijn, omdat onze medewerkers zo veel mogelijk van thuis zullen werken.
Lees meer...

Nieuwkomers moeten sneller naar werkvloer

Viceminister-presidenten Hilde Crevits en Bart Somers bundelen de krachten om nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
Lees het artikel in De Standaard...

Presentaties online!

De presentaties van onze studiedag 'Van migratie naar arbeidsmarktintegratie' staan nu online!
Download de presentaties...

Het bestaan van talrijke voedselbanken en sociale kruideniers is de kanarie in de koolmijn van de Belgische welvaartsstaat

Onze voorzitter Bea Cantillon en onze directeur Stijn Latré schreven samen een kritische opiniestuk in De Morgen over het Belgische armoedebeleid, werkende armen, sociale economie en voedselbedeling.
Lees het artikel in De Morgen…

SUSPENS-slotconferentie

De SUSPENS-slotconferentie op 6 maart onderzoekt hoe we de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij kunnen verzoenen. Georganiseerd door CSB (Universiteit Antwerpen), het Federaal Planbureau, CEDD (IGEAT, ULB) & Belspo.
Lees meer…

Een duurzame energie-voorziening voor België

Het Metaforum van KU Leuven publiceerde een interessante visietekst over duurzame energie-voorziening voor België
Lees de visietekst…

2019

Pijn, verdriet en rouw krijgen plaats op VUB

Ernstige ziekte, overlijden, rouw of mantelzorg maakt deel uit van ieders leven. Geen werknemer die er immuun voor is. Daarom wil de VUB inzetten op ‘meelevende’ organisaties. Te beginnen met zichzelf.
Lees het artikel in De Standaard…

Rouwen op het werk: mag het wat menselijker?

Wanneer je na de dood van een geliefde ouder, partner of kind terugkomt op het werk, staan nog te veel werkgevers met hun mond vol tanden. Ook de wet is te hard voor rouwenden met slechts enkele dagen verlof. Kan dat niet beter?
Lees het artikel op Jobat…

Presentaties online!

Vorige week donderdag debateerden Pieter Leroy, Patrick Loobuyck en Sara Vicca over de sociale staat van het klimaat. Het was een boeinde avond. De presentaties staan alvast online!
Download de presentaties…

Voor een warm en sociaal Vlaanderen: investeer in de sociale economie

Als het de Vlaamse onderhandelaars menens is met de sociale en economische doelstellingen die voorop gesteld worden in de startnota van Bart De Wever, dan moeten zij opkomen voor meer investeringen in de sociale economie. Lees meer…

Ondernemen met een missie

Naar aanleiding van ons social service learning-project, sprak Antwerps studentenblad Dwars met Piet Colruyt en Nathalie Vanderik over sociaal ondernemerschap.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen